Anda di halaman 1dari 2

SOALAN STRUKTUR

BAB1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


1. Bandar Anyang merupakan salah sebuah Bandar yang wujud di dalam Tamadun Hwang Ho. Bandar ini
merupakan pusat kerajaan dinasti Shang.
(a) Nyatakan dua ciri Bandar Anyang.
....................................................................................................................................................

( 2 markah )
(b) Jelaskan susun lapis dalam organisasi sosial dalam Tamadun Hwang Ho.
........
....
( 2 markah )
(c) Bagaimanakah raja-raja dalam Dinasti Chou memastikan pembesar-pembesar yang dilantik taat
setia kepada baginda?
............

( 2 markah )
(d) Dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Hwang Ho, mengamalkan banyak kepercayaan. Pada
pandangan anda, mengapakan agama dan kepercayaan sangat penting dalam kehidupan?

( 2 markah )
(e) Sekiranya anda seorang pemimpin, apakah langkah yang akan diambil mengekalkan sebuah negara
kota yang maju?

( 2 markah )

SOALAN ESEI
1. Tamadun Hwang Ho muncul daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau Sungai Kuning
(a) Terangkan ciri-ciri Tamadun Hwang Ho daripada aspek berikut
(i)
Sistem pemerintahan
( 5 markah )
(ii)
Agama dan kepercayaan
( 5 markah )
(b) Huraikan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian.
( 6 markah )
(c) Sekiranya anda dilantik sebagai pemerintah, bagaimanakah anda mengekalkan dan kegemilangan
kerajaan?
( 4 markah )