Anda di halaman 1dari 1

Klien diberikan peluang untuk mengolah bahan bacaan mengikut jalan cerita Proses 7

yang diingini.
Kaunselor membantu klien dalam membantu menyelesaikan masalah.
Kaunselor akan memberikan komen terhadap perkembangan yang diperolehi
oleh klien sepanjang terapi dilaksanakan dan sesi penutup dilaksanakan.

Kaunselor harus peka terhadap gerak geri dan emosi klien sepanjang sesi
berlangsung.

Klien diberikan motivasi untuk memastikan perbincangan berterusan sama ada


melalui soal jawab, mendeklamasikan puisi atau bernyanyi berkaitan dengan
perbincangan.

Rancang aktiviti susulan yang menarik selepas pembacaan seperti drama dan
lukisan agar klien berminat untuk melibatkan diri sepanjang terapi biblio
dilaksanakan.

Proses 6

Proses 5

Proses 4

Tetapkan persekitaran teraputik dan masa bagi satu sesi yang akan dijalankan. Proses 3
Kaunselor perlu menetapkan sesuatu cerita bergantung kepada kreativiti
dengan menitikberatkan tempoh masa sesuatu sesi agar keseluruhan proses
mencapai matlamat.
Memberikan murid bahan bacaan yang bersesuaian. Kaunselor akan mencari
bahan bacaan yang bersesuaian dengan masalah yang diketengahkan oleh
Proses 2
murid.
Kaunselor perlu memastikan pemilihan bahan bacaan adalah sesuai dengan
tahap kematangan kanak-kanak.
Karakter dalam bahan bacaan berpatutan agar murid mempunyai perasaan
empati.
Plot cerita perlu realistik dan melibatkan penyelesaian masalah yang kreatif.
Mengenal pasti masalah murid.
Masalah dapat dikenal pasti melalui pemerhatian, pertemuan dengan ibubapa,
hasil kerja murid dan rekod sekolah.

Proses 1