Anda di halaman 1dari 1

2.

Intervensi Merubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku


seseorang yang bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan
keyakinan diri.
3. Intervensi biasanya diaplikasikan untuk menangani masalah peribadi yang
sangat teruk. Hal ini termasuklah merokok, menghisap dadah, bergaduh, dan
sebagainya. Kemahiran ini sering digunakan sekiranya klien mengalami masalah
tekanan emosi dan mental yang membahayakan.
4. Intervensi Langsung Melibatkan klien (pelaku) sama ada seorang mahupun
secara berkumpulan. Diadakan secara berhadapan tanpa sebarang halangan.
Bagi mencari dan berbincang tentang punca dan kaedah peneguhan kepada
tindakan yang telah diambil.
5. Intervensi Tidak Langsung Kerjasama keluarga klien. Dijalankan bagi
menyelidik selok- belok klien dengan lebih terperinci. Dapat menyelesaikan
masalah dengan lebih efisyen.
6. Intervensi Awal Kanak-Kanak
7. Definisi Memberi perkhidmatan rawatan, pemulihan, bimbingan dan khidmat
nasihat kepada kanak-kanak dan juga ibu bapa sebaik sahaja sesuatu kecacatan
dikesan atau dikenalpasti dialami oleh kanak-kanak. (Kail, 2001)
8. BERPUSATKAN PADA GURU Kaedah untuk mengajar dan mengawal pelajar
bermasalah pembelajaran dan tingkah laku. Intervensi berpusatkan guru
sepenuhnya memerlukan guru memainkan peranan utama dalam sesi
pengajaran dan pemulihan.
9. Dalam intervensi ini, guru yang menentukan jenis strategi yang perlu
digunakan,model dan demonstrasi, memberi arahan kepada anak-kanak dan
memantau kemajuan mereka.
10. BERPUSATKAN PADA MURID Sesuai untuk pelajar yang berkemampuan
mengawal tingkah laku sendiri (Graham, Harris dan Reid, 1993) Istilah
berpusatkan murid membawa imej tentang murid itu sendiri yang berdikari,
bergantung pada diri sendiri dan berjaya mengendalikan proses-proses
pemulihan dalam kelas biasa.
11. BERPUSATKAN KELUARGA Intervensi berpusatkan keluarga memerlukan
komitmen yang tinggi daripada setiap ahli sesebuah keluarga. Secara tidak
langsung, pendekatan ini juga mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan dan
meningkatkan kefahaman tentang keperluan individu berkeperluan khas.