Anda di halaman 1dari 19

SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN PRESINT 9

ALAMAT : PRESINT 9, 62604 PUTRAJAYA,


: WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
PENILAIAN : AWAL TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6
PELAPORAN DSKP TAHUN 6

NAMA GURU MATA PELAJARAN:

PN. SHARIFAH SALWAI BINTI AHMAD MOKHTAR

KELAS:

MODUL 1 - MENGGAMBAR (20%)


BIL.

NAMA MURID

NO. MY KID / NO. KAD


PENGENALAN

JANTINA

LUKISAN

(GOSOKAN DAN

CATAN

(MONTAJ DAN

KOLAJ)

CETAKAN)

POSTER

6 MELATI

MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (20%)


(MONTAJ DAN KOLAJ)

CETAKAN

(MOZEK DAN
STENSILAN)

PUALAMAN

(TIUPAN SERTA
LIPATAN DAN GUNTINGAN)

IKATAN DAN CELUPAN

(RESIS DAN

MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (20%)

RENJISAN DAN PERCIKAN

MOZEK)

DAN CAPAN)

(STENSILAN

MOBAIL

(LUKISAN DAN ORIGAMI) DIORAMA

(MODEL DAN CATAN)

MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL (20%)

BONEKA)

ALAT PERTAHANAN DIRI /


ALAT
PERMAINAN
(UKIRAN DAN TEKAT)

STABAIL

(MOZEK DAN

ALAT DOMESTIK /
PERHIASAN DIRI

PAMERAN (20%)
ALAT
(BATIK DAN

PENGURUSAN PAMERAN

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN PENDIDIKAN SENI
VISUAL

ANYAMAN)

AHMAD ADLI BIN ALI

041205-16-5239

AHMAD ISWAZIR BIN KAMARUDDIN ALI

040206-16-2355

ARINA ARISSA BINTI MUSA

041209-02-2384

AZALI BIN MOHD GHAZI

040709-07-2361

AZWAN BIN MUSAHAR

041207-16-2357

CHAN KOK MENG

041209-16-6359

CHONG WEY LOON

041208-01-8957

DANIAL IRISH BIN DANIAL RUDIN

041203-01-8933

FARIDAH BINTI RAMLAN

041208-16-2564

10

HAFIZ BIN BAHAROM

041209-16-9898

11

HALIM BIN HARUN

041216-16-7867

12

HARLENI BINTI ARIF

041219-16-9638

13

HARLINA BINTI SARIP

041229-16-2398

14

HAYATI BINTI MUSA

041203-16-8754

15

IRWAN HASHIM BIN MOHD SUHAILY

041206-16-2335

16

ISMAIL ALIFF BIN AZIZ

041209-16-6267

17

JAMIL BIN JAMALUDIN

041211-16-6993

18

KAMARIAH BINTI YASSIN

041236-16-1248

19

KARIM DANISH BIN ABU BAKAR

041223-16-1353

20

KHARIL YUSRI BIN TAHUR

041225-16-9897

21

LAILATUL QARI BINTI KARIM

041216-16-3696

22

LIZA BINTI OTHMAN

041227-16-3424

23

MOHD ESWARAN BIN EZWAN

041228-16-6363

24

MOHD SHAZA BIN ABD. JALIL

041213-16-9763

25

MUHD. NIZAM BIN KARIM JUNIOR

041223-08-4543

26

NADIA BINTI HASHIM

041213-16-2346

27

NAGENDRAN A/L MAGENDREN

041224-16-2457

28

NAWI BIN RAZMAN

041213-03-2349

29

NINA QISTINA BINTI BAHAR

041223-03-2398

30

NUR QURSIAH BINTI HARIS

041213-12-5024

31

PUSPASAMY A/P PAPASAMY

041215-12-9361

32

RAMASAMY A/L MUTHUSAMY

041217-12-6379

33

RAMLI BIN SAMAD

041213-12-5369

34

RINA MAZNAH BINTI ALI MAMAK

041203-12-2354

35

ROZAINI BIN SHAHARUDDIN

041205-12-2355

36

RUDY HARTONO BIN RUDYMAN

041209-12-2351

37

SALIM BIN SALEM

041223-16-2357

38

SAM POH TONG

041223-16-2358

39

SITI KHASNOR BINTI JAJULI

041213-08-5984

40

SUHAILA ARMANI BINTI SUHAIMI

041219-03-8974

41

SUHANA BINTI BUDIN

041225-03-1235

42

TAN HUEY MUI

041226-03-1234

43

WAN ALIFF EZWAN BIN SHAHRUL NIZAM

041230-16-2363

44

WAN ANIS BINTI WAN KHAIRUL

041221-08-6421

45

YASSIN BIN ABD AZIZ

041216-03-3625

46

ZADUL ALI BIN RAMAN AMAN

041215-16-2367

47

ZAHARAH BINTI ABDUL MALEK

041223-08-2388

48

ZAHARI BIN ZAHARAN

041226-16-3695

49

ZAHARI DANIAL BIN KAMALUDDIN

041218-16-2369

50

ZAIFUL AHMAD BIN KARIM

041223-06-3253

51

ZAINAB BINTI ISMAIL

041226-16-2378

52

ZAINAL ABIDIN BIN JAMARUL

041215-08-2389

53

ZAINUL JUMAIDI BIN ALI

041213-04-3333

54

ZAIRI AIDIL BIN JAMAD

041209-08-2379

55

ZAKARUDDIN BIN MUSA

041206-03-2385

56

ZAMARUL JAMIAN BIN MUSTAMIN

041223-16-3259

57

ZAMRUS BIN A.RAHMAN

041223-16-2977

58

ZAMZAITUL QAIRUL BIN AMIN

041213-08-2873

59

ZAMZAMI BIN ZAIDUL AMRAN

041228-03-2983

60

ZAMZURI BIN SHAMSURI

041216-16-8031

PN. HAJAH FARIDAH BINTI IDERIS


GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN PRESINT 9

SEKOLAH KEBANGSAAN PRESINT 9


PRESINT 9, 62604 PUTRAJAYA,
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
AWAL TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

PELAPORAN DSKP TAHUN 6


Nama Murid

HALIM BIN HARUN

No. Surat Beranak / MY KID


Jantina

:
:

41216167867
L

Kelas
Nama Guru Pendidikan Seni Visual

:
:

6 MELATI
PN. SHARIFAH SALWAI BINTI AHMAD MOKHTAR

Tarikh Pelaporan

2 JANUARI 2014

Tahap Penguasaan Keseluruhan Pendidikan Seni Visual Tahun 6

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai

MODUL

BIL.

2
MODUL 1

AKTITIVI

LUKISAN

CATAN

TAHAP PENGUASAAN

(GOSOKAN DAN
KOLAJ)

(MONTAJ DAN
CETAKAN)

(MONTAJ DAN

(MOZEK DAN
STENSILAN)

MENGGAMBAR
3

MODUL 2

MEMBUAT CORAK
DAN REKAAN

KOLAJ)

CETAKAN

PUALAMAN
(TIUPAN SERTA
LIPATAN DAN GUNTINGAN)

IKATAN DAN CELUPAN


DAN MOZEK)

(RESIS

RENJISAN DAN PERCIKAN


(STENSILAN DAN CAPAN)

(MODEL DAN

(MOZEK DAN
BONEKA)

11

ALAT PERTAHANAN DIRI / ALAT


PERMAINAN
(UKIRAN DAN TEKAT)

12

ALAT DOMESTIK / ALAT PERHIASAN


DIRI
(BATIK DAN ANYAMAN)

10

MOBAIL

(LUKISAN DAN
ORIGAMI)

MODUL 3
MEMBENTUK
DAN MEMBUAT BINAAN

POSTER

DIORAMA
CATAN)

STABAIL

MODUL 4
MENGENAL
KRAF TRADISIONAL

PENGURUSAN PAMERAN

PN. SHARIFAH SALWAI BINTI AHMAD MOKHTAR


GURU MATA PELAJARAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PRESINT 9

SEKOLAH KEBANGSAAN PRESINT 9


PRESINT 9, 62604 PUTRAJAYA,
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
AWAL TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

CARIAN :

TAFSIRAN

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj yang betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan pada karya
di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj yang betul
pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea,pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam penghasilan karya
cetakan yang betul dan kreatif serta mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan yang
betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek yang betul, kreatif
dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan
capan yang betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami yang betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti diorama dengan gabungan teknik model dan catan pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka yang betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik
ukiran dan tekat pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan
anyaman yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara
lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur yang betul, membuat apresiasi karya seni melalui pendekatan formalistik dan
refleksi terhadap pameran serta boleh dicontohi di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

PN. HAJAH FARIDAH BINTI IDERIS


GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN PRESINT 9

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN


PELAPORAN DSKP TAHUN 6
AKTIVITI 1

MODUL 1 / MENGGAMBAR - LUKISAN ( GOSOKAN DAN KOLAJ)

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj pada karya di samping mengamalkan nilainilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj pada karya di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj yang betul pada karya mengikut
disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin,
melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni
negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 2

MODUL 1 / MENGGAMBAR - CATAN ( MONTAJ DAN CETAKAN)

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan pada karya di samping mengamalkan nilainilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan pada karya di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan yang betul pada karya mengikut
disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin,
melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni
negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 3

MODUL 1 / MENGGAMBAR - POSTER (MONTAJ DAN KOLAJ)

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj pada karya di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj yang betul pada karya mengikut disiplin
di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan
kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 4

MODUL 1 / MENGGAMBAR - CETAKAN (MOZEK DAN STENSILAN)

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada aktiviti mozek dan stensilan pada karya cetakan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada aktiviti mozek dan stensilan pada karya cetakan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam penghasilan karya cetakan di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam penghasilan karya cetakan yang betul dan
mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea,pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam penghasilan karya cetakan yang betul dan kreatif
serta mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam penghasilan karya cetakan yang kreatif dan unik mengikut disiplin
yang betul dengan melakukan kemasan pada karya dan boleh dicontohi serta boleh membuat apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
guru atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni

AKTIVITI 5

MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - PUALAMAN (TIUPAN SERTA LIPATAN DAN GUNTINGAN)

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan yang betul pada
karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan yang betul dan
kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan yang betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni
atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 6

MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - IKATAN DAN CELUPAN (RESIS DAN MOZEK)

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti corak ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek yang betul pada
karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek yang betul dan
kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek yang betul, kreatif dan unik mengikut
disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni

AKTIVITI 7

MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - RENJISAN DAN PERCIKAN ( STENSILAN DAN CAPAN)

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan pada karya di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan yang betul pada
karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan yang betul dan
kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan yang betul, kreatif dan unik mengikut
disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 8

MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - MOBAIL ( LUKISAN DAN ORIGAMI)

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami pada karya di samping mengamalkan nilainilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti mobail dengan gabungan lukisan dan origami pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami pada karya di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami yang betul pada karya mengikut
disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin,
melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni
negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 9
TAHAP PENGUASAAN

MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - DIORAMA (MODEL DAN CATAN)


PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti diorama dengan gabungan teknik model dan catan pada karya di samping mengamalkan nilainilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti diorama dengan gabungan teknik model dan catan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan pada karya di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan yang betul pada karya mengikut
disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin,
melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni
negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni

AKTIVITI 10
TAHAP PENGUASAAN

MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - STABAIL (MOZEK DAN BONEKA)


PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka pada karya di samping mengamalkan nilainilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka pada karya di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka yang betul pada karya mengikut
disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 11
TAHAP PENGUASAAN

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin,
melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni
negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

MODUL 4 / MENGENAL KRAF TRADISIONAL - ALAT PERTAHANAN DIRI / ALAT PERMAINAN ( UKIRAN DAN TEKAT)
PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat pada
karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat yang
betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat yang
betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat yang betul, kreatif dan
unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

AKTIVITI 12
TAHAP PENGUASAAN

MODUL 4 / MENGENAL KRAF TRADISIONAL - ALAT DOMESTIK / ALAT PERHIASAN DIRI ( BATIK DAN ANYAMAN)
PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman pada karya di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman pada
karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman yang
betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman yang
betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman yang betul, kreatif dan
unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN

PENGURUSAN PAMERAN
PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengetahui prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni

Mengetahui dan memahami prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur di samping mengamalkan nilai-nilai murni

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur yang betul dan boleh dicontohi di samping mengamalkan nilai-nilai murni

Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur yang betul, membuat apresiasi karya seni melalui pendekatan formalistik dan refleksi terhadap pameran serta
boleh dicontohi di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

GRAF PELAPO

1) MODUL 1 / MENGAMBAR - LUKISAN


TAHAP PENGUASAAN
BIL

TP 1

TP 2

TP 3

11

GRAF AKTIVITI 1 - LUKISAN


60
50
40
30
20
10
0
TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP

3) MODUL 1 / MENGAMBAR - POSTER


TAHAP PENGUASAAN
BIL

TP 1

TP 2

TP 3

10

GRAF AKTIVITI 3 - POSTER


60
50
40
30
20
10
0
TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

5) MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - PUALAMAN


TAHAP PENGUASAAN
BIL

TP 1

TP 2

TP 3

GRAF AKTIVITI 5 - PUALAMAN


60
50
40
30
20
10
0
TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

7) MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - RENJISAN DAN PERCIKAN


TAHAP PENGUASAAN
BIL

TP 1

TP 2

TP 3

GRAF AKTIVITI 7 - RENJISAN & PERCIKAN


60
50
40
30
20
10
0
TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

9) MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - DIORAMA


TAHAP PENGUASAAN
BIL

TP 1

TP 2

TP 3

11

GRAF AKTIVITI 9 - DIORAMA


60
50
40
30
20

TP 6

GRAF AKTIVITI 9 - DIORAMA


60
50
40
30
20
10
0
TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP

11) MODUL 4 / KRAF TRADISIONAL - ALAT PERTAHANAN DIRI/ALAT PERMAINAN


TAHAP PENGUASAAN
BIL

TP 1

TP 2

TP 3

GRAF AKTIVITI 11 - ALAT PERTAHANAN DIRI


/ ALAT PERMAINAN
60
40
20
0
TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

13) PENGURUSAN PAMERAN


TAHAP PENGUASAAN
BIL

TP 1

TP 2

TP 3

GRAF PENGURUSAN PAMERAN


60
50
40
30
20
10
0
TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

GRAF PELAPORAN AKTIVITI PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

2) MODUL 1 / MENGAMBAR - CATAN


TP 4

TP 5

TP 6

44

TAHAP PENGUASAAN
BIL

GRAF AKTIVIT

1 - LUKISAN
60
50
BIL

40
30
20
10

TP 4

TP 5

JUMLAH

TP 6

60

TP 1

TP 2

TP 3

MURID

4) MODUL 1 / MENGAMBAR - CETAKAN


TP 4

TP 5

TP 6

48

TAHAP PENGUASAAN
BIL

- POSTER

GRAF AKTIVIT
60
50
BIL

40
30
20
10
0

TP 5

JUMLAH

TP 1

TP 6

60

MURID

TP 2

TP 3

6) MODUL 2 / MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - IK


TP 4

TP 5

TP 6

11

47

TAHAP PENGUASAAN
BIL

PUALAMAN

GRAF AKTIVITI 6 - IKA


60
50
40

BIL

30
20
10
0
TP 5

TP 6

JUMLAH

60

TP 1

TP 2

TP 3

MURID

SAN DAN PERCIKAN

8) MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAA

TP 4

TP 5

TP 6

11

49

TAHAP PENGUASAAN
BIL

GRAF AKTIVITI

AN & PERCIKAN
60
50
40

BIL

30
20
10
TP 5

TP 6

JUMLAH

60

TP 1

TP 2

TP 3

MURID

10) MODUL 3 / MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINA


TP 4

TP 5

TP 6

47

TAHAP PENGUASAAN
BIL

- DIORAMA

GRAF AKTIVITI
60
50
BIL

40
30
20

- DIORAMA

TP 4

GRAF AKTIVITI
60
50
BIL

40
30
20
10
0

TP 5

TP 6

JUMLAH

60

TP 1

TP 2

TP 3

MURID

N DIRI/ALAT PERMAINAN

12) MODUL 4 / GRAF KRAF TRADISIONAL - ALAT D

TP 4

TP 5

TP 6

50

PERTAHANAN DIRI
INAN

TAHAP PENGUASAAN
BIL

GRAF AKTIVITI 1
60
50

BIL

40
30
20
10
0

TP 5

TP 1

TP 6

JUMLAH

60

MURID

TP 4

TP 5

TP 6

50

N PAMERAN
BIL

TP 5

TP 6

TP 2

TP 3

JUMLAH

60

MURID

L TAHUN 6

GAMBAR - CATAN
TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

53

GRAF AKTIVITI 2 - CATAN


BIL

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

JUMLAH

60

MURID

GAMBAR - CETAKAN
TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

12

46

GRAF AKTIVITI 4 - CETAKAN


BIL

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

JUMLAH

TP 6

60

MURID

BUAT CORAK DAN REKAAN - IKATAN DAN CELUPAN


TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

11

49

F AKTIVITI 6 - IKATAN DAN CELUPAN

BIL

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

JUMLAH

60

MURID

BENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - MOBAIL


TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

11

48

GRAF AKTIVITI 8 - MOBAIL

BIL

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

JUMLAH

60

MURID

MBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - STABAIL


TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

10

49

GRAF AKTIVITI 10 - STABAIL

BIL

GRAF AKTIVITI 10 - STABAIL

BIL

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

JUMLAH

60

MURID

F KRAF TRADISIONAL - ALAT DOMESTIK / ALAT PERHIASAN DIRI


TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

50

GRAF AKTIVITI 12 - ARCA TIMBUL

BIL

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

JUMLAH

TP 6

60

MURID