Anda di halaman 1dari 6

TAYAMUM

PENGERTIAN
Tayamum adalah salah satu

cara mensucikan hadats kecil


maupun besar yang dibenarkan
dalam ajaran islam.
Pada dasarnya tayamum
adalah cara bersuci dengan
menggunakan fasilitas tanah
(debu) jika tidak terdapat air.

SYARAT TAYAMUM
Tayamum hanya boleh dilakukan

jika :
1. Tidak terdapat air ketika akan
membersihkan hadats.
2.Sakit yang tidak memungkinkan
menyentuh air ( sakit jika
menggunakan air)

DALIL


)(

DALIL
[5.6] .dan jika kamu sakit atau dalam

perjalanan atau kembali dari tempat


buang air (kakus) atau menyentuh
perempuan, lalu kamu tidak memperoleh
air, maka bertayamumlah dengan tanah
yang baik (bersih); sapulah mukamu dan
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak
hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia
hendak membersihkan kamu dan
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu,
supaya kamu bersyukur.

CARA TAYAMUM
Sediakan tanah (debu) yang bersih.
Niat melaksanakan tayamum untuk

mensucikan hadats.
Tempelkan kedua belah telapak
tangan ke tanah (debu)
Menyapu muka dengan kedua belah
tangan
Menyapu kedua belah tangan