Anda di halaman 1dari 2

M/Pelajaran

Kelas
Tarikh
Masa
Tajuk
S/Kandungan
S/Pembelajaran
Objektif
Aktiviti

Aktiviti
Pengayaan &
Pemulihan
EMK
Penilaian Pdp
BBM
Refleksi

B. Malaysia
5 Delima
07/01/16 (Khamis)
8.30 pagi-9.30 pagi
Keluargaku Sayangku
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
4.1.1Menyebut dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian sambil
berlakon.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menyanyi dan memahami seni kata lagu sambil berlakon.
1. Guru meminta murid menyebut seni kata lagu.
2. Guru meminta murid menyanyikan lagu tersebut sambil berlakon.
3. Murid diminta memahami maksud seni kata lagu.
4. Guru meminta murid bercerita mengenai keluarga masing-masing.
Pengayaan Mencipta serangkap seni kata lagu mengenai keluarga.
Pemulihan - Menyenaraikan pengajaran dalam lagu.
Ilmu : Muzik
Nilai : Hormat- menghormati
KB : Membuat gambaran mental
1. Murid menyebut dan memahami seni kata lagu melalui
nyanyian sambil berlakon.
1. Buku teks

M/Pelajaran
Kelas
Tarikh
Masa
Tajuk
S/Kandungan
S/Pembelajaran
Objektif
Aktiviti

Aktiviti
Pengayaan &
Pemulihan
EMK
Penilaian Pdp
BBM
Refleksi

B. Malaysia
5 Mutiara
07/01/16 (Khamis)
9.50 pagi-10.50 pagi
Keluargaku Sayangku
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
4.1.1Menyebut dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian sambil
berlakon.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menyanyi dan memahami seni kata lagu sambil berlakon.
1. Guru meminta murid menyebut seni kata lagu.
2. Guru meminta murid menyanyikan lagu tersebut sambil berlakon.
3. Murid diminta memahami maksud seni kata lagu.
4. Guru meminta murid bercerita mengenai keluarga masing-masing.
Pengayaan Mencipta serangkap seni kata lagu mengenai keluarga.
Pemulihan - Menyenaraikan pengajaran dalam lagu.
Ilmu : Muzik
Nilai : Hormat- menghormati
KB : Membuat gambaran mental
1. Murid menyebut dan memahami seni kata lagu melalui
nyanyian sambil berlakon.
1. Buku teks