Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 3

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
Minggu 1
PJ

03/01/16
07/01/16

Minggu 2
PJ
10/01/16
14/01/16
Minggu 3
PJ

17/01/16
21/01/16

Tunjang 1: Kecergasan
a. Dayatahan
Kardiovaskular
i.
Aktiviti
Parlof, Larian Piramid
ii.
Kaedah
latihan
Tunjang 2: Kemahiran
Olahraga
a. Melempar Cakera
i. Aspek-aspek
keselamatan
Tunjang 1: Kecergasan
a. Dayatahan
Kardiovaskular
i. Faedah latihan
ii. Aspek keselamatan

1.1 Memahami konsep kecergasan


1.2 Mempertingkatkan daya tahan
kardiovaskular
1.3 Melakukan aktiviti dayatahan
kardiovaskular dengan kaedah
yang betul.

Parlof
Rehat Aktif
Tunjuk cara kiraan
kadar nadi

1.1 Menyatakan aspek-aspek


keselamatan.
1.2 Menganalisis fasa pergerakan
dan hasil lemparan

Perbincangan
Analisis perlakuan
Folio

1.1 Menyatakan kesan dan faedah


latihan terhadap kesihatan
1.2 Menjelaskan perubahan
sebelum dan selepas
melakukan latihan.

Larian Piramid
Perbincangan
Kiraan kadar nadi
latihan.
Folio

Tunjang 1: Kesihatan Diri


dan Keluarga
1. Kesihatan Diri
a. Amalan pemakanan
secara berlebihan, kesan
dan cara mengatasi
Tunjang 2: Kemahiran
Olahraga
a. Melempar Cakera
i. Cara memegang
ii. Fasa lontaran
iii. Undang-undang dan
peraturan.

1.1 Menyatakan maksud lebihan


berat badan, obesity dan BMI.
1.2 Menyatakan faktor amalan
pengambilan makanan
berlebihan.

Perbincangan
Mengira indek jisim.
Peta minda

1.1 Melakukan langkah-langkah


keselamatan dan kemahiran
melempar cakera dengan
teknik yang betul.
1.2 Menyatakan undang-undang
dan peraturan lempar cakera.

Pembelajaran
stesen
Perbincangan
Folio

OBJEKTIF

AKTIVITI

BCB

Kontekstual

Pembelajaran
Masteri

Tekun berusaha
Toleransi
Tabah

Berdisiplin
Bertanggungjawab

Yakin diri
Berdisiplin

(Hari Keputeraan
Sultan Kedah)
Minggu 4
PK
24/01/16
28/01/16

Minggu 5
PJ
31/01/16
04/02/16

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

Kontekstual

Menghargai diri
Bersyukur

Konstruktivisme
BCB

Berkerjasama
Berdisiplin
Bertanggungjawab

CADANGAN
STRATEGI/
EVIDENS

NILAI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
Minggu 6
PJ

07/02/16
11/02/16
( Cuti Tahun Baru
Cina)
Minggu 7

PJ

14/02/16
18/02/16

Minggu 8
PK

21/02/16
22/02/16

Tunjang 1: Kecergasan
b. Daya tahan Otot
i.
Faedah
Latihan
ii.
Aspek
Keselamatan
iii.
Jenis aktiviti
Tunjang 1: Kecergasan
b. Daya tahan Otot
iv.
Kaedah
Latihan
v.
Jenis aktiviti

1.1 Menyatakan faedah latihan


daya tahan otot.
1.2 Merancang dan melaksanakan
aktiviti tingkatkan daya tahan
otot.

Melakukan aktiviti
daya tahan otot.

1.1 Menyatakan maksud daya


tahan otot
1.2 Melakukan aktiviti daya tahan
otot
1.3 Aplikasi daya tahan otot dalam
aktiviti harian.

Latihan:
- Bench press
- Kilas pinggang
- Hamstring curl
- Grip
- Bangkit tubi
- Halfsquat

Tunjang 1: Kesihatan Diri


dan Keluarga
b. Indek Jisim Badan
(BMI)
i. Definisi
ii. Fomula BMI

1.1 Mengira status berat badan


berdasarkan formula BMI.
1.2 Menilai status berat badan
mengikut kategori.

Mengira indek BMI

1.1 Melakukan akitiviti ujian dengan


perlakuan yang betul.
1.2 Mengetahui tahap kecergasan
fizikal diri.

Naik Turun Bangku


Tekan tubi
Bangkit tubi
Jangkau melunjur
Body Mass Index

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

Tunjang 2: Kemahiran
a. Bola Tampar

1.1 Melakukan kemahiran asas


dengan teknik yang betul.

Latihan individu dan


berpasangan

Minggu 9
PJ

M.P.
PJ

28/02/16
03/03/16

BIL. UNIT
Minggu 10

Akses Kendiri

Akses Kendiri

Teori
Kecergasan
Pelbagai (TKP)

Kesungguhan
Yakin diri

Menghargai diri
Amanah

Bertanggungjawab
Bersungguhsungguh
Berdisiplin
Jujur

UJIAN SEGAK

Berdisiplin
Berkerjasama

CADAANGAN
STRATEGI/
EVIDENS
BCB

NILAI
Semangat sukan
Jujur

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
06/03/16
10/03/16

i. Kemahiran Asas
menyangga dan servis

1.2 Menyatakan aspek


keselamatan ketika aktiviti.

Folio

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (11.03.2016 19.03.2016)


Minggu 11
PJ

20/03/16
24/03/16

Minggu 12
PK

27/03/16
31/03/16

Minggu 13
PJ

M.P.

03/04/16
07/04/16

BIL. UNIT

Tunjang 2: Kemahiran
i. Bola Tampar
ii. Kemahiran Asas
merejam dan mengumpan

1.1 Melakukan kemahiran asas


dengan teknik yang betul.
1.2 Kenalpasti otot terlibat.

Latihan
berpasangan dan
berpasukan
Folio

Tunjang 1: Kesihatan Diri


dan Keluarga
3. Kekeluargaan
i. Institusi Kekeluargaan
perkahwinan,
kebahagiaan dalam
hidup, seks sebelum
kahwin

1.1 Menjelaskan institusi


perkahwinan dan
tanggungjawab ahli keluarga.
1.2 Membincangkan kesan
keluarga bahagia.
1.3 Membincangkan isu-isu
semasa kekeluargaan.

Perbincangan
Peta minda

Tunjang 2: Kemahiran
a. Bola Tampar
iii. Kemahiran asas
merejam dan
menghadang

1.1 Melakukan kemahiran asas


dengan teknik yang betul.
1.2 Kenalpasti kesalahan teknik
lakukan.

Latihan
berpasangan dan
kumpulan
Folio

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

ICT

KBKK

Pembelajaran
Masteri

CADANGAN
STRATEGI/

Disiplin
Berkerjasama

Kasih saying
Hormat
menghormati
Bertanggungjawab

Semangat sukan

NILAI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
EVIDENS
Minggu 14
PJ

10/04/16
14/04/16

Minggu 15
PJ

17/04/16
21/04/16

Minggu 16
PK

24/04/16
28/04/16
Minggu 17

PJ

01/05/16
05/05/16

Tunjang 2: Kemahiran
a. Bola Tampar
iv. Undang-undang dan
peraturan
v. Aspek keselamatan
Tunjang 1: Kecergasan
c. Kekuatan Otot
i. Kaedah latihan
ii. Jenis aktiviti

1.1 Menyatakan aspek


keselamatan yang penting.
1.2 Menyatakan undang-undang
dan peraturan permainan.
1.3 Merancang strategi asas dalam
permainan dan pengelolaan
pertandingan.
1.1 Menyatakan maksud kekuatan
otot.
1.2 Melakukan kaedah latihan
dengan teknik yang betul.

Latihan
Perbincangan
Folio

Latihan Litar
- Bangkit tubi
- Tekan tubi
- Mendagu
- Barbell
- Dumpbell
Perbincangan
Menyenaraikan
Download internet

Tunjang 2: Gaya Hidup


Sihat
1. Pemakanan
a. Faktor keperluan
makanan
Tunjang 1: Kecergasan
c. Kekuatan Otot
iii. Faedah latihan
iv. Jenis latihan

1.1 Menyatakan faktor


mempengaruhi keperluan
makanan individu.
1.2 Memberi contoh jenis makanan
dengan kandungan kalori.
1.1 Menyatakan otot yang terlibat
dalam aktiviti kekuatan otot.
1.2 Merancang dan melaksanakan
aktiviti tingkatkan kekuatan
otot.

Tunjang 1: Kecergasan
e. Kuasa
i. Kaedah latihan
ii. Jenis latihan

1.1 Menyatakan aspek


keselamatan.
1.2 Melakukan aktivti dengan
kaedah yang betul.
1.3 Kenalpasti otot utama yang
terlibat.

Melakukan aktiviti
Perbincangan

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

Perbincangan
Latihan dalam
kumpulan

BCB

Kepatuhan
Disiplin

Akses Kendiri

Disiplin
Harga diri

ICT

Berusaha
Hargai diri

Konstruktivisme

Kerjasama
Kesungguhan

( Cuti Hari
Pekerja)
Minggu 18
PJ

M.P.

08/05/16
12/05/16

BIL. UNIT

Kontekstual

Berusaha
Kesungguhan

CADANGAN
STRATEGI/
EVIDENS

NILAI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3

Minggu 19
PJ

15/05/16
19/05/16

Minggu 20
PK

22/05/16
26/05/16

Tunjang 3: Kesukanan
1. Pengurusan i. Penubuhan
ii. AJK
iii.Perancangan aktiviti

1.1 Menyatakan cara pemilihan


AJK dalam persatuan/kelab.
1.2 Menjelaskan proses
penubuhan dan peranan AJK.
1.3 Menyenaraikan persatuan
sukan kebangsaan yang
terdapat di Malaysia(sekurangkurangnya lima)

Perbincangan
Lakonan

Tunjang 2: Gaya Hidup


Sihat
1. Pemakanan
b. Keperluan diet harian
(RDA)

1.1 Menyatakan keperluan diet


harian mengikut umur.
1.2 Menghuraikan perbandingan
keperluan kalori berdasarkan
aktiviti harian.

Perbincangan
Peta minda

Teori
Kecergasan
Pelbagai ( TKP )

Bertanggungjawab
Kepimpinan

KBKK

Hargai diri
Syukur

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27.05.2016 11.06.2016)


Tunjang 1: Kecergasan
e. Kuasa ( 1 waktu )
i. Faedah latihan
ii. Jenis latihan
Minggu 21
PJ

M.P.

12/06/16
16/06/16

BIL. UNIT

d. Komposisi Badan ( 1
waktu )
i.
Cara
pengukuran dan
mengira BMI. (rujuk
jadual peratusan
lemak)

TAJUK DAN ISI

1.1 Menyatakan faedah latihan


kuasa.
1.2 Menyatakan perkaitan antara
beban dan ulangan latihan.
1.3 Membandingkan antara prinsip
lakuan daya tahan otot,
kekuatan otot, dan kuasa.
1.1 Menyatakan maksud komposisi
badan.
1.2 Mengukur lipatan kulit dengan
kliper.
1.3 Menyatakan cara mengira BMI
1.4 Merekod dan menganalisis
data komposisi lemak.
OBJEKTIF

Latihan kumpulan
Peta minda

Konstruktivisme

Mengukur dengan
kliper
Mencatat data

Pembelajaran
Masteri

Kesungguhan
Disiplin

CADANGAN
STRATEGI/
EVIDENS

NILAI

AKTIVITI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
Minggu 22
PJ

19/06/16
23/06/16
Minggu 23

PJ

26/06/16
30/06/16
Minggu 24

PJ

03/07/16
07/07/16
(Cuti Hari Raya
Aidilfitri)
Minggu 25

PK

10/07/16
14/07/16

Minggu 26
PJ

17/07/16
21/07/16

M.P.

BIL. UNIT

PJ

Minggu 27

SEGAK UJIAN
Tunjang 2: Kemahiran
Gimnastik Artistik
i. Pola 4 putaran
ii. Aspek keselamatan
Tunjang 2: Kemahiran
Gimnastik Artistik
i. Pola 7 rangkaian
ii. Aspek keselamatan

Tunjang 2: Gaya Hidup


Sihat
3. Penyalahgunaan
Bahan
a. Kronologi pengambilan
dadah
b. Implikasi.
Tunjang 1: Kecergasan
i. Kelajuan
ii. Kaedah latihan Jenis
aktiviti
iii. Faedah latihan
iv. Aspek keselamatan

TAJUK DAN ISI


Tunjang 1: Kecergasan

1.1 Melakukan akitiviti ujian dengan


perlakuan yang betul.
1.2 Mengetahui tahap kecergasan
fizikal diri.
1.1 Melakukan langkah-langkah
keselamatan.
1.2 Melakukan aktiviti dengan
teknik yang betul.
1.3 Kenalpasti tahap ansur maju
dalam teknik lakuan putaran.
1.1 Melakukan langkah
keselamatan.
1.2 Menyatakan teknik lakuan
dalam pergerakan rangkaian.
1.3 Merancang dan
mempersembahkan rangkaian
pergerakan.
1.1 Menyatakan implikasi
penyalahgunaan dadah kepada
social, ekonomi, dan politik.
1.2 Memberi contoh implikasi
penyalahgunaan dadah.
1.1 Menyatakan maksud kelajuan.
1.2 Melakukan aktiviti dengan
kaedah latihan yang betul.
1.3 Menyatakan faedah latihan.
1.4 Aplikasikan kelajuan dalam
aktiviti sukan.

OBJEKTIF
1.1 Menyatakan maksud prinsip

Naik Turun Bangku


Tekan tubi
Bangkit tubi
Jangkau melunjur
Body Mass Index
Latihan ansur maju
Latih tubi

Kesungguhan
Berdisiplin
Jujur
Teori
Kecergasan
Pelbagai ( TKP )

Berdisiplin
Yakin diri

Latihan ansur maju


Latih tubi
KBKK
TKP

Perbincangan
kumpulan
Buku skrap

ICT

Kerjasama
Berdisiplin
Bertanggungjawab

Jati diri
Berdisiplin
Hargai diri

Latihan individu dan


pasangan
Pembelajaran
Akses Kendiri

AKTIVITI
Perbincangan

CADANGAN
STRATEGI/
EVIDENS
Kontekstual

Berdisiplin
Tanggungjawab

NILAI
Berdisiplin

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3

24/07/16
28/07/16

g. Prinsip Latihan
i. Kebolehbalikan
ii. Perbezaan individu
iii.Kekhususan

1.2
1.3

Minggu 28
PJ

31/07/16
04/08/16

Minggu 29
07/08/16
11/08/16
PK

Minggu 30
PJ

M.P.

14/08/16
18/08/16

BIL. UNIT

Tunjang 2: Kemahiran
a. Rekreasi
i. Menjejak konsep dan
formasi
ii. Aspek keselamatan

1.1
1.2
1.3
1.4

kebolehbalikan, perbezaan
individu dan kekhususan
Merancang jadual program
kecergasan berasaskan prinsip
di atas.
Hubungkaitkan antara prinsipprinsip latihan dalam sukan dan
permainan.
Menyatakan aspek
keselamatan.
Menyatakan konsep dan
formasi dalam aktiviti menjejak.
Menjelaskan kepentingan dan
faedah aktiviti menjejak.
Merancang dan melaksana
aktiviti menjejak.

Jadual program
latihan
Merekod latihan
Kesungguhan

Menjejak
persekitaran sekolah
Melakar peta
Buku skrap

Tunjang 3: Kebersihan
dan Keselamatan
Persekitaran
1. Keselamatan
i. Akta Pencegahan dan
pengawalan penyakit
berjangkit 1988
ii. Agensi berkaitan
iii. Peranan agensi.

1.1 Menyatakan akta mencegah


penyakit dari merebak.
1.2 Menjelaskan fungsi dan
peranan agensi berkaitan.
1.3 Menyatakan kesalahan dan
hukuman yang boleh dikenakan
di bawah akta 342

Kumpul maklumat
Perbincangan
kumpulan
Peta minda

Tunjang 2: Kemahiran
b. Sofbal
i. Kemahiran Asas
membaling, menyambut,
memukul, menampan.

1.1 Menyatakan langkah-langkah


keselamatan.
1.2 Melakukan kemahiran asas
dengan teknik yang betul.

Latihan berpasangan
dan kumpulan
Permainan kecil

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

KBKK

BCB

Pembelajaran
Masteri

CADANGAN
STRATEGI/
EVIDENS

Keseronokan
Kepimpinan
Kerjasama

Berdisiplin
Tanggungjawab

Kerjasama
Bertanggungjawab

NILAI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
Minggu 31
PJ

21/08/16
25/08/16
Minggu 32

PK

28/08/16
01/09/16
( Cuti Hari
Kebangsaan)

Minggu 33
PJ

04/09/16
08/09/16

Tunjang 2: Kemahiran
b. Sofbal
ii. Kemahiran Asas
pitching, larian antara
tapak
Tunjang 2: Gaya Hidup
Sihat
2. Pengurusan Konflik
dan Stres
a. Situasi menyebabkan
stress
b. Perhubungan kendiri.
Tunjang 2: Kemahiran
b. Sofbal
iii. Kemahiran Asas
memadang
iv. Undang-undang dan
peraturan
v. Aspek keselamatan

1.1 Menyatakan langkah-langkah


keselamatan.
1.2 Melakukan kemahiran asas
dengan teknik yang betul.
1.3 Mengenalpasti otot utama yang
terlibat.
1.1 Menyatakan jenis situasi yang
menyebabkan stress.
1.2 Kenalpasti cara mengatasi
stress.
1.3 Membincangkan dan
mengaitkan nilai diri dengan
stress.

Latihan berpasangan
dan kumpulan
Melebel otot
Permainan kecil

1.1 Melakukan kemahiran asas


dengan teknik yang betul.
1.2 Menyatakan undang-undang
dan peraturan asas permainan.
1.3 Merancang strategi asas dan
pengelolaan pertandingan.

Latihan berpasangan
dan kumpulan
Pertandingan
Folio

Kontstruktual

Berdisiplin
Semangat Sukan

Perbincangan
Lakonan
Peta minda
KBKK

Hargai diri
Bertanggungjawab

Konstruktivisme

Berdisiplin
Bertanggungjawab

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (09.09.2016 17.09.2016)

Minggu 34
PJ

M.P.

Tunjang 2: Kemahiran
d. Pendidikan Kreatif
i. Tema 8
ii. Tema 9
iii. Tema 10
iv. Aspek keselamatan

18/09/16
22/09/16

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

1.1 Melakukan langkah


keselamatan.
1.2 Melakulkan kemahiran
pergerakan kreatif dengan
teknik yang betul.
1.3 Menghuraikan komponen
kecergasan yang diaplikasikan.
1.4 Merancang dan persembahkan
rangkaian pergerakan mengikut
tema.

OBJEKTIF

Perbincangan
Latihan kumpulan
Persembahan
kumpulan
Teori
Kecergasan
Pelbagai ( TKP )

AKTIVITI

CADANGAN
STRATEGI/
EVIDENS

Kerjasama
Bertanggungjawab

NILAI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3

Minggu 35
PJ

25/09/16
29/09/16

Minggu 36
PK

02/10/16
06/10/16
Cuti Awal
Muharam
Minggu 37

PJ

9/10/16
13/10/16

Minggu 38
16/10/16
20/10/16
PJ

M.P.

BIL. UNIT

Tunjang 2: Kemahiran
c. Gimnastik Pendidikan
i. Tema 5 kesedaran
beban
ii. Aspek keselamatan

1.1 Melakukan langkah


keselamatan.
1.2 Melakukan kemahiran
gimnastik Pendidikan dengan
teknik betul.
1.3 Merancang dan melaksanakan
variasi pergerakan mengikut
tema.

Perbincangan
Latihan kumpulan
Persembahan

Tunjang 3 : Kebersihan
dan Keselamatan
Persekitaran
3. Pertolongan Cemas
i. Prinsip dan prosedur
ECC
ii. Prinsip dan prosedur
CPR.

1.1 Menyatakan prinsip dan


prosedur ECC dan CPR.
1.2 Mengenalpasti
indikasi/keadaan yang
memerlukan ECC dan CPR.
1.3 Menunjuk cara perlaksanaan
ECC dan CPR.

Perbincangan
Tunjuk cara prosedur
prinsip
Amali

Tunjang 3: Kesukanan
2. Kerjaya Dalam Sukan
i. Industri Sukan jenis
kerjaya, peluang kerjaya

1.1 Menyatakan maksud dan jenis


kerjaya dalam sukan.
1.2 Menyatakan peluang kerjaya
dalam sukan.
1.3 Membincangkan kerjaya yang
berkaitan dengan sukan dan
permainan.
1.1 Menyatakan maksud
keagresifan.
1.2 Menjelaskan langkah mengelak
keagresifan.
1.3 Menghuraikan punca dan
akibat keagresifan.
1.4 Menjelaskan kebaikan dan
keburukan komersialisme.
1.5 Mengulas isu keagresifan.

Perbincangan
Pembentangan

Tunjang 3: Kesukanan
3. Isu Dalam Pendidikan
Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan
i. Keagresifan.
ii. Komersialisme dalam
sukan.
4. Etika
i. Semangat kesukanan
(penonton)
TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

10

KBKK
TKP

Pembelajaran
Masteri

Kesungguhan
Yakin diri

Tolong menolong
Yakin diri

Hormat
menghormati
Semangat sukan
Perbincangan
Forum
ICT
BCB

AKTIVITI

CADANGAN
STRATEGI/EVI
DENS

Bertanggungjawab
Hormat
menghormati

NILAI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
Minggu 39
23/10/16
27/10/16
PJ

Minggu 40
PJ

30/10/16
03/11/16

Tunjang 2: Kemahiran
2. Olahraga
a. Balapan Acara Jalan
Kaki Fasa
seretan,tolakan,
sokongan sebelah kaki,
undang-undang dan
peraturan

1.1 Melakukan aspek keselamatan.


1.2 Melakukan kemahiran asas
jalan kaki dengan teknik yang
betul.
1.3 Menyatakan undang-undang
dan peraturan.

Latihan kumpulan
Pertandingan

Tunjang 2: Kemahiran
1.1 Menyatakan otot-otot utama
Latihan kumpulan
2. Olahraga
yang terlibat dalam acara ini.
Pertandingan
a. Balapan Acara Jalan
1.2 Menganalisa fasa jalan kaki.
Folio
Kaki fasa sokongan
sebelah kaki, fasa
pemulihan, aspek
keselamatan.
CUTI AKHIR TAHUN (25.11.2016 30.12.2016)

11

Kontekstual

Konstruktivisme

Kejujuran
Keseronokan

Kerjasama
Semangat Sukan