Anda di halaman 1dari 54

KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN (PRA BICARA)

ARAS 3, BILIK MESYUARAT PERDANA,


JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SEMBILAN
PADA: 17-18 APRIL 2014

MENYEDIAKAN PLIDING
SAMAN DAN PERMOHONAN

MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN


HAKIM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
1

PLIDING

Pliding adalah suatu kenyataan bertulis


yang difailkan ke Mahkamah oleh setiap
pihak mengenai kausa tindakan yang
pihak itu kehendaki di dalam perbicaraan
dengan mengemukakan secara lengkap
bagi pihak lawan mengetahui kausa
tindakan itu dan seterusnya menyediakan
jawapan untuk kes tersebut.
nadzri_rahman@esyariah.gov.my
17/4/2014

Tujuan pliding
a)

b)

c)

Untuk menyatakan dengan terang, jelas


dan tepat isu yang dipertikaikan;
Untuk memuaskan hati setiap pihak dan
memberi keadilan serta notis yang
munasabah kepada pihak lawan, dalam
memudahkan pihak lawan menyediakan
kesnya; dan
Untuk memberitahu Mahkamah isu-isu
yang
dipertikaikan,
yang
mana
mahkamah perlu menentukan isu-isu
tersebut.
Nadzri_rahman@esyariah.gov.my
2/4/2014

Kes

Blay lwn Pollard & Morris (1930) 1 KB 628,


Mursida bt Mustakim lwn Hashim bin Abdullah
(2005) JH 21/1, 143,
Tengku Puteri Zainah Iskandar lwn. Dato Sri
Mohd Najib Abdul Razak (2004) CLJ (Sya) 340

nadzri_rahman@esyariah.gov.my
17/4/2014

Kandungan Pliding
(1) SAMAN
1. Penyata Tuntutan
2. Penyata Pembelaan dan Tuntutan Balas
3. Pembelaan terhadap Tuntutan balas
4. Jawapan Kepada Pembelaan
5. Pembelaan tawaran
(2) PERMOHONAN
1. Afidavit Sokongan
2. Afidavit Jawapan
nadzri.rahman@jbg.gov.my17/4/2014

PINDAAN PLIDING

Seksyen 80- pindaan pliding boleh di lakukan


pada mana-mana peringkat dan pada bila-bila
masa sahaja.
Pada mana-mana peringkat bergantung
kepada kebenaran mahkamah demi keadilan
kedua-dua pihak. Kalau tidak ada bantahan
dari peguam lawan, mahkamah boleh
benarkan.
Pliding boleh dipinda jika penyampaian belum
dibuat kepada pihak lawan -s.80(3)
Seksyen 83- ETM menjelaskan bagaimana
pindaan pliding di lakukan. Nadzri_rahman@esyariah.gov.my 6

Prosiding cacat

Jika mahkamah mendapati sesuatu prosiding


perbicaraan
dihadapannya
adalah
cacat,
mahkamah tidak boleh membenarkan ianya
berterusan.
Boleh membetulkan apa-apa kecacatan atau ralat
dalam mana-mana prosiding;
menentukan soalan sebenar yang menjadi
kontroversi (memutuskan isu berkenaan yang
timbul) atau bagi mencapai keadilan antara
pihak-pihak.
Nadzri_rahman@esyariah.gov.my
2/4/2014

sambungan
Sesuatu pindaan hendaklah dibuat dengan :
(i)
memfailkan suatu salinan bersih dokumen
yang
dipinda,
yang
hendaklah
menunjukkan pindaan yang telah dibuat,
dan
(ii) menyampaikan suatu salinan dokumen
yang dipinda itu kepada pihak atau pihakpihak yang satu lagi
Abdul Hamid bin kamaruddin lwn Rohaya binti
Mohamad (2007) JH 24/1, 27
nadzri_rahman@esyariah.gov.my
17/4/2014

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SEREMBAN


DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
KES MAL NO. :
ANTARA
MOHD YUSOFF SYARMAN BIN ISMAIL
( NO. K/P : 821103-02-5277)

PEMOHON

RESPONDEN

DAN

ZULIANA BINTI ROZALI


( NO. K/P : 850629-02-5856)
AFIDAVIT PINDAAN

Saya, MOHD YUSOFF SYARMAN BIN ISMAIL ( No. K/P : 821103-02-5277 ) seorang warganegara
Malaysia yang cukup umur dan beralamat di NO. 99, FELDA JELAI 3, JELAI NEGERI SEMBILAN
Sesungguhnya berikrar dan menyatakan seperti berikut :1. Saya ialah Pemohon yang dinamakan di atas.
2. Responden, ZULIANA BINTI ROZALI, (No. K/P: 850629-02-5856) / Pihak Menentang adalah isteri saya
yang beralamat di Kampung Pantai Dalam, 77037 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
[Sesalinan sijil perceraian dilampir dan ditanda sebagai ekshibit MYSI-1]

2, Responden, ZULIANA BINTI ROZALI, (No. K/P : 850629-02-5856) adalah bekas isteri saya yang
beralamat di NO 100, TAMAN CEMPAKA, NILAI 71800 NEGERI SEMBILAN
Sesalinan sijil perceraian dilampir dan ditanda sebagai ekshibit MYSI-1]

BACK

IKATAN PLIDING

Satu ikatan yang mengandungi senarai pliding


yang lengkap dan disertakan indeks
Biasanya terbahagi kepada dua:
(i) Ikatan Pliding Plaintif
- Penyata Tuntutan, Pembelaan terhadap
Tuntutan balas,
Jawapan Kepada
Pembelaan
(ii) Ikatan Pliding defendan
- Pernyataan Pembelaan, Tuntutan balas,
Pembelaan Tawaran
nadzri_rahman@esyariah.gov.my
17/4/2014

10

IKATAN DOKUMEN
Satu ikatan yang mengandungi senarai
dokumen yang lengkap beserta indeks.
Ikatan dokumen biasanya mengandungi
dokumen-dokumen yang dipersetujui
atau tidak dipersetujui

nadzri_rahman@esyariah.gov.my
17/4/2014

11

Kes

Zainudin lwn Anita (1983) JH IV /I, 73Kes HSP. Perayu tidak memfailkan
pembelaan walaupun telah diberikan
masa.

Kamariah Salim lwn Zulkifli Puteh Kes Mal


481/2001, MRSD Shah Alam. Pembelaan
tidak menjawab tuntutan tetapi lebih
berbentuk mengelak.
nadzri_rahman@esyariah.gov.my17/4/2014

12

SAMAN

Kamus Dewan Edisi Baru,


panggilan untuk diadili

1993: surat

Oxford Advanced Learners English-Malay


Dictionary, Fajar Bakti,: send message
telling somebody to come, order to attend a
law court especially answer a charge

Ringkasnya saman ialah suatu arahan atau


perintah daripada mahkamah yang ditujukan
kepada seseorang untuk mengadili sesuatu
tuntutan atau pertuduhan.
13

Bentuk saman. (S. 8)


Tiap-tiap saman
(a) hendaklah dalam Borang MS 2; dan
(b) hendaklah disertakan dengan suatu
pernyataan tuntutan yang hendaklah
mematuhi kehendak seksyen 63.

14

BORANG MS 2
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NEGERI SEMBILAN) 2003
(Subseksyen 8(a))
SAMAN
DI DALAM MAHKAMAH TINGGI/ RENDAH SYARIAH DI
DI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
.. No. . Tahun 20 .
ANTARA
......... Plaintif /Pemohon
DAN
..... Defendan/ Responden
Kepada (defendan yang dinamakan di atas) yang beralamat di .... .
Anda dengan ini disaman supaya hadir sama ada sendiri atau melalui Peguam Syarie anda di hadapan Mahkamah
Syariah di pada hari . pada . haribulan .. 20
.. pukul pagi/petang, untuk menjawab suatu tuntutan terhadap anda oleh plaintif yang dinamakan
di atas, yang butir-butirnya ada dinyatakan dalam pernyataan tuntutan yang diendroskan di sini.
Ambil perhatian bahawa jika anda ingkar hadir di Mahkamah pada hari dan masa yang ditetapkan, Mahkamah boleh terus
mendengar dan memutuskan kes tanpa kehadiran anda.
Dan ambil perhatian bahawa jika anda ingin membela diri terhadap tuntutan itu, anda hendaklah memfailkan di Mahkamah
ini dan menyampaikan kepada plaintif suatu pembelaan dalam borang yang ditetapkan sebelum tarikh yang tersebut di atas
atau hadir di Mahkamah pada tarikh itu.
Bertarikh pada haribulan .. 20 ..
(Meterai)

Hakim/Pendaftar

15

(Pengendorsan di belakang saman)


PERNYATAAN TUNTUTAN
(dalam perenggan bernombor)

Kepada

defendan yang dinamakan di atas yang tinggal di ..

..

Bertarikh pada .. haribulan . 20 ...

..
Plaintif (atau Peguam Syarie bagi Plaintif)
16

Pernyataan tuntutan ( Seksyen 63)


(1) Pernyataan tuntutan hendaklah ditandatangani
oleh plaintif atau Peguam Syarienya dan
hendaklah mengandungi
(a) suatu pernyataan yang ringkas lagi padat,
dalam perenggan yang bernombor, tentang fakta yang menjadi sandaran
(b) butir-butir tuntutan yang mencukupi;
(c) suatu pernyataan tentang relief yang
dituntut;
(d) butir-butir mengenai apa-apa permohonan
lain
17

sambungan
(2) Jika lebih daripada satu kausa
tindakan
(cause
of
action)
dijadikan sandaran, alasan bagi
setiap satu tindakan dan relief
yang dituntut berdasarkan kausa
itu hendaklah dinyatakan secara
berasingan.
18

DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH SEREMBAN


DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
KES MAL NOTAHUN.
ANTARA
ROZITA BINTI ABDULLAH..PLAINTIF
DAN
ZAMZURI BIN SAKIMON....DEFENDAN
PENYATA TUNTUTAN
1. PLAINTIF, ROZITA BINTI ABDULLAH, No. Kad Pengenalan : 880304-26-5226 yang beralamat di NO. 79, TAMAN
SUTERA HEIGHT, SEREMBAN DUA, SEREMBAN 76800 NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ialah isteri kepada
Pihak Kena Tuntut /Defendan.
2. DEFENDAN, ZAMZURI BIN SAKIMON, No. Kad Pengenalan : 870919-02-5801 yang beralamat di PUSPEN
KAMPUNG SELAMAT, AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, 13300 TASIK
GELUGOR, PULAU PINANG ialah suami kepada Pihak Plaintif.
3. Pihak-pihak telah bernikah pada 18.10.2007 di Majlis Agama Islam Seremban menurut surat nikah CAS No. 071259,
bilangan 06/2007.
[ Salinan daftar pernikahan dilampirkan dan ditanda sebagai RA-1]
4. Dalam tempoh perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan seorang anak.
5. Selepas bernikah, Plaintif dan Defendan tinggal di rumah ibubapa Plaintif yang beralamat diNo. 79, Taman Suter Height,
Seremban Negeri Sembilan. (selepas ini dirujuk sebagai rumah tersebut).
6. Pada tarikh 05/09/2013, Defendan telah ditahan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan telah ditempatkan di PUSPEN
Serdang, Kedah kerana kesalahan penagihan dadah.
[Sesalinan Perintah Menjalani Rawatan dan Pemulihan di Pusat Pemulihan dilampirkan dan ditanda sebagai RA-2]

19

7. Sejak Defendan ditahan di PUSPEN Serdang, Defendan telah lazim menyakiti atau menjadikan
kehidupan Plaintif menderita disebabkan sikap Defendan yang tidak bertanggungjawab sebagai
seorang suami.
8. Oleh yang demikian Plaintif memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini agar memerintahkan
seperti berikut i) Membubarkan perkahwinan PM dan PKT secara fasakh mengikut Seksyen 53 (h)(i) & (h)(ii)
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (2008) Kedah.
ii) Apa-apa perintah yang difikirkan patut dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

(Plaintif atau Peguam plaintif)

Penyata Tuntutan ini difailkan oleh Pihak Menuntut dan alamat penyampaian baginya ialah Jabatan Bantuan Guaman Megeri Sembilan bagi
Pihak Menuntut dan alamat penyampaian baginya ialah Aras 3, Wisma Persekutuan, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Serembanm
Negeri Sembilan

20

Salinan Saman (Seksyen 9)

Tiap-tiap saman terhadap seorang


defendan
hendaklah
dikemukakan untuk difailkan
dalam tiga salinan dan suatu
salinan
tambahan hendaklah
dikemukakan
bagi
tiap-tiap defendan tambahan.
Pastikan wujud berapa orang defendan

21

Mengeluarkan saman (S. 10)


(1) Pendaftar hendaklah memeriksa saman dan(a) Jika didapati sempurna bentuknya; dan
(b) jika plaintif telah membayar fi yang
ditetapkan, termasuk fi bagi penyampaian jika
penyampaian oleh Mahkamah diperlukan.
Pendaftar hendaklah memberikan nombor siri,
memeteraikan,
menandatangani
dan
mengeluarkannya.
22

sambungan
(2)Jika Pendaftar berpendapat bahawa
saman itu tidak sempurna bentuknya,
dia
boleh
menolaknya
atau
mengarahkan supaya saman itu
dipinda.
Cth: Tiada PT, Nama Pihak2 dll

23

Masa penyampaian (S. 11)


(1) Setiap saman hendaklah sah selama dua belas bulan
bermula dari tarikh pengeluarannya.
(2) Jika sesuatu saman belum lagi disampaikan kepada
defendan dalam tempoh tersebut,
permohonan
boleh dibuat kepada Mahkamah untuk melanjutkan
tempoh kesahan saman itu sebelum tarikh habis
tempoh saman itu atau mana-mana hari kemudian
daripada itu, jika ada, sebagaimana yang dibenarkan
oleh Mahkamah.
(3) Mahkamah boleh melalui perintah melanjutkan
tempoh kesahan saman itu dari semasa ke semasa
selama apa-apa tempoh, yang tidak melebihi dua
belas bulan
24

Kehilangan saman (Seksyen 12)


Jika sesuatu saman hilang selepas
dikeluarkan,
Mahkamah
boleh
memerintahkan supaya dikeluarkan
suatu saman baru yang mengandungi
tarikh dan mempunyai kesan yang sama
seperti saman asal

25

PENYAMPAIAN SAMAN (SEK 40-55)

Pastikan Penyampaian tersebut dalam bidang


kuasa atau di luar bidang kuasa
Penyampaian mesti ke diri
Pengecualian penyampaian kediri
Keengganan menerima saman
Hari kehadiran
Tempat dan Masa kehadiran
Penyampaian ganti
Penyampaian tindakan bersaling
Afidavit penyampaian/ tak sampai
nadzri.rahman@jbg.gov.my
17/4/2014

26

kes
1.
2.

Moriazi lwn Ajmawati [2005] JH


XX/1, 105,
Hamid bin Kamaruddin lwn
Rohaya [2007] JH 24/27

27

PERMOHONAN
Seksyen 13. Bentuk permohonan.
Seksyen 14. Pemakaian seksyen 9, 10, 11 dan 12.
Seksyen 15. Permohonan penceraian
Mesti berdasarkan Jadual Ke dua.

28

JADUAL KEDUA (Subseksyen 7(2))


PROSIDING YANG DIMULAKAN DENGAN PERMOHONAN
Perkara berhubungan dengan undang-undang diri dan keluarga seperti yang berikut:
Keizinan melangsungkan perkahwinan bagi orang belum dewasa
Pelantikan wali am
pendaftaran perkahwinan berlawanan dengan undang-undang
Anggapan kematian
Pelantikan penjaga harta seseorang orang belum dewasa
Perintah bagi penjagaan bersama harta seseorang yang belum dewasa
Perintah bagi pengubahan kuasa penjaga harta seseorang orang belum dewasa
Perintah bagi pemecatan penjaga harta seseorang orang belum dewasa
Kebenaran bagi pelupusan harta seseorang orang belum dewasa
Kebenaran untuk menyara seseorang orang belum dewasa daripada pendapatan
hartanya
Perintah bagi penggunaan harta modal untuk menyara seseorang orang belum
dewasa
Perintah larangan yang berhubungan harta modal untuk menyara seseorang orang
belum dewasa
Injuksi yang menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia
Perintah untuk mengetepikan, dan injuksi yang menghalang, pelupusan harta untuk
mengecewakan tuntutan nafkah
Injuksi terhadap perkosaan oleh suami atau isteri atau bekas suami atau isteri
Pengiktirafan perkahwinan
29
Pengesahan pengakuterimaan paterniti oleh perempuan dalam 'eddah (Pembahagian
harta pusaka)

Bentuk permohonan (Seksyen 13)


(1)

tiap-tiap permohonan hendaklah dibuat


melalui notis dalam Borang MS 3 dan
disokong dengan afidavit
(2) Henyatakan dengan sepenuhnya jenis
perintah yang dipohon; dan
o mengandungi fakta yang cukup terperinci dan
o hendaklah disampaikan kepada semua pihak
dan orang yang berkepentingan melainkan
Mahkamah memerintahkan selainnya,
(3) penentang hendaklah disebut sebagai
responden.
30

Permohonan (samb)

Permohonan hendaklah dibuat dalam


salinan yang mencukupi (sama seperti
saman -3 salinan)

Pendaftar hendaklah memeriksa,

jika sempurna, dan setelah bayar Fi


didaftarkan dan diberi nombor siri,
dimeteraikan,
ditandatangan
dan
dikeluarkan.
31

BORANG MS 3
AKTA TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1998
(Subseksyen 13(1))
NOTIS PERMOHONAN
(Tajuk Am)

Kepada ..................................................... (defendan yang dinamakan di atas) yang beralamat di


................................................................................................................

Ambil perhatian bahawa ........................................................... pemohon yang dinamakan di atas akan


memohon kepada Mahkamah.................................................... Syariah di ............................. pada hari
............... pada ........................ hari bulan .................19 .......... pukul ...................... pagi/petang untuk
mendapatkan suatu perintah bahawa
(1) .....................................................
(2) .
atas alasan yang dinyatakan dalam afidavit yang dilampirkan.

.....................................................................................
Pemohon (atau Peguam Syarie bagi Pemohon)
Catatan:
Jenis perintah yang dipohon hendaklah dinyatakan dengan tepat. Perkara-perkara berlainan yang
berbangkit dalam prosiding yang sama bolehlah diuruskan dalam permohonan yang sama.
32

Membuat afidavit (S. 112)


S.13(1): tiap-tiap permohonan hendaklah dibuat melalui notis
dalam Borang MS 3 dan disokong dengan afidavit
S.112: Sesuatu afidavit hendaklah dibuat dengan sumpah
(a) di Negeri Sembilan, di hadapan Hakim Syarie
atau Pendaftar;
(b) di Negeri lain, di hadapan Hakim Syarie atau
Pendaftar;
(c) di mana-mana tempat di luar Malaysia, di
hadapan
mana-mana
pegawai
Islam
Kedutaan Malaysia atau Pejabat Pesuruhjaya
Tinggi Malaysia atau Konsulat atau Misi Tetap di
tempat
itu
yang
diberi
kuasa
untuk
mengendalikan sumpah
33

Bentuk afidavit (Seksyen 113)


(1)

Sesuatu afidavit hendaklah dalam Borang


MS 26.
(2) Mahkamah
boleh,
mengikut
budi
bicaranya,
menerima sesuatu afidavit
walaupun terdapat apa-apa Ketidakteraturan dalam bentuknya.
Jika tidak ikut Borang MS26?
34

BORANG MS 26
DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SEREMBAN
DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
KES MAL NO. :
ANTARA
MOHD YUSOFF SYARMAN BIN ISMAIL.PEMOHON
DAN
ZULIANA BINTI ROZALI ......RESPONDEN

AFIDAVIT
Saya, MOHD YUSOFF SYARMAN BIN ISMAIL ( No. K/P : 821103-02-5277 ) seorang
warganegara Malaysia yang cukup umur dan beralamat di XXXXXXX XXXXXG, 06200
SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN sesungguhnya berikrar dan menyatakan seperti berikut :1. Saya ialah Pemohon yang dinamakan di atas.
2. RESPONDEN ZULIANA BINTI ROZALI, (No. K/P : 850629-02-5856) adalah bekas isteri saya
yang beralamat di XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Seremban Negeri Sembilan.
[Sesalinan sijil perceraian dilampir dan ditanda sebagai ekshibit MYSI-1]

3. Saya sesungguhnya menyatakan bahawa segala fakta-fakta yang dideposkan dalam ini adalah
benar menurut pengetahuan persendirian saya dan / atau daripada dokumen-dokumen yang mana
saya mempunyai akses kecuali di mana dinyatakan sebaliknya.

35

10. Saya ingin membuat permohonan interim hak jagaan anak tersebut atas alasan seperti berikut :(a) Selepas bercerai dan yang menjaga anak tersebut dengan sempurna tanpa sebarang masalah.
(b) Respondentelah menyerahkan hak jagaan anak tersebut kepada saya dan ibu saya.
(c) Responden sendiri tidak mahu mengambil tanggungjawab untuk menjaga anak tersebut
11. Oleh itu, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang Mulia ini supaya mengeluarkan
perintah seperti yang dipohon dalam Notis Permohonan.

Bersumpah dan berikrar oleh Pemohon,


yang bernama MOHD YUSOFF SYARMAN BIN
ISMAIL (K/P : 821103-02-5277)

di MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI KEDAH


di Seremban, Negeri Sembilan
pada .
jam pagi / petang

}
}
}
}
}
}
}
Di hadapan saya,
..
Hakim / Pendaftar

Afidavit Permohonan ini difailkan oleh Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sembilan bagi pihak Pemohon dan alamat
penyampaian baginya ialah Aras 7, Zon A, Wisma Persekutuan, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Seremban, 0655
Negeri Sembilan

36

Salinan dokumen handaklah


dilampirkan pada afidavit. (S. 114)
(1) Salinan
dokumen yang hendak
digunakan
berhubungan
dengan
sesuatu afidavit hendaklah dilampirkan
sebagai ekshibit.
(2) Ekshibit hendaklah dikenal pasti melalui
Borang MS 27.

37

BORANG MS 27
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NEGERI SEMBILAN) 2003

[Subseksyen 114(2)]
PENGENALPASTIAN EKSHIBIT
(Tajuk Am)

Ini ialah ekshibit bertanda " ................................................" yang disebut


dalam afidavit ................................................... yang diangkat sumpah di
hadapan saya pada ................... hari bulan .....................19 .......................

.....................................
Hakim/Pendaftar
38

Affidavit (sambungan)
Affidavit yang teratur
seperti borang MS 26.

hendaklah

mematuhi

diberi tajuk

dimulakan dengan butir-butir


pengenalan pemohon

dibuat dalam peranggan bernombor

mengandungi tarikh, tandatangan


dihadapan orang yang diberi
kuasa.

39

Meminda Afidavit (S. 116)


(1) Sesuatu afidavit yang telah difailkan
tidak boleh dipinda
(2) Jika ada pindaan hendaklah dibuat
melalui afidavit pembetulan dan
hendaklah
difailkan sebelum
perbicaraan.
(3) Afidavit tambahan boleh difailkan
sebelum perbicaraan
40

Memfailkan afidavit (S. 117)


(1) Afidavit tidak boleh difailkan selepas
perbicaraan dimulakan kecuali dengan
kebenaran Mahkamah.
(2) Rayuan tidak boleh dibuat jika
Mahkamah enggan untuk memberikan
kebenaran kecuali rayuan terhadap
keputusan kes pada keseluruhannya.

41

KES
Ramona Juita Abdullah lwn
Engku Nasaruddin Mohammad
[2004] CLJ (Sya) 542

42

JENIS-JENIS
PERMOHONAN LAIN
a)

b)
c)
d)

Permohonan Perceraian Di bawah


Enakmen Undang-Undang
Keluarga
Islam (Negeri Sembilan) 2003
Permohonan Poligami
Permohonan Faraid
Permohonan Interlukotori

43

(A) PERMOHONAN PERCERAIAN DENGAN


TALAQ ATAU DENGAN PERINTAH (S. 47)

(1) Seseorang suami atau seseorang


isteri
yang
hendak
bercerai
hendaklah
menyerahkan
suatu
permohonan
untuk
perceraian
kepada Mahkamah dalam borang
yang ditetapkan, disertai dengan
suatu akuan .
44

sambungan
(2)

Selepas menerima permohonan untuk


perceraian,
Mahkamah
hendaklah
menyerahkan saman kepada pihak yang
satu lagi itu bersama-sama dengan
salinan permohonan dan akuan berkanun
yang dibuat oleh pemohon, dan saman
itu hendaklah mengarahkan pihak yang
satu lagi itu hadir di hadapan Mahkamah
untuk Mahkamah menyiasat sama ada
pihak yang satu lagi itu bersetuju atau
tidak terhadap perceraian itu.
45

(B) PERMOHONAN POLIGAMI


Seksyen 23 (3): Permohonan untuk kebenaran
hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah
mengikut cara yang ditetapkan dan
hendaklah disertai dengan suatu akuan
menyatakan alasan mengapa perkahwinan
yang dicadangkan itu dikatakan patut dan
perlu..
Sek. 25(5) Suatu salinan permohonan di bawah
subseksyen (3) dan akuan yang dikehendaki
oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan
bersama-sama dengan surat panggilan ke
atas tiap-tiap isteri yang sedia ada.
46

(C) PERMOHONAN FARAID

AA No. 1 Tahun 2007

AA No. 7 Tahun 2011 Mengemaskini


prosedur Permohonan Perintah Faraid
47

Arahan Amalan No. 7 2011


Prosedur Permohonan Perintah Faraid hendaklah memenuhi

perkara-perkara seperti berikut :


i.
Notis / Permohonan
ii.
Affidavit Sokongan
iii.
Wakalah Peguam Syarie (jika berkaitan)
iv.
Pengenalpastian ekshibit (setiap ekshibit )
v.
Salinan Kad Pengenalan Pemohon
vi.
Salinan Kad Pengenalan / Salinan Sijil Kelahiran WarisWaris (jika ada)
vii.
Salinan Surat Nikah/ Rujuk/ Cerai Simati (jika berkenaan)
viii.
Salinan Dokumen Berkaitan Harta (jika ada)
ix.
Salinan Sijil Kematian/Perintah Anggapan Kematian
Simati/Permit Pengkebumian
48

(D) PERMOHONAN
INTERLUKOTORI DLL
Borang MS 49 beserta afidavit (s 187)
Perintah Interim: Borang MS50 beserta
afidavit s. 197(2)
Bagi kes melibatkan perintah interim/
injunksi ex-parte Notis permohonan
beserta afidavit dan Perakuan Segera
dengan syarat kes induk difailkan dalam
tempoh 14 hari AA No. 11 Tahun
2003

49

SEKIAN, TERIMA KASIH


WALLAHU ALAM
17/04/2014
50

Lampiran 1

PENGECUALIAN PENYAMPAIAN KE DIRI


1.

Penyampaian kepada seseorang orang


tak berkeupayaan hendaklah
kepada
penjaga ad litemnya, atau kepada manamana orang lain.

2.

Penyampaian kepada banduan hendaklah


kepada pegawai yang menjaga penjara

3.

Penyampaian kepada anggota Tentera


hendaklah dibuat kepada pegawai
pemerintah atau adjutan unitnya,
nadzri.rahman@jbg.gov.my27/4/2011
51

BACK

Lampiran 2

Hari Kehadiran

Penyampaian hendaklah tidak kurang dari 7


hari genap sebelum hari kehadiran kecuali
diperintahkan selainnya oleh Mahkamah
sek. 45(2)

Notis bagi semua prosiding lain hendaklah


2 hari genap (selain dari saman). Lihat Kes
Kristen Rachel Lutterman@ Khadijah lwn
Shahrazi bin Shaari [2008]JH 25/1,139
nadzri.rahman@jbg.gov.my 27/4/2011
52

BACK

Lampiran 3

TEMPAT DAN MASA

(1) boleh dilaksanakan di mana-mana tempat,


mana-mana hari dan bila-bila masa pada
waktu siang dan malam.
(2) Penyampaian selepas pukul 4.00 petang
hendaklah disifatkan telah dilaksanakan pada
hari yang berikutnya.
(3) Penyampaian yang dilaksanakan selepas
pukul 12.00 tengah hari pada hari sebelum,
atau pada bila-bila masa pada, hari
kelepasan mingguan atau pada bila-bila
B
masa pada mana-mana hari kelepasan am,
A
hendaklah
disifatkan
telah
dilaksanakan
pada
C
hari yang mengikuti 53hari kelepasan itu.
K

Lampiran 4
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

PENYAMPAIAN GANTI

Tuminah lwn Arifin, (1983) 4 JH 84,


Siteh lwn Mat Desa (1984) 5 JH 408
Rukiah lwn Abu Bakar, (1983) 4 JH 90,
Siti Zainab lwn Muhammad Ishak (1982) 2
JH 323,
Zaharah lwn Johari (1983) 4 JH 123,
Halimah lwn Mohamad Naser (1982) 2 JH
292
nadzri.rahman@jbg.gov.my
27/4/2011

BACK

54