Anda di halaman 1dari 8

Matapelajaran

Tarikh / Hari
Kelas
Masa
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan

Pendidikan Kesihatan
26 Mei 2015 / Selasa
1 Dedikasi
4.00 4.30
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Pengurusan mental dan emosi
2.2 Memahami perasaan

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


i. mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, marah, sedih,
takut dan malu.

Kriteria Kejayaan

Murid dapat:
1. mempamerkan perasaan menggunakan mimik muka.
2. membezakan setiap perasaan yang dialami tersebut.

Aktiviti

1. Murid melihat kad gambar yang ditunjukkan guru. Murid menyatakan


setiap perasaan tersebut.
2. Aktiviti kotak beracun. Murid mempamerkan perasaan menggunakan
mimik muka.
3. Latihan: buku teks

Impak / Refleksi

Matapelajaran
Tarikh / Hari
Kelas
Masa
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan

Pendidikan Kesihatan
28 Mei 2015 / Khamis
1 Bistari
2.40 3.10
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Pengurusan mental dan emosi
2.1 Memahami perasaan

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


i. mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, marah, sedih,
takut dan malu.

Kriteria Kejayaan

Murid dapat:
1. mempamerkan perasaan menggunakan mimik muka.
2. membezakan setiap perasaan yang dialami tersebut.

Aktiviti

1. Murid melihat kad gambar yang ditunjukkan guru. Murid menyatakan


setiap perasaan tersebut.
2. Aktiviti kotak beracun. Murid mempamerkan perasaan menggunakan
mimik muka.
3. Latihan: buku teks

Impak / Refleksi

Matapelajaran
Tarikh / Hari
Kelas
Masa
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan

Pendidikan Kesihatan
16 Jun 2015 / Selasa
1 Dedikasi
4.00 4.30
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Pengurusan mental dan emosi
2.2 Memahami perasaan

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


i. Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Kriteria Kejayaan

Murid dapat:
1. menunjukkan cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi.
2. menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul.

Aktiviti

1. Murid bercerita pengalaman di rumah.


Contoh: adik menconteng buku sekolah. Murid melakonkan reaksi
perasaan.
2. Murid dibimbing untuk mengatasi masalah tersebut dengan
menyuarakan keperluan dan kehendak dengan cara yang betul.
3. Latihan: buku teks

Impak / Refleksi

Matapelajaran
Tarikh / Hari
Kelas
Masa
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan

Pendidikan Kesihatan
23 Jun 2015 / Selasa
1 Bistari
3.30 3.55
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Pengurusan mental dan emosi
2.2 Memahami perasaan

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


i. Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Kriteria Kejayaan

Murid dapat:
1. menunjukkan cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi.
2. menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul.

Aktiviti

1. Murid bercerita pengalaman di rumah.


Contoh: adik menconteng buku sekolah. Murid melakonkan reaksi
perasaan.
2. Murid dibimbing untuk mengatasi masalah tersebut dengan
menyuarakan keperluan dan kehendak dengan cara yang betul.
3. Latihan: buku teks

Impak / Refleksi

Matapelajaran
Tarikh / Hari
Kelas
Masa
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan

Pendidikan Kesihatan
25 Jun 2015 / Khamis
1 Bistari
2.25 2.50
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Kekeluargaan
2.2 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


i. Mengenalpasti ahli dalam keluarga /penjaga.
ii. menyedari peranan ahli dalam keluarga/ penjaga.

Kriteria Kejayaan

Murid dapat:
1. melukis peta pokok keluarga sendiri.
2. menyebut peranan ahli dalam keluarga.

Aktiviti

1. Seorang murid bercerita mengenai kisah keluarganya.


2. Murid dibimbing untuk melukis peta pokok keluarga.
3. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai peranan setiap ahli
keluarga.

Impak / Refleksi

Matapelajaran
Tarikh / Hari
Kelas
Masa
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan

Pendidikan Kesihatan
23 Jun 2015 / Selasa
1 Dedikasi
3.30 3.55
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Kekeluargaan
2.2 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


i. Mengenalpasti ahli dalam keluarga /penjaga.
ii. menyedari peranan ahli dalam keluarga/ penjaga.

Kriteria Kejayaan

Murid dapat:
1. melukis peta pokok keluarga sendiri.
2. menyebut peranan ahli dalam keluarga.

Aktiviti

1. Seorang murid bercerita mengenai kisah keluarganya.


2. Murid dibimbing untuk melukis peta pokok keluarga.
3. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai peranan setiap ahli
keluarga.

Impak / Refleksi

Matapelajaran
Tarikh / Hari
Kelas
Masa
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan

Pendidikan Kesihatan
2 Julai 2015 / Khamis
1 Bistari
, 1 Dedikasi
1.10 1.35 , 5.10 5.30
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Kekeluargaan
2.2 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


i. menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga / penjaga.

Kriteria Kejayaan

Murid dapat:
1. bercerita mengenai keistimewaan diri dan setiap ahli keluarga.
2. menjawab 3 daripada 4 soalan dengan betul.

Aktiviti

1. Murid melihat paparan gambar poster keluarga.


2. Murid bercerita mengenai ahli keluarga dan keistimewaan setiap ahli
keluarga mereka.
3. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai keistimewaan ahli keluarga.

Impak / Refleksi

Matapelajaran
Tarikh / Hari
Kelas
Masa
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan

Pendidikan Kesihatan
9 Julai 2015 / Khamis
1 Bistari
, 1 Dedikasi
1.10 1.35 , 5.10 5.30
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Kekeluargaan
2.2 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


i. mengambil maklum ibu bapa, penjaga dan orang dewasa yang boleh
dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapatkan maklumat.

Kriteria Kejayaan

Murid dapat:
1. menyatakan kepentingan menghormati diri, ibu bapa dan ahli keluarga
2. melakonkan simulasi apabila mendapat sesuatu berita.

Aktiviti

1. Murid diberi penerangan dan bimbingan untuk menghormati ibu bapa


dan ahli keluarga.
2. Aktiviti simulasi: murid membuat simulasi apabila mendengar suatu berita
dan ingin mendapatkan kesahihan berita.
.

Impak / Refleksi