Anda di halaman 1dari 7

BAB 13

B.PRINSIP-PRINSIP
POLITIK ISLAM

NAMA : TIARA GITA PUTRI


NIM : 105070204131002

Al
Quran
sebagai
sumber ajaran utama dan
pertama
agama
Islam
mengandung ajaran tentang
prinsip-prinsip dasar yang
harus diaplikasikan dalam
pengembangan sistem politik
Islam.

Prinsip-prinsip politik Islam


Ada beberapa prinsip-prinsip politik
dalam Islam, yaitu:
Kemestian mewujudkan persatuan dan
kesatuan
umat.
Sebagaimana
tercantum dalam Surat Al-Muminun 52
yang mengandung arti Sesungguhnya
umat kamu ini umat yang satu, dan Aku
adalah Tuhan Kamu, maka bertakwalah
kamu kepada-Ku.

Prinsip politik dalam Islam yang kedua


adalah
Keharusan
bermusyawarah
dalam menyelesaikan masalah-masalah
ijtihadiyah. Dalam Surat Al Syura 38
dan Surat Ali Imran 159 yang
mengandung prinsip agar segala urusan
diselesaikan dan diputuskan dengan
jalan musyawarah di antara umat dan
untuk selalu bermusyawarah dalam
setiap urusan itu.

Prinsip yang ketiga yaitu Keharusan


menunaikan amanat dan menetapkan
hukum secara adil sebagaimana dalam Surat
Al Nisa 58 yang mengandung makna,
Sesungguhnya Allah
Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah dan
pemegang kekuasaan (ulil Amr)
Kemestian mendamaikan konflik antar
kelompok dalam masyarakat Islam.
Kemestian mempertahankan kedaulatan
negara dan larangan melakukan agresi dan
invasi.

Kemestian mementingkan perdamaian


daripada permusuhan sebagaimana
firman Allah, apabila mereka condong
kepada perdamaian, hendaklah kamu
pun condong kepadanya dan
bertaqwalah kepada Allah
Keharusan meningkatkan
kewaspadaan dalam bidang
pertahanan dan keamanan.
Keharusan menepati janji.

Keharusan mengutamakan perdamaian


di antara bangsa-bangsa di dunia.
Kemestian peredaran harta pada
seluruh lapisan masyarakat.
Keharusan mengikuti prinsip-prinsip
pelaksanaan hukum dalam hal
menyedikitkan beban (taqlil al-takalif),
berangsur-angsur (al-tadarruj), tidak
menyulitkan (adam al-haraj)