Anda di halaman 1dari 1

Simbah

: Ngger,sing sregep,ya anggonmu sinau. Aku mung bisa ndedonga, mugamuga olehmu sinau lancar. Ing tembe burine bisa dadi wong pinter,utama,lan
bisa makarya.

Bondan

: Inggih,mbah. Mugi-mugi mekanten. Boten sanes ingkang wayah tansah


nyuwun berkah saha nyuwun pangestu.

Simbah

: Lha,cita-citamu kepriye? Koe pengen dadi apa?

Bondan

: menawi saged kula kepingin dados dhokter.

Simbah

: wah, apik banget kuwi. Muga-muga cita-citamu bisa kesembadan. Kuwi lho
nok, idham-idhamane anakmu lanang. Mestine koe rak,ya bisa ngragadi tha?

Ibu

: Dipunpangestoni kemawon, mugi-mugi Gusti Allah tansah paring berkah.

Simbah

: Iya dak rewangi nyenyuwun. Muga-muga bisa kelaksanaan kang dadi citacitane.

Beri Nilai