Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN WARDEN BERTUGAS HARIAN

NAMA SEKOLAH
TARIKH
HARI
NAMA
WARDEN
BERTUGAS

(YBB 9107) SEKOLAH KEBANGSAAN HERMANUS ASSAN


1.

SKALA PEMARKAHAN
1
Kurang
memuaskan

BIL

2
Sederhana

PERKARA/ASP
EK

SKALA

1
1

Kebersihan,
kekemasan &
Keceriaan
Kamar
Tandas
Kamar Sakit
Bilik Basuh
Dewan Makan

Pergerakan
Pelajar
Dewan Makan
Kelas
Persediaan
Sukan, Riadah
dan Rekreasi
Sajian
Makanan
Sarapan
Makan Tengah
Hari
Minum Petang
Makan Malam

3
Memuaskan

4
Baik

CATATAN/LAPORAN

5
Sangat Baik

TINDAKAN
SELANJUTN
YA

Minum Malam

(Rujuk Laporan
Pemantauan
Dewan Makan)
Kelas
Persediaan
Petang
Malam
Hujung Minggu

5
6
BIL

Sukan,
Riadah dan
Rekreasi
Light Off
(Padam
Lampu)
PERKARA

Disiplin

Kerosakan

Kehilangan

BIL

PERKARA

CATATAN/LAPORAN

NAMA PELAJAR

10

Kesihatan

11

Perkara untuk tindakan Selanjutnya

TAHUN

TINDAKAN

JENIS
PENYAKI
T

TINDAKAN

Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

_______________________

_____________________________

(
)

Guru Besar /Penolong Kanan


HEM