Anda di halaman 1dari 3

MATEMATIK TAHUN DUA KSSR

Cerakin nombor
Latihan 1: Cerakin nombor yang berikut:
a)

679

= _____________ ratus + ________________ puluh

+_______________ sa

b)

299

= _____________ ratus + ________________ puluh

+_______________ sa

c)

122

= _____________ ratus + ________________ puluh

+_______________ sa

d)

800

=
__________________________________________________________

e)

709

=
__________________________________________________________

f)

g)

734
=
_____________________________________________________________

555

=
__________________________________________________________

h)

i)

950
=
___________________________________________________________

380

=
__________________________________________________________

j)

679
=
_________________________________________________________

Latihan 2: Tuliskan nombor dengan betul


a)

6 ratus + 3 puluh + 9 sa =

b)

9 ratus + 8 puluh + 2 sa =

c)

8 ratus + 4 puluh + 9 sa =

d)

6 ratus + 9 sa

e)

7 ratus + 1 puluh

f)

4 ratus + 4 puluh + 4 sa =

g)

1 ratus + 9 puluh + 2 sa =

h)

8 ratus + 5 puluh + 6 sa =

Anda mungkin juga menyukai