Anda di halaman 1dari 2

Laporan Tindakan Persalinan

Tanggal
09-11-2015

IdentitasPasien
Ny. Umsari

Diagnosis
G4P2A1 35 tahun gravida 42 minggu

Tindakan
Partus spontan

10-11-2015

Ny. Rosidah

Kholilatul Izza

11-11-2015

Ny. Solekhah

G4P3A0 39 tahun gravida 33 minggu kala Partus spontan


I fase laten dengan kpd 7 jam yang lalu
dengan susp hipertiroid
G2P1A0 25 tahun part aterm kala I fase
Partus spontan
laten dengan kpd

12-11-2015

Ny. Titi

Partus spontan

Kholilatul Izza

13-11-2015

Ny. Yani Setiani

Partus spontan

Kholilatul Izza

13-11-2015

Ny. Eni

Partus spontan

Kholilatul Izza

14-11-2015

Ny. Siti Masiah

Partus spontan

Kholilatul Izza

15-11-2015

Ny. Dini Haryani

Partus spontan

Kholilatul Izza

15-11-2015

Ny. Robiah

Partus spontan

Kholilatul Izza

21-11-2015

Ny. Sri Juniati

Partus spontan

Kholilatul Izza

29-10-2015

Ny. Siti Nurbaya

Asistensi SC

Kholilatul Izza

13-11-2015

Ny. Yuliana

Asistensi SC

Kholilatul Izza

14-11-2015

Ny. Azizah

Asistensi SC

Kholilatul Izza

15-11-2015

Ny. Rositi

Asistensi SC

Kholilatul Izza

20-11-2015

Ny. Sri yanti

Asistensi SC

Kholilatul Izza

23-11-2015

Ny. Rukini

Asistensi SC

Kholilatul Izza

24-11-2015

Ny. Kholifah

Asistensi SC

Kholilatul Izza

06-11-2015

Ny. Kurnia

G6P4A1 39 tahun part aterm kala 1 fase


laten dengan kpd 8 jam yang lalu
G2P1A0 28 tahun part aterm kala I fase
aktif dengan letak sungsang
G2P1A0 22 tahun part aterm 35 minggu
inpartu kala I fase laten dengan kpd 7 jam
yang lalu dengan premkot
G2P1A0 37 tahun part aterm kala I fase
laten dengan riwayat SC 7 tahun yang lalu
G2P0A1 22 tahun part aterm kala I fase
laten dengan kpd
G1P0A0 26 tahun part aterm kala I fase
aktif dengan kpd dan inersia uteri
G2P1A0 parturien aterm kala II dengan
inersia uteri
G1P0A0 part aterm kala I fase laten
dengan PEB
G1P0A0 gravida aterm dengan eklampsia
+ status epileptikus
G1P0A0 gravida aterm dengan gagal drip
dengan kpd
G3P2A0 parturien aterm kala I fase aktif
dengan gagal drip + superimposed
preeklampsia
G2P1A0 parturien aterm kala I fase laten
dengan cpd
G2P1A0 part aterm Kala I fase aktif
memanjang + inersia uteri + fetal distress
G2P1A0 parturien aterm kala II + riwayat
sc 4 tahun yang lalu + susp cpd
P3A0 dengan suspek tumor kistik

Asistensi

Penolong
Kholilatul Izza

Kholilatul Izza

Operasi Kholilatul Izza

Anda mungkin juga menyukai