Anda di halaman 1dari 2

Muhammad Shah bin Ruddin

850313-12-5543
Jbt Imigresen Malaysia Negeri Sabah,
Aras 1-4, Block B, Kompleks Persekutuan Sabah,
Jln Sulaman 88450,
Kota Kinabalu, Sabah.
______________________________________________________________________________
Kepada,
Jabatan Air Daerah Sandakan,
Jalan Sibuga, Beg Berkunci No. 40,
90009 Sandakan,
Sabah.
16 Januari 2016
Tuan/Puan,
PERMOHONAN UNTUK PROSES PENUKARAN NAMA PEMILIK METER
BEKALAN AIR
Adalah saya merujuk kepada perkara seperti yang tersebut di atas.
2.

Dimaklumkan bahawa saya Muhammad Shah bin Ruddin dan No. K.P 85031312-5543 merupakan pemilik ke atas rumah yang beralamat Lot No.43, Taman
Aman Jaya 2, Sandakan. Dengan ini memohon untuk menukar nama pemilik
meter bekalan air yang asalnya di bawah nama pemaju Goldhill Corner Sdn.
Bhd (Company No:900530-H).

3.

Tujuan saya membuat surat ini kerana saya bekerja di Kota Kinabalu yang
mana agak jauh dan susah untuk saya pulang ke Sandakan berurusan
disebabkan komitmen kerja yang di lakukan di sini. Oleh itu, saya telah
mewakilkan adik saya sendiri iaitu Mohd Abdul Hakim bin Ruddin, No.Ic
920629-12-6121 untuk berurusan dengan wakil Jabatan Air Daerah Sandakan.

4.

Diharap pihak tuan/puan dapat mempertimbangkan permohonan ini demi


keselesaan keluarga saya yang menetap di rumah baru. Kerjasama dari pihak
tuan/puan amatlah dihargai serta didahului dengan ucapan terima kasih.

Yang Benar,
................................
Muhammad Shah Bin Ruddin
850313-12-5543
Wakil (Adik),

Mohd Abdul Hakim Bin Ruddin


920629-12-6121