Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

LITERASI TAHUN 2

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 1
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


i. Menyebut, mencerakin,
mengeja, membaca dan
memahami perkataan suku
kata terbuka KV+KV dengan
sebutan
yang betul.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.1 Membaca dan memahami


perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka KV+KV.

2.0 Membina dan menulis


ii. Membina dan menulis perkataan
perkataan.
suku kata terbuka KV+KV
dengan betul.

2.1 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka KV+KV.

iii. Menyebut, mencerakin,


mengeja, membaca dan
memahami perkataan suku
kata
terbuka KV+KV+KV dengan
sebutan yang betul.

1.2 Membaca dan memahami


perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka KV+KV+KV.

iv. Membina dan menulis perkataan


suku kata terbuka KV+KV+KV
dengan betul.

MINGGU 2

STANDARD
PEMBELAJARAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya:

2.2 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka KV+KV+KV.

CATATAN

Contoh perkataan
KV+KV
bap
dad
mat
a
a
a
paku raga pipi
lidi
cili
gigi
diri
guru bub
u
kuku susu sudu

Contoh perkataan
KV+KV+KV
kereta
tomato
kerusi
kepala
berudu
kelapa
kemeja
kebaya
kamera
rebana
ketawa
petani
kerani
lelaki
perahu
keladi

UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

i. Menyebut, mencerakin,
mengeja, membaca dan
1.0 Membaca dan memahami
memahami perkataan suku kata
perkataan.
terbuka V+KV dengan sebutan
yang betul.

1.3 Membaca dan memahami


perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka V+KV.

ii.Membina dan menulis


perkataan
suku kata terbuka V+KV dengan2.0 Membina dan menulis
perkataan.
betul.
MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 3
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

OBJEKTIF

2.3 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka V+KV.
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

Contoh perkataan
V+KV
ibu
isi
ubi
ela
itu
api
aki
abu
umi
uli
uji
alu

CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


i. Menyebut, mencerakin,
1.0 Membaca dan memahami
mengeja,
perkataan.
membaca dan memahami
perkataan suku kata tertutup
dan
terbuka KVK+KV dengan betul.

2.0 Membina dan menulis


ii. Membina dan menulis perkataan perkataan.
suku kata tertutup dan terbuka
KVK+KV dengan betul.

1.4 Membaca dan memahami


perkataan yang
mengandungi gabungan
suku kata tertutup dan
terbuka KVK+KV.
2.4 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi gabungan
suku kata tertutup dan
terbuka KVK+KV.

Contoh perkataan
KVK+KV
mandi
lembu
kunci
pintu
baldi
laksa
bendi
cikgu
lampu
jambu
camca
teksi
pandu
garpu

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


MINGGU 4
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

i. Menyebut, mencerakin, mengeja,1.0 Membaca dan memahami


membaca dan memahami
perkataan.
perkataan suku kata tertutup dan
terbuka KVKK+KV dengan

1.5 Membaca dan memahami


perkataan yang
mengandungi gabungan
suku kata tertutup dan

Contoh perkataan
KVKK+KV
tangga
nangka

sebutan yang betul.

terbuka KVKK+KV.

ii.Membina dan menulis perkataan2.0 Membina dan menulis


suku kata tertutup dan terbuka
perkataan.
KVKK+KV dengan betul.

MINGGU 5
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU 6
UNIT 1
TEMA:
PERSEKITARAN
SAYA

2.5 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi gabungan
suku kata tertutup dan
terbuka KVKK+KV.

tungku
mangga
banglo
pangku

bangku
rangka
tangki
singki

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


Contoh frasa:
i. Membaca dan memahami frasa3.0 Membaca dan memahami
dan ayat tunggal yang
frasa.
mengandungi perkataan suku
kata terbuka dengan betul.

3.1 Membaca dan memahami


frasa yang ada perkataan
mengandungi suku kata
terbuka.
4.1 membina dan menulis frasa
ii. Membina dan menulis frasa dan
yang ada perkataan
ayat tunggal yang mengandungi4.0 Membina dan menulis frasa.
mengandungi suku kata
perkataan suku kata terbuka
terbuka.
dengan betul.

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Jambu manis
Kerusi kayu
Tangga batu
Isi durian
Rangka manusia

CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


Contoh ayat:
i. Membaca dan memahami frasa 5.0 Membaca dan memahami ayat.
5.1 Membaca dan memahami
dan ayat tunggal yang
ayat tunggal yang ada
mengandungi perkataan suku
perkataan yang
kata terbuka dengan betul.
mengandungi suku kata
terbuka.
ii. Membina dan menulis frasa dan
ayat tunggal yang mengandungi6.0 Membina dan menulis ayat. 6.1 Membina dan menulis ayat
perkataan suku kata terbuka
tunggal yang ada perkataan
dengan betul.
mengandungi suku kata
terbuka.

Ini baju.
Ini baju baharu.
Ini baju baharu Nani.
Ibu beli baju baharu
kami.

MINGGU7
Pada akhir Unit 2, murid berupaya :
UNIT 2
TEMA :
i. Membaca dan memahami
1.0 Membaca dan memahami
SEKOLAH SAYA perkataan yang mengandungi
perkataan.
sukukata tertutup KVK.
ii. Membina dan menulis perkataan 2.0 Membina dan menulis
yang mengandungi suku kata
perkataan.
tertutup KVK.
iii.
Mengeja, membaca,
memahami dan mencerakin
perkataan yang mengandungi suku
kata tertutup KVK + KVK.

2.7 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVK+KVK.

STANDARD KANDUNGAN

1.0 Membaca dan memahami

pen, jam, beg, rak,


bot, zip, bas, cat, jip,
gam, kek, van

2.6 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVK.
1.7 Membaca dan
memahami
perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVK+KVK.

iv.
Membina dan menulis
perkataan yang mengandungi suku
kata tertutup KVK + KVK.

MINGGU
UNIT
OBJEKTIF
TEMA
MINGGU 8
Pada akhir Unit 2, murid berupaya :
UNIT 2
TEMA :
Mengeja dan membaca dan
SEKOLAH SAYA memahami perkataan yang

1.6 Membaca dan memahami


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVK.

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.8 Membaca dan

pensel, darjah, kertas,


dakwat, sampul,
sampah, gambar,
nombor, pondok,
tandas

CATATAN

gong, wang, tong,

mengandungi suku kata KVKK.

perkataan.

Membina dan menulis perkataan


yang mengandungi suku kata
KVKK.
2.0 Membina dan menulis
perkataan.

MINGGU 9
Pada akhir Unit 2, murid berupaya :
UNIT 2
TEMA :
Mengeja, membaca, memahami dan
SEKOLAH SAYA mencerakin perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup
VK + KVK.

bank, zink,

2.8 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVKK

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.9 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup VK+KVK.

2.0 Membina dan menulis


perkataan

2.9 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup VK+KVK.

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.10 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVKK+KVK.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

2.10 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVKK+KVK.

Membina dan menulis perkataan


yang mengandungi suku kata
tertutup VK + KVK.

MINGGU 10
Pada akhir Unit 2, murid berupaya :
UNIT 2
TEMA :
Mengeja, membaca dan mencerakin
SEKOLAH SAYA perkataan yang mengandungi suku
kata tertutup KVKK + KVK.
Membina dan menulis perkataan
yang mengandungi suku kata
tertutup KVKK + KVK.

memahami perkataan yang


mengandungi suku kata
tertutup KVKK.

ustaz, orkid, album,


empat, intan, abjad,
indah, isnin

Songkok, cangkul,
singlet, langsir,
pinggan, mangkuk

MINGGU
UNIT
OBJEKTIF
TEMA
MINGGU 11
Pada akhir Unit 2, murid berupaya :
UNIT 2
TEMA :
Mengeja, membaca, memahami dan
SEKOLAH SAYA mencerakin perkataan yang
mengandungi gabungan suku kata
terbuka dan tertutup KV + KVK.

STANDARD KANDUNGAN

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

1.11 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi gabungan
suku kata KV+KVK.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

2.1 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi gabungan
suku kata terbuka dan
tertutup KV+KVK.

Membina dan menulis perkataan


yang mengandungi gabungan suku
kata terbuka dan tertutup KV +
KVK.
Membaca dan memahami frasa
yang mengandungi suku kata
tertutup.

Membina dan menulis frasa


mengandungi suku kata tertutup.

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.0 Membaca dan memahami


frasa.

4.0 membina dan menulis


frasa.

3.2 Membaca dan


memahami frasa yang
mengandungi suku kata
tertutup.

4.2 Membina dan menulis


frasa yang mengandungi
suku kata tertutup.

CATATAN

Papan, murid, bakul,


kamus, kasut, kapur,
kipas, tikar, kelas,
berus

Songkok hitam,
Bunga orkid,
Langsir biru,
Tong sampah,
Pensel tajam

MINGGU 12
Pada akhir Unit 2, murid berupaya :
UNIT 2
TEMA :
Membaca dan memahami ayat
SEKOLAH SAYA tunggal yang mengandungi suku
kata tertutup
Membina dan menulis ayat tunggal
yang ada perkataan mengandungi
suku kata tertutup.

MINGGU
UNIT
TEMA
MINGGU/
13
UNIT
3

OBJEKTIF
Pada akhir Unit 3, murid berupaya:
Mengeja ,membaca dan
memahami perkataan yang
mengandungi etaling,epepet dan
o dengan betul.

5.0 Membaca dan memahami


ayat.

5.2 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi suku kata
tertutup.

6.0 Membina dan menulis ayat.

6.2 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi suku kata
tertutup.

STANDARD KANDUNGAN

1.0 Membaca dan memahami


perkataan.

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.12 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi
etaling,epepet dan o

TEMA
ALAM HAIWANii. Mencerakinkan perkataan yang
mengandungi etaling,epepet dan
o dengan betul.
iii. Membina dan menulis perkataan
yang mengandungi
etaling,epepet dan o dengan
betul.

MINGGU/
14
UNIT
3
TEMA

CATATAN

e taling:
-ekor
-etak
e pepet:
-ketam
-kerang
-kepah

2.0 Membina dan menulis


perkataan

2.12 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi
etaling,epepet dan o

3.0 Membaca dan memahami


frasa

3.4 Membaca dan


memahami frasa yang
mengandungi

Pada akhir Unit 3, murid berupaya:


Membaca dan memahami frasa
yang mengandungi etaling dan
menulis frasa yang mengandungi

Ini tong sampah.


Tong sampah ini
besar.
Tong sampah ini
warna biru.

-orang utan
-obor-obor
-sotong

ALAM HAIWAN

etaling,,epepet dan o dengan


betul

ii. Membina dan menulis frasa yang


mengandungi etaling,epepet dan
o dengan betul

MINGGU/
15
UNIT
3
TEMA
ALAM HAIWAN

MINGGU
UNIT
TEMA

etaling,epepet dan o
dengan betul.

4.0 Membina dan menulis frasa

4.4 Membina dan menulis


frasa yang ada perkataan
mengandungi
etaling,epepet dan o

Pada akhir Unit 3, murid berupaya:


Membaca dan memahami
ayat yang mengandungi e
taling,epepet dan o dengan betul

5.0 Membaca ayat

5.3 Membaca dan


memahami ayat yang ada
perkataan yang
mengandungi
etaling,epepet dan o

ii. Membina dan menulis ayat yang


mengandungi etaling, epepet dan
o dengan betul.

6.0 Membina dan menulis ayat

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

6.3 Membina dan menulis


ayat yang mengandungi
etaling,epepet dan o
STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


MINGGU 16
UNIT 4 i.
TEMA
MAKANAN

Mengeja, membaca dan memahami1.0 Membaca dan memahami


perkataan yang mengandungi suku
perkataan.
kata tertutup ng dengan betul.
ii. Membina dan menulis perkataan
yang mengandungi suku kata
tertutup ng dengan betul.

2.0 Membina dan menulis


perkataan.

iii. Membina dan menulis ayat tunggal


yang mengandungi suku kata
tertutup ng dengan betul.
6.0 Membina dan menulis

1.13 Membaca dan


memahami perkataan 1.
yang mengandungi
2.
suku kata tertutup ng. 3.
2.13Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup ng.
6.4 Membina dan menulis ayat

Perkataan:
Bawang.
Pisang.
Terung.

Ayat:
1. Ini bawang.
2. Itu pisang.

ayat.
2.0

yang mengandungi suku kata


tertutup ng.

Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


MINGGU 17
UNIT 4
TEMA
MAKANAN

i. Membaca dan memahami frasa


yang mengandungi suku kata
tertutup ng dengan betul.

Membaca dan memahami


3.5 Membaca dan memahami
Frasa:
frasa yang mengandungi 1. Kentang goreng.
suku kata tertutup ng.
2. Udang besar.
3. Jagung rebus.
4.5 Membina dan menulis frasa
yang mengandungi suku kata Ayat:
4.0 Membina dan menulis
tertutup ng.
1. Ini kentang goreng.
frasa.
2. Itu udang besar.
6.4 Membina dan menulis ayat
yang mengandungi suku kata
6.0 Membina dan menulis
tertutup ng.
ayat.

frasa.

ii. Membina dan menulis frasa yang


mengandungi suku kata tertutup ng
dengan betul.
iii. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi suku
kata tertutup ng dengan betul.

2.1

Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


i.
Membaca dan memahami ayat 5.0 Membaca dan memahami ayat.5.4
MINGGU 18
tunggal
yang mengandungi suku
UNIT 4
kata
tertutup
ng dengan betul.
TEMA
MAKANAN ii. Membina dan menulis ayat tunggal
yang mengandungi suku kata
6.0 Membina dan menulis
tertutup ng dengan betul.
6.4
ayat.

Ayat:
1.
Saya
suka makan
Membaca dan memahami
sotong.
ayat tunggal yang
2. Ibu masak sayur
mengandungi suku kata
terung.
tertutup ng.
3. Kakak masak bubur
jagung.
Membina dan menulis ayat.
yang mengandungi suku kata
tertutup ng.