Anda di halaman 1dari 1

Objektif & Matlamat

Meningkatkan dan memajukan diri dalam bidang yang diceburi bagi menjadikan kerja
ya professional
Mencari pengalaman dan meningkatkan pengetahuan yang berguna, yang boleh mendapa
t manfaat melalui kemahiran komunikasi yang baik, kemahiran penyelesaian masalah
dan kemahiran lain, bagi membantu meningkatkan prestasi peribadi, produktiviti
dan kualiti
Membangunkan dan mengekalkan prestasi cemerlang termasuk memberi idea untuk pena
mbahbaikan sistem pengurusan sedia ada