Anda di halaman 1dari 2

HURAIAN LIMA PRINSIP RUKUN NEGARA

Berikut adalah huraian lima prinsip Rukun Negara:


1. Kepercayaan kepada Tuhan
Pegangan agama yang kukuh akan menjadikan Malaysia satu bangsa yang berdaulat.
Individu yang percaya kepada Tuhan tidak akan melakukan perkara yang tidak
baik, melanggar undang-undang dan menjejaskan kedaulatan negara.
2. Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Pemerintahan negara bercorak Sistem Demokrasi Berparlimen dan
Raja Berperlembagaan.
Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem
pemerintahannegara manakala Raja-raja Melayu menjadi lambing taat setia rakyat.
Sistem raja Berperlembagaan adalah sistem pemerintahan yang mengekalkan sebagai
pemerintah tertinggi dan dibantu oleh Perdana Menteri.
Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara harus ditaati dan dihormati oleh rakyat.
3. Keluhuran Perlembagaan
Keluhuran Perlembagaan merupakan prinsip yang ketiga dalam Rukun Negara.
Perlembagaan adalah sumber undang-undang negara tertinggi yang luhur dan suci.
Perlembagaan mempunyai ciri-ciri seperti yang berikut:
Peraturan atau prinsip asas bagi membentuk sesebuah kerajaan/negara.
Dokumen rasmi yang mengandungi undang-undang utama.
Sumber bagi menggubal undang-undang yang lain.
Panduan pembahagian kuasa antara bidang pemerintahan dan pelaksanaanny
Fungsi Perlembagaan adalah untuk memberi perlindungan kepada rakyat dalam negara
akan hak dan keistimewaan sebagai warganegara.
Rakyat harus mematuhi, menerima dan mempertahankan kemuliaan dan keluhuran
Perlembagaan negara.
4. Kedaulatan Undang-undang
Undang-undang dapat menjamin keamanan, kestabilan, kemakmuran dan
kedaulatannegara. Adanya undang-undang, sistem pemerintahan dapat berjalan dengan
licin danteratur.
Undang-undang negara berasaskan Perlembagaan Malaysia.
Perlaksanaan undang-undang penting bagi menjaga keselamatan dan ketenteramandalam
negara serta menjamin hak-hak rakyat dalam negara.
Tanpa undang-undang, kehidupan dalam masyarakat dan negara akan kucar-kacir, tidak
aman dan tidak selamat
5. Kesopanan dan Kesusilaan
Prinsip ini memberi penekanan kepada pembentukan personality, tingkah laku
dan perlakuan seseorang warganegara yang bersopan, bersusila dan berbudi pekerti
mulia.

Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum perlu mengamalkan prinsip yang kelima ini
bagi menjamin perpaduan dan persefahaman antara kaum.

Anda mungkin juga menyukai