Anda di halaman 1dari 9

BAHASA MELAYU

TAHUN DUA
JATI DIRI

Susun huruf-huruf menjadi rangkai kata


yang bermakna.15 saat dari sekarang.

G A E I AT
N K
T
N
R
O
O G Y G NOGO-

Lihat gambar dan ceritakan.

Sebutkan frasa ayat dengan betul.


Memotong lalang

Mencangkul rumput
Mengumpul
daun kering

Membakar daun
kering Mengumpul bara api

Bina Ayat

Kata nama

1. Rahina
2.

Kata kerja /
perbuatan
mencangkul rumput

Kata
hubung
dengan

Keterangan
(tempat, sebab, cara,
sifat, harapan)
menggunakan sebatang
cangkul. (cara)
bertaburan di halaman rumah
ke dalam pengaut sampah.
(sifat / tempat)

mengumpul daun
kering

yang

3. Rahman

mengumpul bara api

agar

api menyala dengan marak.


(sifat/harapan)

4. Encik Faris

membakar daundaun kering

untuk

mengelakkannya ditiup angin.


(sebab)

5. Rasyidi

memotong lalang

supaya

Puan Narina

halaman rumah kemas dan


cantik. (sebab)

Kerja Kumpulan
1. Lihat gambar tunggal berkaitan kegiatan gotongroyong.
2. Labelkan setiap aktiviti yang terdapat dalam
gambar.
3. Bina 5 ayat dari aktiviti yang telah dilabelkan
dengan melengkapkan jadual pembinaan ayat.
4. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil
kerja

Tugasan
A1
A3

A5

A4

A2

Jadual Pembinaan Ayat


Kata nama

1.

2.
3.

4.
5.

Kata kerja /
perbuatan

Kata
hubung

Keterangan
(tempat, sebab, cara,
sifat, harapan)

Susun huruf-huruf menjadi rangkai kata


yang bermakna.15 saat dari sekarang.

U A AFAK
T M
M
A
B
B
E M R W AKT EA