Anda di halaman 1dari 1

YBB 4412/AS.

1023
SEKOLAH KEBANGSAAN BATU NIAH
PETI SURAT 105,
98200 BATU NIAH.
Email : skbatuniah@yahoo.com.my

Telefon : 085-737005

Fax : 085-737005
Ruj. Kami : JPS(W)/SKBN(KK)/153/05/04/01( )
Tarikh
: 10 Januari 2016

Cik Peridah bt Mahal


Guru Penasihat Doktor Muda
SK Batu Niah
Tuan,
KELULUSAN PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN UNIT BERUNIFORM DOKTOR
MUDA
Surat tuan bilangan JPS(W)/SKBN(KK)/153/05/04/01( ) bertarikh 8 Januari adalah dirujuk.
2.
Sukacitanya dimaklumkan bahawa permohonan tuan untuk menubuhkan Unit Beruniform Doktor
Muda telah diluluskan mulai 10 Januari 2016 hingga 26 November 2016
3.
Diharap penubuhan Unit Beruniform Doktor Muda ini dapat membantu pelajar untuk lebih
cemerlang dalam aktiviti Kokurikulum
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

(
)
ABDUL RASHID BIN YAAKUB
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Batu Niah,
98200 Batu Niah.
SK:

1.En. Huud Bin Sulong (Penolong Penyelia PPD Subis)


2. En. Bakir anak Jatan ( Penolong Kanan Kokurikulum SK Batu Niah)