Anda di halaman 1dari 1

AKU ABDI TUHAN

Do=Bes
3/4

Syair/Lagu : John Hayon


Tata suara : Antonius Soetanta SJ

______

_____

3 4 5 . 3> 1> . 5 6
______

1 2 3 . 5 3 . 3 4
______

B
1.
2.
3.

1 1 1 .
Ke depan
A- ku terKi- ni ya

____

3 4 5 . 3>

____

1 2 3 . 5
______

____

1> 1> 1> . 1>


______

B
1.
2.
3.

____

______

3 . 1

______

1>

1>

1> . 1>

_____

5 . 3

1>

1>

______

3 . 6 7
_____

3 . 1

______

5 5 5 . 5 5 .5 5 5 1 . 1 1 .
se-ra-ya ber-madah gembi- ra ri- a.
Tuhan ber- bi-sik mer-du da-lam kal-bu.
jan-ji se- ti- a di ja- lan panggil-an.

6 6 . 1> 4> 3> . 1>

2>

2>

1> . . 1> 0

4 4 . 6 6 5 . 5

3 . . 3 0

1> .

2> 1> . 1> 1> 1> . 3>

4>

1> . . 1> 0

_____

4 4 . 4 4 5 .
li- a, hari yang
ra-yu, Mari- lah
tah-kan di da- lam
_____

____

5 5 5 5 1 . . 1 0
pe-nuh kenang-an.
i- kut- i a- ku!
se- tiap rintang-an.
_____

6 . 4 4 . 5 6 7 . 1> 2> 3>


_____

____

4 . 2 2 . 3 4 5 . 5 5 5
_____

____
____

5 5 5

5 . . 5 0

_____

1> . 2> 1> . 1> 1> 2> . 6 7 1>


_____

4> 3> 1> 2> . . 2> 0

_____

2> 1> 6 7 . . 7 0

_____

1 1 1 . 1 1 . 4 4 4 . 4 4 . 4 4 5 . 5 5 5 5 5 5 5 . . 5 0
Tuhan ber- ke-nan pada yang hi- na: seu- mur hidup a- ku ab-di- Nya.

______

1> . 1> 1>


______

______

1 . 4 5
______

______

3 . 6 7

1> . 1> 1> .

______

_____

______

______

5 . 3

______

6 .

1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 4 .
Sa-at ba- ha-gia, ha-ri yang muKuing- at sab-da lembut nan meKuat- kan Tu-han hamba-Mu ta______

2> 2>

___

_____

______

1> . 1> 1> 1>

3 . 3 3 .

______

_____

4> .

______

5 . 7\ 6 5

4 4

___

_____

6 . 5 5 .

______

6 5 . 5 5 5 . 7 2> . 2>

______

1> . 1> 2> 3>

6 7

___

_____

6 .

______

2 7< . 7< 1 2 . 4 4 . 4

1 1 . 1 1 1/ . 2 5 .
al- tar a- ku me- langkah
kenang masa yang la- lu:
Tuhan, a- ku u- capkan

______

3 .

_____

______

_____

_____

1> 1> 1> . 1> 1> . 1> 1>

___

4 2 . 2 3 4 . 2> 7 . 7

_____

______

_____

5 .

1 . 4 5
_____

1> . 1>

1> . 1> 1>


_____

_____

____

_____

6 . 4 4 . 5 6 7 . 1> 2> 3>


_____

____

_____

4 . 2 2 . 3 4 5 . 5 5 5
_____

____

_____

1> . 2> 1> . 1> 1> 2> . 6 7 1>


_____

____

_____

____ _____

4> . 3> 2> 1> 7 1> 2>

1> . . 1> 0

____ _____

5 .5 5 5 5 5 5

5. . 5 0

____ _____

2> . 1> 7 6 2> 3> 4>

3> . . 3> 0

____ _____

1 1 1 . 1 1 . 4 4 4 . 4 4 . 4 4 5 . 5 5 5 5 .5 5 5 5 5 5 1. . 1 0
Tuhan ber- ke-nan pada yang hi- na: seu- mur hidup a- ku tetap ja-di ab-di- Nya.