Anda di halaman 1dari 12

PRINSIP-PRINSIP

POLITIK LUAR NEGERI


ISLAM
By: Titik Tri Ardiani
105070207131001- PSIK K3LN

BAGAIMANA POLITIK LUAR NEGERI???

Bagian tak terpisah dari politik dan komponen


penting dalam perpolitikan

Berkaitan dengan kebijakan bangsa yang


berpengaruh kepada bangsa dan masyarakat,
baik langsung atau tidak

Mengatur hubungan negara dan rakyatnya serta


instansi yang ada di bawahnya dengan negara lain
dan organisasi kenegaraan yang lain

Tujuan : menjaga kedaulatan negara,


keamanannya, serta kepentingan ekonominya.

POLITIK LUAR NEGARI DALAM ISLAM, MENURUT


ALI ABDUL HALIM MAHMUD (1998), MEMPUNYAI
TUJUAN:

1.

2.

3.

Mengamankan penyebaran
dakwah kepada manusia
Mengamankan batas-batas
teritorial negara islam dan
umat islam dari fitnah para
musuh
Mengaplikasikan jihad fi
sabilillah dengan tujuan
menegakkan kaliamat Allah

PRINSIP-PRINSIP TERPENTING DALAM


POLITIK LUAR NEGERI
1)
2)
3)
4)

Perdamaian
Tidak memutuskan hubungan damai kecuali keadaan darurat
Membuat kaidah hubungan luar negeri dalam keadaan damai
Membuat syarat-syarat bagi negara yang ingin diakui. Antara
lain:
a.
b.
c.
d.

5)

6)

Kekebasan penuh dalam mengatur politik dalam negeri


Perlakuan yang baik dan terjaminnya hal penduduknya
Ada batas-batas terjaga
Berlaku adil terhadap konsulat dan duta besar yang ada
dinegaranya

Membuat kaidah yang menjamin seluruh negara yang dalam


kondisi perang
Ketika mengumumkan perang kepada negara lain, hendaknya
tidak mengkhianati, tidak menggunakan senjata pemusnah
masal, memperlakukan orang yang terluka dan tawanan
dengan baik

PRINSIP-PRINSIP POLITIK LUAR


NEGERI DALAM KEADAAN DAMAI
1.
2.
3.
4.

5.

Menjaga perdamaian
Menegakkan keadilan
Memenuhi janji
Menjaga hak-hak dan
kebebasan bagi non muslim
Melakukan tolong-menolong

PRINSIP-PRINSIP POLITIK LUAR


NEGERI DALAM KEADAAN PERANG
1.
2.
3.

4.
5.

Menentukan tujuan perang


Melakukan persiapan
Tidak meminta bantuan musuh untuk
mengalahkan musuh
Menepati perjanjian atau persetujuan
Menjalankan hukum dan adab islam
dalam perang

MELAKUKAN TUJUAN PERANG


Perang adalah ibadah yang mempunyai
sebab
Pertama : menahan serangan musuh dan
melawan kekuatan kaum dzalim sehingga
terwujud keamanan
Kedua : mengamankan dakwah islam, karena
merupakan dakwah kebenaran dan
membawa seluruh kebaikan

MELAKUKAN PERSIAPAN
Negara dituntut untuk melakukan
persiapan diri dan menyiapkan
apa yang dapat dilakukan untuk
menghadapi serangan musuh,
tujuannya untuk menahan perang
dan mencegahnya

TIDAK MEMINTA BANTUAN MUSUH


UNTUK MENGALAHKAN MUSUH
Surat Ali Imran 118-120 mengatakan banyak
hal tentang bantuan musuh untuk
memerangi musuh lainnya, antara lain:
1. Tidak mempercayai musuh yang
menampakkan keakraban dalam bergaul,
dengan kata lain memolak menjadikannya
teman pendukung
2. Musuh kan berusaha membuat kerusakan
berta terhadap umat islam
3. Musuh menyimpan kejahatan dan selalu
ingin mencelakai
4. Musuh adalah kaum munafik yang
menampakkan kebaikan

MENEPATI PERJANJIAN ATAU


PERSETUJUAN
Merupakan bagian dari
nilai islam dan akhlak
2. Tidak boleh melakukan
pelanggaran perjanjian
kecuali dalam keadaan
darurat
1.

DAN ADAB ISLAM DALAM


PERANG
Islam membuat hukum, syarat, etika pernag
yang tidak boleh dilanggar, hukum tersebut
di antaranya:
a. Dilarang membunuh wanita, anak kecil,
orang tua, kecuali orang tua yag turut
memerangi umat islam melalui tipu daya,
pemikiran dan strategi
b. Dilarang membunuh orang dengan khianat
tanpa mengumunkan perang terlebih
dahulu
c. Dilarang merusak jenazah musuh
d. Menguburkan mayat musuh sebagai
penghormatan kemanusiaan mereka

THANKS
YOU...