Anda di halaman 1dari 3

( Internet)

. -, 1969.
, . ,
.
, . , ,
, , .
,
. , 30
.
, .
, .
( - ).
2.000.000.000.
, .

, ,
. 1961. .
MIT packet-swiching . 1969.
- Advanced

Research Project Agency Network, ,


.
,
- .
1983. NCP- (Network Control Protocol) TCP/IP (Transmission
Control Protocol / Internet Protocol), .
, 1983.
1000
, , ,
. ,

.
TCP/IP , :
,
,
.

. TCP/IP :
, Open System Interconection Protocol.
TCP/IP NCP
NCP .
1983. , 10
,
. TCP/IP-
5 , 400 .
Packet Radio Packet Satellite
TCP/IP .

Intranet
Intranet je korienje tehnologija baziranih na Internetu u okviru organizacije, a u cilju podrke komunikaciji i
pristupu informacijama. Moe se rei da je Intranet privatni Internet. Termin je prvi put upotrebljen 1995.
godine u . Digital News & Review u tekstu autora . Stephen Lawton, Intranets Fuel Growth of Internet
Access Tools.
Intranet nastaje kada se u okviru jedne kompanijske mree primene Internet reenja, kada
koriste TCP/IP protokol, web server, mail server i drugi serveri.
Internet prua podrku svim funkcijama kompanije i omoguava kretanje od ostrvaca informacija
ka mreama koje omoguavaju bolju komunikaciju i timski rad. Podacima se pristupa sa jednog
jedinstvenog interfejsa.
Intranet daje mogunost da se lake publikuju informacije neophodne za rad zaposlenih u okviru kompanije, pri
emu treba uspostaviti stroge sigurnosne zahteve kako bi se spreila zloupotreba i njihovo neovlaeno
korienje. Takoe se mora kontrolisati objavljivanje informacija kako bi se spreila nepreciznost i onemoguio
protok neprikladnih informacija.