Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 2

M.P.

BIL. UNIT

PJ

TAJUK DAN ISI


Tunjang 1 Kecergasan

Minggu 1
(a) Daya Tahan
Kardiovaskular
03/01/16
07/01/16
PJ
Minggu 2
10/01/16
14/01/16
PJ

Minggu 3

OBJEKTIF

AKTIVITI

Melakukan sekurang-kurangnya
satu aktiviti daya tahan
kardiovaskular dengan kaedah
yang betul

Latihan par course


atau
Latihan Fartlek

Tunjang 1 Kecergasan
Teori
(a) Daya Tahan
Kardiovaskular
(b) Daya Tahan Otot

SEGAK ujian pra

Membezakan maksud daya


tahan kardiovaskular dan daya
tahan otot.
Menyatakan 2 faedah :
- daya tahan otot
- daya tahan kardiovaskular
Menguji tahap kecergasan diri
Melakukan ujian dengan teknik
yang betul

(Hari
Keputeraan
Sultan
Kedah)
Tunjang 1
Kesihatan diri dan Keluarga
Minggu 4
24/01/16
28/01/16

NILAI
Kerjasama
Tanggungjawab

Menyatakan maksud dan faedah


latihan.

17/01/16
21/01/16

PK

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
TKP

1. Kesihatan Diri
Amalan Pemakanan tidak
sihat

Menjelaskan factor-faktor yang


mempengaruhi berlakunya
anoreksia nervosa dan bulimia
Mengenalpasti tanda-tanda
anoreksia nervosa dan bulimia

Kuiz

KBKK

1. Bangkit Tubi
2. Tekan Tubi
3. Jangkauan
Melunjur
4. Naik turun
bangku

Melayari laman
web

Kerajinan

Jujur
Kerjasama

ICT tutorial

Kerajinan
Disiplin diri

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2
M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

PJ

Minggu 5

Tunjang 2 Kemahiran

Melakukan kemahiran lari


berganti-ganti dengan teknik
yang betul dan selamat

Aktiviti kumpulan
- lari berganti-ganti
Perbincangan

31/01/16
04/02/16

2. Olahraga
(a) Balapan
i. Acara Lari Berganti-ganti
4 x 100 meter

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
TKP

NILAI
Kerjasama
Tanggungjawab

Mengenalpasti kesalahan teknik


lakuan dalam acara lari
berganti-ganti
Menyatakan langkah-langkah
keselamatan dalam
melaksanakan aktiviti lari
berganti-ganti

PJ

Tunjang 2 Kemahiran
Minggu 6
07/02/16
11/02/16
( Cuti
Tahun Baru
Cina)

2. Olahraga
- Teori Undang-undang
dan Peraturan Lari
Berganti-ganti
Tunjang 1 Kecergasan
Teori
(g) Prinsip Latihan

Menyatakan undang-undang
dan peraturan dalam acara lari
berganti-ganti.
Menganalisa fasa pergerakan
dalam acara lari berganti-ganti.

Mengumpul
maklumat
Mengenalpasti dan
Membuat
keputusan

KBKK, KONSTRUK

Kerajinan

Menyatakan maksud dan


konsep kekhususan dan tambah
beban dalam program latihan
Merancang jadual program
kecergasan diri

Tunjang 2 Kemahiran
PJ
Minggu 7
14/02/16
18/02/16

2. Olahraga
(a) Balapan
i. Lari Berganti-ganti
4 x 400 meter

Mengenalpasti kesalahan teknik


lakuan dalam acara lari
berganti-ganti.
Merancang strategi dalam acara
lari berganti-ganti.

Tunjukcara
Perbincangan
kumpulan
Aktiviti 4 orang
sekumpulan

KBKK

Kerjasama
Tanggungjawab
Interaksi

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2
M.P.

BIL. UNIT

PK

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

Tunjang 1
Kesihatan Diri dan Keluarga
Minggu 8
21/02/16
22/02/16

PJ

Tunjang 1 Kecergasan
(f) Kelajuan
28/02/16
03/03/16
Minggu 10
06/03/16
10/03/16

Menyenaraikan kesan amalan


pemakanan yang tidak sihat

Ceramah tentang `
Kesan amalan
pemakanan tidak
sihat

Menyatakan maksud kelajuan


dan faedah latihan aktivit
kelajuan.

Lari pecut 60 meter


Lari pecut 100
meter

1. Kesihatan Diri
Kesan Amalan
Pemakanan Tidak Sihat

Minggu 9

PJ

AKTIVITI

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
BCB
mencari
maklumat
daripada
- pamplet
- brosur
- salinan
teks
MASTERI

NILAI
Peka
Tanggungjawab

Kerjasama
Tanggungjawab
Interaksi
Toleransi

Mengaplikasikan kelajuan dalam


acara sukan
Tunjang 2 Kemahiran
Olahraga

Menyatakan undang-undang
dan peraturan dalam acara
merejam lembing.

(b) Padang
Merejam Lembing
Teori Undang-undang ,
Peraturan dan Aspek
Keselamatan

Mengenal pasti kesalahan teknik


lakuan merejam lembing.

Membaca soalan
Mencari jawapan
Menulis jawapan
soalan
Menyemak
jawapan

Mengenalpasti otot utama yang


digunakan dalam acara
merejam lembing.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (11.03.2016 19.03.2016)

PAK

Cekal
Yakin
Tabah

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

M.P.

BIL. UNIT

PJ
Minggu 11
20/03/16
24/03/16

PK

TAJUK DAN ISI


Tunjang 2 Kemahiran
Olahraga
(b) Padang
- Merejam Lembing

Tunjang 2 Gaya Hidup Sihat


Minggu 12

1. Pemakanan
- Nutrien dan Fungsi

27/03/16
31/03/16

PJ

Minggu 13

Tunjang 2 Kemahiran

03/04/16
07/04/16

(a) Bola Baling


- Hantaran dan
Menangkap
- Melantun

OBJEKTIF

AKTIVITI

Menyatakan langkah-langkah
keselamatan dalam
melaksanakan aktiviti merejam
lembing.
Melakukan kemahiran merejam
lembing 4 dari 5 cubaandengan
teknik yang betul dan selamat.
Membincangkan fungsi makro
dan mikro nutrien
Menghubungkaitkan fungsi
dengan kesan kekurangan
nutrien

Melakukan kemahiran hantaran


dan menangkap bola 4kali dari 5
percubaan dalam permainan
bola baling.
Menyatakan langkah
keselamatan dalam
melaksanakan aktiviti kemahiran
bola baling.

Teknik pegangan
Fasa Persediaan
Fasa lari landas
Fasa rejaman
Fasa ikut lajak

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
MASTERI

KONTEKSTUAL
Lawatan ke kantin
sekolah
- kenalpasti
dua kelas
nutrien
- menyenarai
kan sumber
nutrien
Hantaran bola
Menangkap bola
Melantun bola
- 3 meter
- 5 meter
Permainan kecil

MASTERI

NILAI
Kerjasama
Tanggungjawab
Interaksi

Kasih sayang diri


Disiplin diri

Keseronokan
Keyakinan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

M.P.

BIL. UNIT

PJ
Minggu 14

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

Tunjang 1 Kecergasan
Komposisi Tubuh Badan

Menyatakan maksud komposisi


badan
Mengukur komposisi lemak
badan dengan kaliper sekurangkurangnya di tiga bahagian
badan

Tunjang 2 Kemahiran

Melakukan gelecek dan acahan


dalam permainan bola baling 4
kali dari 5 percubaan dengan
teknik yang betul dan selamat.

Mengambil ukurann
kompoisis badan
dengan kaliper
lipatan kulit
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan komposisi
badan dan
merekod dalam
foilo
Menggelecek
Mengacah
Permainan kecil

10/04/16
14/04/16

PJ

Minggu 15
17/04/16
21/04/16

(a) Bola Baling


- Menggelecek dan
Mengacah

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
BCB

MASTERI

NILAI
Tanggungjawab
Kesedaran

Kesedaran
Tanggungjawab
Kerjasama

Mengenalpasti dan menyatakan


tindakan berbahaya dalam
situasi permainan.
PK

Tunjang 2 Gaya Hidup Sihat


Minggu 16
24/04/16
28/04/16

PJ

Minggu 17
01/05/16
05/05/16
( Cuti Hari
Pekerja)

2. Pengurusan Konflik dan


Stress
(a) Meningkatkan
penghargaan diri
Tunjang 2 Kemahiran
(a) Bola Baling
- Menghadang
- Menjaring dan
menjaga gol

Menghubungkaitkan stres
dengan kesannya
Menyenaraikan faedah
mempunyai harga diri yang
tinggi
Melakukan kemahiran
menghadang, menjaring dan
menjaga gol dalam permainan
bola baling dengan teknik yang
betul dan selamat.
Merancang strategi asas dalam
permainan bola baling

Menjawab soal
selidik yang
diubahsuaikan
daripada `Personal
Stress Index,
Barksdale Program.
Menghadang
Menjaring
Menjaga gol

KONTEKSTUAL

Keyakinan
Disiplin diri

KONSTRUK

Toleransi
Kerjasama
Interaksi

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

M.P.

BIL. UNIT

PJ

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

Tunjang 3 Kesukanan
Minggu 18

Membuat penyemakan stok


dengan menyenaraikan alatan
sukan dan permainan.

1. Pengurusan
Penyemakan stok

08/05/16
12/05/16
PJ

Membincang dan menyatakan


faedah melakukan penyemakan
stok alatan sukan dan
permainan.
Melakukan sekurang-kurangnya
3 aktiviti daya tahan otot dengan
kaedah yang betul

Tunjang 1 Kecergasan
Minggu 19

(b) Daya Tahan Otot

Menamakan 5 otot utama yang


terlibat dalam aktiviti daya tahan
otot

15/05/16
19/05/16

PK

AKTIVITI

Minggu 20

Tunjang 2 Gaya Hidup Sihat

22/05/16
26/05/16

2. Pengurusan Konflik dan


Stres
(b) Cara menguruskan
stress

Menyemak stok
Menyenaraikan
alatan
Perbincangan kelas

Mendagu
Naik turun bangku
gimnastik
Bicep curl
Bangkit tubi silang
Lompat selang seli

Membincangkan kesan stres


terhadap diri sendiri

Mini forum

Mencadangkan cara-cara
menguruskan stres

Perbincangan ala
Kedai Kopi

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
MASTERI

NILAI
Kesedaran
Toleransi

TKP

Toleransi
Kerjasama
Interaksi

KONSTRUKTIVISME

Kerjasama
Tanggungjawab

TKP

Kesedaran
Toleransi

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27.05.2016 11.06.2016)


PJ

Minggu 21

Tunjang 1 Kecergasan

12/06/16
16/06/16

(c) Kekuatan Otot

Menyatakan maksud kekuatan


otot.
Melakukan sekurang-kurangnya
3 aktiviti kekuatan otot.
Menyatakan langkah-langkah
keselamatan dalam
melaksanakan aktiviti.

Mendagu
Naik turun bangku
bersama beban
Bangkit tubi sisi
Lompat selang seli
bersama beban

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

M.P.
PJ

BIL. UNIT
Minggu 22
19/06/16
23/06/16

PJ

Minggu 23
26/06/16
30/06/16

PK

Minggu 24
03/07/16
07/07/16

PJ

(Cuti Hari
Raya
Aidilfitri)
Minggu 25
10/07/16
14/07/16

TAJUK DAN ISI


Tunjang 1 Kecergasan
Teori Kekuatan Otot
Kaedah, Faedah dan Aspekaspek Keselamatan
Tunjang 2 Kemahiran
(b) Badminton
- Servis
- Pukulan Hadapan

OBJEKTIF

AKTIVITI

Menyatakan kaedah dan faedah


latihan kekuatan otot.

Membincangkan
kaedah dan faedah
Menamakan 5 otot
Merekod hasil
pencapaian

Mengenalpasti otot utama yang


terlibat dalam akitiviti kekuatan
otot
Melakukan sekurang-kurangnya
4dari 5 percubaan servis.

NILAI
Kerjasama
Tanggungjawab

MASTERI

Kerjasama
Tanggungjawab
Toleransi

KONTEKSTUAL

Peka
Tanggungjawab

MASTERI

Kerjasama
Tanggungjawab
Toleransi

Latih tubi servis

Menamakan dan mengenalpasti


jenis-jenis servis

Tunjang 3 Kebersihan dan


Keselamatan Persekitaran
Keselamatan
Akta dan undang-undang
(i) Akta perlindungan kanakkanak
(ii) Jenis penderaan

Menyatakan akta perlindungan


kanak-kanak

Tunjang 2 Kemahiran

Melakukan pukulan kilas 4 kali


dari 5 cubaan dengan teknik
yang betul.

(b) Badminton
- Pukulan Kilas
- Pukulan Lob

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
KBKK

Perbincangan dan
soaljawab pelajar
guru pelajar

Mengenalpasti bentuk-bentuk
penderaan dan kesannya
terhadap kanak-kanak

Melakukan pukulan lob 4 kali


dari 5 cubaan dengan teknik
yang betul dan tepat ke sasaran.

Pukulan Kilas
Pukulan Lob

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

M.P.

BIL. UNIT

PJ

Tunjang 2 Kemahiran

Minggu 26
17/07/16
21/07/16

PJ

(b) Badminton
- Teori kemahiran,
undang-undang ,
peraturan dan aspekaspek keselamatan

Tunjang 2 Kemahiran
Minggu 27
24/07/16
28/07/16

PK

TAJUK DAN ISI

Minggu 28
31/07/16
04/08/16

(b) Badminton
- Pukulan Junam
- Smesy
- Gerak kaki

Tunjang 3 Kebersihan dan


Keselamatan Persekitaran
Keselamatan
Akta dan undang-undang
(iii) Agensi perlindungan
kanak-kanak
(iv) Peranan agensi

OBJEKTIF

AKTIVITI

Menamakan kemahiran asas


badminton

Perbincangan
kumpulan kecil

Mengenalpasti gelanggang
permainan

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
KBKK
- mengenalpasti
- mencari maklumat
- menyenaraikan

NILAI
Kerjasama
Interaksi
Semangat
kesukanan

Menyenaraikan sekurangkurangnya 4 kesalahan


peraturan/undang-undang
dalam badminton
Melakukan smesy ke sasaran 3
daripada 5 percubaan

Simulasi permainan
sebenar

KONSTRUK

Kerjasama
Tanggungjawab
Toleransi

Menamakan otot utama yang


terlibat semasa smesy.
Mengaplikasikan undangundang dan peraturan asas
dalam permainan badminton.
Menyatakan peranan pelbagai
agensi yang mengendalikan
kes-kes penganiyaan kanakkanak
(Polis, Kebajikan Masyarakat,
dsb)

Merujuk pelbagai
bentuk media untuk
mendapatkan
maklumat

PAK
CD Rom
Pamplet
- Brosur

Peka
Tolong-menolong

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

PJ

Minggu 29

SEGAK Ujian Post

07/08/16
11/08/16
PJ

Tunjang 2 Kemahiran
3. Pendidikan Pergerakan

PJ

AKTIVITI

Menguji tahap kecergasan diri


Melakukan ujian dengan teknik
yang betul

Minggu 30
14/08/16
18/08/16

OBJEKTIF

Teori Pendidikan Pergerakan

Minggu 31

Tunjang 2 Kemahiran
3. Pendidikan Pergerakan

21/08/16
25/08/16

(a) Gimnastik Artistik /


(b) Gimnastik Irama

Pelajar dapat membezakan


antara gimnastik artistik,
gimnastik irama, gimnastik
pendidikan dan pergerakan
kreatif.
Gimnastik Irama
Pola Pergerakan 3
- Meringkuk dan melunjur
Melakukan sekurang-kurangnya
kemahiran meringkuk dan
melunjur dengan lancar
atau
Gimnastik Artistik Gerak Edar
Melakukan sekurang-kurangnya
3 kemahiran pada peringkat 2
aktiviti gerak edar dengan
lancar.
Menyatakan sekurangkurangnya 3 teknik lakuan
dalam gerak edar.

Jangkauan
Melunjur
Bangun Duduk Tubi
Tekan Tubi
Naik turun bangku
Perbincangan
kumpulan kecil.
Pembentangan
kumpulan
Melakukan
pergerakan
meringkuk dan
melunjur peringkat
13

Melakukan aktiviti
gerak edar

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS

NILAI
Tanggungjawab
Kerjasama
Amanah
Jujur

KONTEKSTUAL

Kerjasama
Kepimpinan

KONSTRUK

Keberanian
Kreativiti

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

M.P.

BIL. UNIT

PK

Minggu 32
28/08/16
01/09/16

PJ

( Cuti Hari
Kebangsaa
n)
Minggu 33
04/09/16
08/09/16

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

Tunjang 1 Kesihatan Diri


dan Keluarga

Membezakan peranan ahli


keluarga

Kekeluargaan
Peranan dan
tanggungjawab ahli
keluarga.

Membincangkan peranan tiaptiap ahli keluarga dalam


membentuk keluarga bahagia

Tunjang 2 Kemahiran

Gimnastik Irama
Pola Pergerakan 3
- Meringkuk dan melunjur
Melakukan sekurang-kurangnya
kemahiran meringkuk dan
melunjur dengan lancar
atau
Gimnastik Artistik Gerak Edar

Melakukan
pergerakan
meringkuk dan
melunjur peringkat
13

Melakukan sekurang-kurangnya
3 kemahiran pada peringkat 2
aktiviti gerak edar dengan
lancar.

Melakukan aktiviti
gerak edar

Pendidikan Pergerakan
(a) Gimnastik Artistik /
(b) Gimnastik Irama

Menyatakan sekurangkurangnya 3 teknik lakuan


dalam gerak edar.

10

Main peranan

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
KONTEKSTUAL

NILAI
Tanggunjawab
Kasih sayang

Melengkapkan peta
minda

KONSTRUKTIVIS
ME

Kreativiti
Peka
Keyakinan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (09.09.2016 17.09.2016)

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF
Menghubungkaitkan jenis dan
kesan insentif dalam sukan dan
permainan.

Minggu 34

Tunjang 3 Kesukanan
2. Isu-isu dalam Sukan dan
Permainan
i. Insentif dalam sukan dan
permainan
- Jenis dan kesan

PJ

18/09/16
22/09/16

PJ
Minggu 35
25/09/16
29/09/16

PK

ii. Sosio budaya


Tunjang 3 Kesukanan
3. Etika
i. Permainan bersih
ii. Semangat kesukanan
Tunjang 2 Kemahiran
4. Rekreasi
i. Orienteering
- Aspek-aspek
Keselamatan

Tunjang 2 Gaya Hidup Sihat

02/10/16
06/10/16

3. Penyalahgunaan Bahan
- Kesan pengambilan
dadah
i. Tubuh badan
ii. Keluarga

Cuti Awal
Muharam

Mengulas laporan
berkaitan satu isu
dalam sukan
daripada keratan
akhbar.

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
PAK, KBKK

NILAI
Kepimpinan
Kerjasama

Menyenaraikan isu-isu sosio


budaya dalam sukan dan
permainan.
Menyatakan maksud
- permainan bersih
- semangat kesukanan
Menggunakan kompas untuk
mencari:i)
bearing
ii)
objek
Menjelaskan faedah yang
diperolehi dalam aktiviti
orienteering.

Minggu 36

AKTIVITI

Perbincangan
kumpulan kecil
Melukis dan
melabel kompas
Menunjukcara
penggunaan
kompas dan peta

Mengenalpasti kesan
pengambilan dadah kepada
tubuh badan dan terhadap
institusi kekeluargaan

Main peranan
dalam situasi
tertentu

Membincangkan bahaya dadah


kepada masyarakat dan Negara

Lakonan `katakan
tidak kepada
dadah

11

TKP
- visual ruang
- kinestetik
- naturalis

Kerjasama
Kepimpinan
Fikiran positif

KONTEKSTUAL

Disiplin diri
Hormat

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

PJ

Minggu 37

Tunjang 2 Kemahiran
Pendidikan Pergerakan

9/10/16
13/10/16

PJ

Minggu 38

(c) Gimnastik Pendidikan


Tema 3
- Kesedaran masa
Tema 4
- Kesedaran
Perkaitan
Tunjang 1 Kecergasan
(e) Kuasa

16/10/16
20/10/16

PJ

Minggu 39
23/10/16
27/10/16

PK

Minggu 40
30/10/16
03/11/16

Tunjang 2 Kemahiran
Pendidikan Pergerakan
(d) Pergerakan Kreatif
Tema 5 , 6 , 7

Tunjang 3 Kebersihan dan


Keselamatan Persekitaran
3. Pertolongan cemas
Prinsip dan prosedur

OBJEKTIF
Melakukan sekurang-kurangnya
2 gaya pergerakan tema 3 dan 2
gaya pergerakan tema 4 dengan
lancer

Melakukan sekurang-kurangnya
3 aktiviti aktiviti kuasa dengan
kaedah yang betul dan selamat.
Menghubungkaitkan antara
bebanan dengan ulangan untuk
meningkatkan kecergasan
kuasa.
Melakukan sekurang-kurangnya
dua kemahiran berdasarkan
tema.
Merekacipta aktiviti pergerakan
berasaskan tema 5, 6 dan 7.

Menerangkan cara
melaksanakan prosedur
T.O.T.A.P.S
Menunjukcara perlaksanaan

12

AKTIVITI
Melakukan
kemahiran
gimnastik
pendidikan secara
berpasangan:
Membuat
persembahan
variasi pergerakan
Lompat dakap
Hop 3 kali dan
lompat
Hop 5 kali dan
lompat
Hop step jump
Persembahan
kumpulan dan
lakukan mengikut
arahan stesen.
Merekacipta aktiviti
pergerakan
berdasarkan tema
5 , 6 dan 7
Demonstrasi
Menyediakan folio

CADANGAN
STRATEGI /
KOD BAND PBS
KONSTRUKT.

NILAI
Tanggungjawab
Kerjasama
Tolak ansur

KBKK

Kerjasama
Tanggungjawab
Kesedaran

KONSTRUKT.

Keyakinan
Kreativiti

MASTERI

Tolong-menolong
Tanggungjawab

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 2
T.O.T.A.P.S

prosedur T.O.T.A.P.S
CUTI AKHIR TAHUN (25.11.2016 30.12.2016)

13