Anda di halaman 1dari 20

Tahun

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT STATUS KES, 20


Baru

2010

17,238

2011

13,683

2012

10,301

2013

13,481

2014

13,605

Nota:
Data yang dijana adalah menerusi sistem MyAADK dan merangkumi hukuman Seksyen 38B ADB 1952.
Baru - Penagih yang dikesan kali pertama menjalani rawatan/pemulihan/pengawasan di AADK.
Berulang - Penagih yang pernah dikesan menjalani rawatan/pemulihan/pengawasan di AADK sebelum ini.

NAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT STATUS KES, 2010-2014


Berulang

ukuman Seksyen 38B ADB 1952.


n/pengawasan di AADK.
/pengawasan di AADK sebelum ini.

Jumlah

6,404

23,642

5,848

19,531

4,800

15,101

7,406

20,887

8,172

21,777

JUM
Tahun

Pulau
Pinang

Selangor

Kedah

Terengganu

2010

3,753

3,548

2,507

2,377

2011

2,747

2,026

1,859

2,443

2012

2,286

1,690

1,535

599

2013

3,043

2,226

2,702

641

2014

2,780

2,051

2,535

579

JUMLAH PENAGIH MENGIKUT NEGERI, 2010-2014


Kelantan

Perak

Johor

WPKL

Pahang

Negeri
Sembilan

Sabah

Perlis

2,360

2,296

2,091

1,344

1,198

921

517

354

1,475

2,215

1,918

1,013

1,363

840

440

293

942

1,549

1,729

1,098

1,423

816

262

337

895

2,789

1,874

1,841

1,621

1,008

513

374

1399

2,716

1,992

1,698

1,903

951

940

499

Melaka

Sarawak

WP
Putrajaya

WP
Labuan

JUMLAH

176

145

45

10

23,642

538

333

25

19,531

496

312

26

15,101

675

650

20

15

20,887

845

854

16

19

21,777

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT GENDER, 2010


Tahun
2010
2011
2012
2013
2014

Lelaki
23,062
19,041
14,662
20,219
21,078

G DIKESAN MENGIKUT GENDER, 2010-2014


Perempuan
580
490
439
668
699

Jumlah
23,642
19,531
15,101
20,887
21,777

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT ETNIK, 2010-2


Tahun

Melayu

2010

Pribumi

Cina

Sabah

Sarawak

18,693

456

29

2,279

2011

15,386

405

63

1,926

2012

11,612

253

58

1,658

2013

16,092

467

137

2,081

2014

17,122

842

180

1,828

GIKUT ETNIK, 2010-2014


India

Lain-lain

Jumlah

2,037

148

23,642

1,634

117

19,531

1,419

101

15,101

1,975

135

20,887

1,657

148

21,777

Tahun

Buruh Am

Penganggur

Pertanian

2010

6,366

2,671

2,486

2011

5,214

1,840

2,040

2012

3,597

1,372

1,925

2013

4,555

2,509

1,607

2014

4,805

2,746

1,814

JUMLAH PENAGIH MENGIKUT JENIS PEKERJAAN, 2010-2014


Perkhidmatan

Jualan

Pengangkutan

Teknikal

Binaan

Perkilangan

2,399

1,837

1,507

1,442

962

906

2,559

1,762

1,202

1,162

768

618

2,189

1,545

904

940

611

490

2,582

1,851

1,141

1,001

473

466

2,460

1,837

1,144

1,244

606

502

10-2014
Pengurusan

Penuntut

Perkeranian

Hiburan

Rencam/
Sambilan

JUMLAH

369

284

282

73

2,058

23,642

315

194

83

65

1,709

19,531

194

148

75

30

1,081

15,101

215

148

54

45

4,240

20,887

179

197

51

37

4,155

21,777

JUMLAH PENAGIH MENGIKUT UMUR KETIKA DIKESAN, 20


Tahun

<13

13-15

16-19

20-24

25-29

30-34

2010

83

2,610

5,467

4,993

3,002

2011

15

55

1,425

4,729

4,490

3,378

2012

28

855

2,836

3,038

2,711

2013

18

847

3,212

3,968

4,022

2014

28

1173

3,751

4,154

3,961

KETIKA DIKESAN, 2010-2014


35-39

40

Tiada maklumat

JUMLAH

2,720

4,240

524

23,642

2,244

3,043

152

19,531

2,024

3,575

34

15,101

3,191

5,629

20,887

3,247

5,463

21,777

JUMLAH PENAGIH MENGIKUT KELULUSAN AKAD

Petunjuk :

Tahun

2010

1,500

3,388

9,036

8,570

338

2011

1,680

2,901

7,270

6,747

249

2012

1,092

2,307

5,751

5,222

162

2013

1,970

2,654

8,530

6,868

147

2014

1,909

2,694

8,662

7,502

188

A
B
C
D

Tidak bersekolah
Sekolah rendah
LCE/SRP/PMR
MCE/SPM/SPMV

E
F
G
H

HSC/STP/STPM
Diploma
Ijazah/Master/PHD
Lain-lain

T KELULUSAN AKADEMIK, 2010-2014


F

Tiada Maklumat

JUMLAH

312

52

446

23,642

267

46

371

19,531

207

41

319

15,101

261

57

400

20,887

290

44

488

21,777

JUMLAH JENIS DADAH YANG DIGUNA,


Tahun

Opiat*

Candu

Methamphetamin

2010

11,664

31

4,026

2011

9,629

7,034

2012

8,472

4,761

2013

16,035

2,901

2014

14,496

4,117

Nota:
*Merujuk kepada Heroin & Morfin
**Merujuk kepada Ecstasy & Amphetamin
***Termasuk dibawahnya adalah Hallucinogens, Depressen, Dissoaciative, Inhalan, daun ketum dan lain-lain.
Data jumlah jenis dadah yang diguna tidak semestinya menyamai jumlah penagih. Ini kerana terdapat penagih yang menggunakan lebih

S DADAH YANG DIGUNA, 2010-2014


Ganja

Pil-pil ATS**

Pil Psikotropik

Lain-lain***

JUMLAH

3,011

4,525

94

291

23,642

2,026

604

58

171

19,531

1,427

286

66

80

15,101

1,885

476

46

18

21,361

1,919

1774

43

22,355

dan lain-lain.
apat penagih yang menggunakan lebih daripada satu jenis dadah.

JUMLAH SEBAB GUNA DADAH


Tahun

2010

3,314

10,214

4,453

363

2011

2,549

7,691

3,912

168

2012

2,106

6,004

3,171

162

2013

1,663

11,935

3,824

185

2014

2,270

13,466

3,221

174

BAB GUNA DADAH, 2010-2014


E

Tiada Maklumat

JUMLAH

236

83

1,207

2,965

807

23,642

231

59

940

2,294

1,687

19,531

199

41

751

1,849

818

15,101

458

19

2,566

711

21,361

461

25

1,986

752

22,355