Anda di halaman 1dari 6

KHB TINGKATAN 3

BAHAGIAN TERAS
BAB 1 - REKACIPTA
Penghasilan produk baru atau ________________ produk yang mempunyai nilai komersial dan
memenuhi keperluan serta kehendak pengguna.
Proses reka cipta :
1.1 Pengenalpastian masalah
A) Mengenal pasti masalah
Suatu reka cipta yang dihasilkan mestilah dapat menyelesaikan ___________________ yang ada.
Cth : alat tulis bersepah, sukar untuk dicari apabila diperlukan dan dokumen penting selalu hilang
oleh itu penyelesaian nya menghasilkan rak menyimpan alat tulis. Tema : penyimpanan
Kenal pasti masalah-masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya serta membina tajuk atau
________________ sebagai panduan. Ini dikenali sebagai Penyataan Masalah.
B) Mengumpul maklumat dan data
Maklumat : Info terkini tentang sesuatu produk.
Data : Info terperinci mengenai sesuatu masalah.
Boleh diperolehi daripada katalog, lembaran spesifikasi dan manual produk. Cara dapatkan maklumat
dan data:
Pengalaman sendiri
Pembacaan dan penyelidikan
Soal selidik
Melayari internet
Lawatan
Bimbingan guru
Pemerhatian
C) Menganalisis maklumat
Maklumat yang dikumpul perlu dianalisis supaya dapat dirumuskan. ________________ maklumat
dilakukan dari segi: Saiz, Bahan, Warna, Ketahanan, Keselamatan, Kapasiti , Kelebihan dan
kekurangan setiap produk.
D) Menyenaraikan idea penyelesaian masalah
Cara mencetuskan idea :
Secara tidak sengaja
Soal selidik
Pemerhatian

Pembacaan
Galakan pihak tertentu
Bakat semula jadi
1.2 Pemilihan idea
Menilai dan memilih idea yang paling sesuai, Aspek yang diambil kira :

Keupayaan kendiri kemampuan fizikal, kemudahan dan masa.


Pengetahuan dan kemahiran skill yang mencukupi.
Bahan dan komponen sesuai dan mudah didapati.
Cara pembuatan - teknik pembuatan tepat agar produk berkualiti.
Kepentingan produk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi
Mesra _________ elakkan produk yang boleh cemarkan alam dan tidak selamat.

1.3 Perekaan projek


Proses untuk membentuk projek yang hendak dikeluarkan. Perekaan projek dibuat dalam bentuk
lakaran dan lukisan kerja. Lakaran merupakan terjemahan idea dalam bentuk grafik. Lakaran
ditunjukan dalam bentuk 2dimensi (2D) atau ____________(3D). Di bawah ditunjukkan carta alir
proses perekaan projek.
Idea terbaik
Lakaran
Tidak

Sesi kritikan
Lukisan Kerja

Y
a
Tidak

Sesi kritikan

Model awal

Y
a
Tidak

Sesi kritikan
Y
a
Prototaip

Melakar beberapa reka bentuk projek

Contoh lakaran projek


1.4 Pemilihan reka bentuk
Menilai dan memilih konsep reka bentuk, Faktor utama penilaian reka bentuk :
Fungsi - berfungsi dengan berkesan
Rupa bentuk sesuai & menarik
Kesesuaian bahan sesuai & mudah diperolehi
Kaedah binaan sesuai & _______________
Ketahanan tahan lasak
Kos tidak terlalu tinggi
Kemasan sesuai & menarik
Keselamatan selamat digunakanNilai komersial berpotensi untuk dipasarkan
Menbuat lukisan kerja berdasarkan lukisan unjuran ortografik

1.5 Perancangan pembinaan projek


Dilakukan dengan sistematik.Mengenal pasti bahan, alatan dan kesesuaiannya supaya tidak
menjejaskan kesempurnaan projek dan memastikan kelancaran pembinaan serta ____________
pengguna
1.

Mengenal pasti bahan yang nak digunakan berdasarkan ciri-ciri berikut:


Ciri-ciri dan bentuk bahan
Fungsi dan kegunaan bahan
Tahap keselamatan bahan

Perbezaan dari segi kualiti dan gred bahan


2.

Mengenal pasti dan memilih alatan yang sesuai


Proses
Mengukur &
menanda
Memotong

Alatan tangan yang sesuai


Pita pengukur, pensel, pembaris keluli, sesiku L, tolok
serong
Gergaji tangan, gergaji putting,gergaji lengkung halus

Membentuk

Pahat tepi serong, kikir parut

Mencantum

Tukul kuku kambing, tukul warrington, gandin kayu

Kemasan

Berus cat, berus syelek, pengikis, penyembur cat

3.

Membuat jadual kerja;


Jadual kerja dibuat secara ________________ dan teliti. Semua aspek seperti bahan, alatan
dan masa perlaksanaan diambil kira

4.

Pengiraan kos pengeluaran


Formula:
Kos pengeluaran = Kos Bahan mentah + Kos Upah + Kos Overhed
Spesifikasi;
Kos bahan mentah:
kos perbelanjaan yang digunakan untuk membeli bahan _____________ cth
kayu,keluli dll
Kos Upah:
kos bayaran tenaga pekerja yang digunakan (upah/gaji pekerja).
Kos Overhed:
kos perbelanjaan ______________ seperti membayar bil air,bil elektrik,sewa dll

1.6 Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mengukur, menanda dan memotong - Gunakan alat yang sesuai.


Membina dan mencantum bahagian projek - Pembinaan tanggam, mengglu, memaku, memasang
skru dan meribet.
Bahan & alatan mesti sesuai - Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan.
Memastikan projek kukuh & berfungsi.
Menguji dan menilai projek - Memastikan projek berfungsi sepenuhnya.
Sebarang pengubahsuaian dilakukan pada peringkat ini. Membuat kemasan.
Bahan ; tepung penyumbat, syelek, lekar, cat dan pelekat
Tujuan :
i. Menghasilkan permukaan licin & cantik

ii. Melindungi permukaan projek


iii. Memudahkan kerja pembersihan
iv. Selamat untuk digunakan
1.7 Pendokumentasian
Dibuat dalam bentuk folio.
Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaitan projek yang dibina.
Dokumentasi : laporan lengkap secara bertulis mengenai projek yang telah disiapkan.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Tajuk projek atau nama produk : Rak pelbagai guna


Latar belakang :
a) Pernyataan masalah : Meja bersepah kerana ruang menyimpan tidak sesuai
b) Produk sedia ada : tidak sesuai, kurang menarik dan penggunaan terhad
c) Cadangan projek : menyediakan satu rak pelbagai guna
Objektif dan fungsi produk : Menyimpan alat tulis dan kotak cakera padat
Deskripsi produk, Bahan dan komponen :
a) Menyenaraikan semua bahan dan komponen yang digunakan untuk membuat
produk dari segi jenis, kuantiti dan kos
b) Jadual kerja - Merekod aktiviti semasa pembinaan secara sistematik
c) Lukisan kerja - Mengandungi lukisan kerja projek yang akan dibuat & maklumat yang
berkaitan dengan pembinaan.
d) Pembinaan - Menyenaraikan langkah2 kerja dalam pembinaan projek. Menyatakan jenis
pengujian yang dilakukan untuk menguji pemasangan & penyambungan dan keputusan
ujian perlu dilaporkan.
Rujukan atau bibliografi - senarai bahan rujukan.
Lampiran.

Membuat persembahan projek


Tujuan :
Menyatakan ciri-ciri projek seperti fungsi, jenis bahan, kos dan keistimewaan
projek
& produk.
Merangkumi pengenalpastian masalah perancangan projek, pembinaan projek, kemasan dan
pengiraan kos.
Menyatakan masalah yang dihadapi ketika menjalankan proses penghasilan projek
Memberi maklumat tepat dan jelas.
Menyediakan bahan-bahan yang dapat membantu persembahan dan harus disediakan seperti
gambar dan carta.
Mendapatkan komen membina daripada kawan dan guru.
Memperbaiki kualiti produk.