Anda di halaman 1dari 2

Veze izmeu entiteta

Terminologija
*Uesnici entiteti izmeu kojih postoji odredjena veza ili odnos.
*Stepen veze broj uesnika u vezi.
*Binarna veza veza sastavljena od dva uesnika.
*Unarna veza kad je relacija povezana sama sa sobom.
*Ternarna veza veza izmeu tri uesnika.
*Uestvovanje u vezi moe biti potpuno ili delimino u zavisnosti od toga da li entitet
moe ili ne postojati samostalno.
1.Zavisni slabi entiteti u slucaju potpunog uea
2.Nezavisni jaki entiteti u sluaju deliminog uea
*Pokazatelji obaveznosti da li neki entitet mora obavezno da uestvuje u vezi.
*Kardinalitet maksimalni broj primeraka jednog entiteta koji se moe povezati sa
jednim primerkom drugog entiteta.
Modelovanje relacija
*Nakon utvrdjivanja veza izmeu entiteta vri se modelovanje tako to e se atributi iz
jedne relacije kopirati u drugu relaciju. Iz primarne u spoljnu relaciju.
Porudbine
Br. porudbine
ifra kupca
Datum porudbine
Datum isporuke

Zaposleni
ifraZaposlenog
Prezime
Ime
DatumZaposlenja

Stavke Porudbina
ifra artikla
Koliina
Cena
Popust

Radno Mesto
ifraZaposlenog
ifraRadnogMesta
DatumPoetka
OsnovnaPlata

Opis Radnog Mesta


ifraRadnogMesta
NazivRadnogMesta
PotrebnaStrunaSprema

*Apstraktne relacije mogu da modeljuju svojstva veze.


*Apstraktni entiteti veze takoe su korisni kada treba da pratite vrste promena tokom
vremena.
*Dijagram promene stanja opisuje mogue legalne promene branog stanja odreene
osobe.
Neoenjen/
Neudata

Oenjen/
Udata

Razveden/a

Udovac
Udovica

VEZE TIPA "JEDAN PREMA JEDAN"


Zgrada
Kancelarija

Zaposleni

IZRADA POTKLASA ENTITETA

Kategorije
Ime Kategorije
ID Kategorije
Opis
Slika

Proizvodi
ID Proizvoda
Ime Proizvoda
ID Dobavljaa
ID Kategorije
Koliina Po Jedinici

Porudbine

Detalji
Porudbine

Pie

Mleni
proizvodi

Meso /
Preradjevine

Riba

Peciva

*Ovaj model omoguava da svaka kategorija artikala ima svoje, specifine atribute.

Konditorski
proizvodi