Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Tarikh : 7 Mac 2013


Masa: 8.00-9.00 pagi
Mata Pelajaran : Matematik
Kelas: 5 Cerdik
Bilangan Murid: 30 orang
Topik : Pecahan
Sub-Topik : Pecahan Tidak Wajar
Objektif Pembelajaran : Mengenal Pecahan Tidak Wajar
Hasil Pembelajaran
Pada akhir sesi P&P murid dapat :
1. Menamakan dan menulis pecahan tidak wajar dengan penyebut tidak melebihi 10 menggunakan kit pecahan
dan bekas telur
Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid telah mempelajari tajuk pecahan wajar.

Nilai : Mendengar arahan, kerjasama


Kemahiran Berfikir: Membanding beza, mencirikan
Teknik: Demonstrasi, soal jawab, aktiviti berkumpulan koperatif.
Bahan Bantu Belajar/ Resos: Video interaktif, kit pecahan pizza dan tempat letak kereta, bekas telur

Langkah-langkah/
Masa
Set Induksi /

Isi kandungan
Menonton video pecahan wajar

5 minit

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


1. Murid

menonton

video

pecahan

wajar

Catatan
yang

Resos:

ditayangkan oleh guru.


Video interaktif
2. Murid disoal akan pecahan wajar yang dipelajari
1. Apa itu pecahan wajar?
2. Berikan contoh pecahan

pada pembelajaran yang lepas.


Teknik:

wajar?
Nilai:
Langkah 1/
15 minit

Menamakan dan menulis


pecahan tidak wajar dengan
penyebut tidak melebihi 10
menggunakan bahan konkrit

1. Guru menunjukkan sebuah kit pecahan tempat letak

Resos:

Kit

kereta.
2. Guru memberi sebuah situasi kawasan tempat letak

letak kereta

tempat

kereta di sebuah pusat membeli belah.


Teknik:

demonstrasi,

soal jawab
3. Guru mengisi setiap ruangan tempat letak kereta
satu per satu dengan kereta.

Nilai:
arahan

1. Berapakah

tempat

letak

kereta yang disediakan?


-4
1. Berapakah bilangan petak
pada tempat letak kereta
yang pertama?
-3
2. Berapa pula bilangan petak
yang disediakan pada
tempat letak kereta kedua
dan ketiga?
-3
3. Berapa buah kereta yang
memarkirkan kereta pada
tempat letak kenderaan
pertama?
-3
Apakah pecahannya?

4. Dengan menggunakan kit pecahan tersebut, guru


bertanya soalan kepada murid.

mendengar

4. Berapa buah kereta yang


memarkirkan kereta pada
tempat letak kenderaan
yang kedua?
-3
Apakah pecahannya?
5. Berapa buah kereta yang
memarkirkan kereta pada
tempat letak kenderaan
yang ketiga?
-3
Apakah pecahannya?
6. Sekarang, beritahu cikgu
berapa jumlah pecahan
bagi keseluruhan kereta
yang memenuhi ruangan
tempat letak kenderaan
yang disediakan?
( murid membilang setiap satu
kereta atau menggunakan
penambahan mudah)
Langkah 2 /
20 minit

1.
2.
3.
4.
5.

Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.


Resos: kit pizza, kit
Meja kumpulan pertama mendapat set bekas telur.
Meja kumpulan kedua diberi dulang pizza.
tempat letak kereta,
Meja kumpulan ketiga diberi set bekas telur.
Meja kumpulan keempat mendapat kit pecahan bekas telur
tempat letak kereta.

6. Guru memberi setiap ahli kumpulan kertas yang Teknik:


perlu diisi jawapan.
7. Setiap kumpulan diminta

aktiviti

berkumpulan,
untuk

menyelesaikan

oleh

guru

koperatif
pecahan

yang

diberi

dengan

menggunakan resos yang diberikan untuk setiap


Nilai:
kumpulan.
8. Jawapan perlu dicatatkan di dalam kertas yang

Kerjasama,

mematuhi arahan.

diberikan.
9. Setelah 5 minit, guru menyuruh setiap kumpulan
berhenti, mengemas bahan di bahagian kanan meja
dan bergerak kepada meja kumpulan yang lain untuk
penyelesaian masalah yang berikutnya.
10. Begitulah seterusnya sehingga empat kumpulan
tersebut

berjaya

menyelesaikan

keempat-empat

masalah menggunakan bahan resos.


11. Guru dan murid menyemak jawapan.
12. Guru memanggil murid ke hadapan
Langkah 3 /
15 minit

Latih tubi

untuk

mengemukakan jawapan.
1. Guru memberi kertas latih tubi bagi setiap murid agar
mereka dapat menyelesaikan soalan tersebut.
2. Mereka diuji dengan kemahiran menulis

Resos:
-kertas

dan
tubi

menamakan pecahan tidak wajar.

soalan

latih

Penutup /
5 minit

Rumusan

1. Guru bertanya kepada murid apa yang telah Teknik: soal jawab
dipelajari pada hari ini.
2. Murid membuat rumusan akan topik yang dipelajari.