Anda di halaman 1dari 2

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

Latihan bertulis
Laporan
amali/eksperimen
Kuiz/
Lisan
Pengetahuan

Pembentangan
Kefahaman
Lain-lain
(Nyatakan):
Aplikasi (KBAT)
Analisis

KONSTRUK PEMBELAJARAN

(KBAT)

Penilaian

(KBAT)

Sintesis /Kreativiti

(RPH)

4
9.15 AM

I Think
...

.
Tandakan

pada ruangan berkenaan

Tandakan

pada ruangan berkenaan

MODUL PEMBELAJARAN
Perbincangan/ Sumbangsaran
Eksperimen
Simulasi/ Pembentangan
PdP Luar Bilik Darjah/ Lawatan
Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (Nyatakan.) :

Tandakan

pada ruangan berkenaan

JUMLAH MURID : 4 SAAD

44 ORANG