Anda di halaman 1dari 5

PELAN OPERASI PANITIA FIZIK TAHUN 2016 ( 1 )

PELAKSANA

Panitia Fizik SMK Paya Rumput

PROGRAM

Latihan Dalaman Fizik

TARIKH
MASA

SPM
Penggal 1
8.30 pagi - 11.00 pagi

AKTIVITI

Perbengkelan Menanda Kertas SPM

KUMPULAN SASARAN
OBJEKTIF

Guru fizik

Memberikan keyakinan kepada guru-guru Sains


menggunakan kemahiran dalam p&p .

Menilai hasil latihan pelajar di peringkat yang sesuai.

Aktiviti-aktiviti pengukuhan dan pemulihan dapat


dilaksanakan berdasarkan hasil latihan pelajar.

KEWANGAN
Peruntukan Panitia Fizik
STRATEGI PELAKSANAAN

Merancang, melaksanakan dan melaporkan serta


penambahbaikkan teknik penandaan kertas pelajar

ALAT MEMBANTU

Kertas edaran skrip contoh calon, LCD, dan komputer riba

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)

PELAN OPERASI PANITIA FIZIK 2016 ( 1 )

PELAKSANA

Panitia Fizik SMK Paya Rumput

PROGRAM

Teknik Menjawab Kertas 3

TARIKH

Februari- Mac

MASA

Waktu PdP

AKTIVITI

Murid didedahkan kepada teknik merancang dan menulis


laporan eksperimen dengan betul
Melukis graf laporan

KUMPULAN SASARAN

Calon SPM

OBJEKTIF

Murid dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran


Kertas 3
Meningkatkan kemahiran melukis graf

KEWANGAN
STRATEGI
PELAKSANAAN

Peruntukan Panitia Fizik

Mesyuarat Panitia Fizik.


Agihan tugas dalam penyediaan bahan dan modul
Pembentukan kumpulan murid
Pelaksanaan program
Pemantauan dan penilaian

ALAT MEMBANTU

Bahan rujukan , kertas edaran, dan lembaran kerja.

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program
dapat dijalankan)

Melihat pencapaian Ujian Berkala 1 dan Peperiksaan Pertengahan


Tahun

PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif
tercapai)

PELAN OPERASI PANITIA FIZIK 2016 ( 2 )


PELAKSANA

Panitia Fizik SMK Paya Rumput

PROGRAM

Teknik Menjawab Soalan SPM Kertas 2

TARIKH

Selepas Cuti Pertengahan Tahun

MASA

Selasa, 2.30 petang sehingga 4.30 petang

AKTIVITI

Perbengkelan menjawab soalan-soalan tahun lepas.

KUMPULAN SASARAN

Calon SPM

OBJEKTIF

Murid dapat mencapai tahap pencapaian cemerlang dalam


peperiksaan.

Murid dapat membuat latihan mengikut tahap pencapaian


masing-masing.

KEWANGAN
STRATEGI
PELAKSANAAN
ALAT MEMBANTU
PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program
dapat dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif
tercapai)

Peruntukan Panitia Fizik

Perbengkelan

Bahan rujukan , kertas edaran, dan lembaran kerja.


Melihat pencapaian pelajar dalam Peperiksaan Percubaan SPM

PELAN OPERASI PANITIA FIZIK 2016 ( 3 )


PELAKSANA

Panitia Fizik SMK Paya Rumput

PROGRAM

Program Kelas Bimbingan Berkala

TARIKH

Febuari hingga September

MASA

[ Di luar waktu P & P]; masa 2 jam.

AKTIVITI

Latih-tubi

KUMPULAN SASARAN

Pelajar cemerlang yang disasarkan oleh panitia


Pelajar lemah yang disasarkan oleh panitia

OBJEKTIF

Pelajar dapat mencapai tahap pencapaian cemerlang dalam


peperiksaan

Membantu pelajar yang berpotensi lulus dalam peperiksaan

Pelajar membuat latihan mengikut tahap pencapaian

KEWANGAN
STRATEGI
PELAKSANAAN

Peruntukan Panitia Fizik

Belajar Kendiri
Latih-tubi
Perkongsian masalah

ALAT MEMBANTU

Bahan rujukan , kertas edaran, dan lembaran kerja.

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program
dapat dijalankan)

Melihat pencapaian Ujian Berkala 1 dan Peperiksaan Pertengahan


Tahun dan Peperiksaan Percubaan SPM

PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif
tercapai)

PELAN OPERASI PANITIA FIZIK 2016 ( 4 )


PELAKSANA

Panitia Fizik SMK Paya Rumput

PROGRAM

Welcome SPM

TARIKH

Mac hingga September

MASA

Isnin Khamis
(7.00am-7.20am)

AKTIVITI

Soalan Pendek

KUMPULAN SASARAN

Pelajar sederhana yang disasarkan oleh panitia


Pelajar lemah yang disasarkan oleh panitia

OBJEKTIF

Pelajar dapat mencapai tahap pencapaian cemerlang dalam


peperiksaan

Membantu pelajar yang berpotensi lulus dalam peperiksaan

Pelajar membuat latihan mengikut tahap pencapaian

KEWANGAN
STRATEGI
PELAKSANAAN

Peruntukan Panitia Fizik

Perkongsian masalah
Teknik menjawab soalan

ALAT MEMBANTU

Modul Mas (Soalan Pendek)

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program
dapat dijalankan)

Melihat pencapaian Peperiksaan Pertengahan Tahun dan


Peperiksaan Percubaan SPM

PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif
tercapai)