Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU PEMULIHAN

Nama Guru : Vhyshnavi A/P Kanafadzi


Sekolah : Sk Temenggong Ibrahim Penggaram

Kelas : 2 Tekun

Tarikh: 15 April 2015

Masa : 8.45 9.45 Pagi

Hari : Rabu

Kumpulan
Nama murid

Kumpulan 1
1. Muhammad Hafiz Bin Abd Jalil

Standard kandungan

Suku kata KVK + KV + KVK

Kumpulan 2
1. Mohd Haikal
2. Iman Alif
3. Muhd Shahzeen
4. Nadia Saina
2.0 Membina Dan Menulis Perkataan

Suku kata :

2.14 Membina Dan Menulis Perkataan Yang

ram + bu + tan

Mengandungi Diftong

jam + ba + tan

Diftong

cen + da + wan

au = limau, hijau, pisau

kom + pu + ter

ai = tupai, petai, gerai

jen + ja + rum
a. Menyebut nama benda dengan

oi = sepoi , sekoi, kaloi


a. Membina perkataan mengandungi diftong

perkataan KVK + KV + KVK yang betul.

dengan betul.
b. Mengeja perkataan mengandungi diftong

Hasil pembelajaran :
Pada akhir p&p murid dapat

b. Menyatukan suku kata menjadi


perkataan yang bermakna berdasarkan
suku kata KVK + KV + KVK.
c. Mengeja perkataan KVK + KV + KVK
dengan betul.

dengan betul.
c. Membaca perkataan mengandungi diftong
dengan betul.
d. Menulis perkataan mengandungi diftong
dengan betul.

Pengetahuan sedia ada


Bahan bantu mengajar

d. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan

e. Menulis ayat dengan menggunakan

gambar dengan betul


Murid pernah mengeja suku kata

perkataan mengandungi diftong.


Murid pernah mengenal perkataan diftong ai,

KV +KV dengan betul.


1. Kad suku kata
2. Kad gambar
3. Lembaran kerja
4. Slaid
5. Pensil warna

au dan oi.
1. Buah limau
2. Pisau
3. Kain
4. Kepingan gambar
5. Kad suku kata
6. Lembaran kerja
Berkerjasama, menghormati dan tolong-

Penerapan nilai

Berdisiplin dan menghormati

Kemahiran berfikir

menolong
menjana idea, menghuraikan, mengkategorikan, membuat kesimpulan, mengingat,
memahami, Kecerdasan pelbagai

Langkah :

1. Guru memilih seorang murid secara rawak. Guru akan menutup mata murid dengan
sehelai kain.

Set induksi

2. Guru mengupas sebiji limau di hadapan seorang murid itu.


(5 minit)
Langkah 1

3. Guru meminta murid itu meneka bau apakah itu, jawapan ialah limau.
Latihan pengukuhan
Permainan

( 15 minit)

Murid diberi kad suku kata dan

menyuruh murid untuk mengejanya.


Murid diberi kad gambar dan murid
dikehendaki memadankan gambar

dan juga kepingan gambar yang

dengan suku kata yang telah mengeja.


Murid diberi lembaran kerja untuk
menulis perkataan yang mengandungi

dipotong secara puzzle.


Murid dikehendaki memadankan gambar
dengan suku kata yang telah siap

suku kata KVK+KV+KVK.


Contohnya :

Murid diberikan kepingan kad suku kata

dicantumkan.
Murid dikehendaki mengeja perkataan
yang mengandungi diftong.

Contohnya:
au = limau, hijau, pisau
ai = tupai, petai, gerai
oi = sepoi , sekoi, kaloi

Langkah 2

Pengajaran

Latihan pengukuhan

( 15 minit)

Guru menunjukkan slaid yang


mempunyai ayat pendek tentang

Murid dikehendaki membina dan


menulis perkataan-perkataan yang

gambar suku kata KVK+KV+KVK.


Murid mengeja dan membaca ayat

mempunyai diftong ai,au dan oi.


Murid diberikan perkataan mengandungi

daripada slaid yang ditunjukan dengan

diftong dan menyuruh untuk membina

bimbingan guru.

ayat.

Contoh slaid:

Langkah 3

Permainan (melukis dan mewarna)

(15 minit)

Pengajaran

Murid ditunjukan gambar rambutan,

Murid dikehendaki mengeja perkataan

cendawan, jambatan, komputer dan

yang mengandungi diftong.


Seterusnya, murid menyebutnya tanpa

cempedak.

merujuk kepada bahan.

Murid dikehendaki melukis gambar

Contohnya :

tersebut dengan pensil warna dan


menamakan gambar tersebut dengan

suku kata KVK+KV+KVK dengan betul.


Seterusnya, murid dikehendaki
mewarnakan gambar tersebut.

Penutup
(5 minit )

1. Murid membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul .
2. Murid-murid diberi lembaran kerja dan menyuruh mereka menyiapkannya.
3. Mereka akan memeriksa jawapan dengan bimbingan guru.

Refleksi guru pelatih :


_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________

Catatan pensyarah/ guru pembimbing :


_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________

Lembaran kerja KVK+KV+KVK


Arahan : Tulis ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi.
1. rambutan
___________________________________________________________________________________________
2. jambatan
___________________________________________________________________________________________
3. Cendawan
___________________________________________________________________________________________
4. komputer
___________________________________________________________________________________________
5. cempedak
___________________________________________________________________________________________
Lembaran kerja diftong
Arahan : Bulat dan warnakan perkataan di dalam kotak berdasarkan gambar yang diberi.

h
a
s
f
r
e
w
l

s
i
d
s
w
q
a
i

g
t
j
h
w
k
l
m

j
x
q
a
p
o
u
a

u
y
o
p
u
t
r
u

u
w
q
s
r
a
s
z

p
r
t
y
u
k
i
p

e
v
b
p
m
a
n
l

t
c
x
i
z
l
a
s

a
d
f
s
h
o
j
l

i
u
i
a
p
i
k
y

e
w
q
u
r
t
e
u

i
o
p
r
t
l
d
m

s
d
f
k
o
u
a
n

b
f
h
g
k
t
i
v

r
e
q
b
i
r
q
b

l
n
h
a
y
r
w
x

u
t
p
u
i
o
p
z

l
u
k
j
h
g
d
s

t
s
w
i
o
k
e
s

Aktiviti Latihan Pengukuhan


Arahan : Membina dan menulis perkataan-perkataan yang mempunyai diftong ai,au dan oi.

ai
________
__
________
__
________
__
________
__

au
________
__
________
__
________
__
________
__

oi
________
__
________
__
________
__
________
__

Aktiviti Latihan Pengukuhan


Arahan : Bina ayat menggunakan perkataan yang diberikan.
1. limau
___________________________________________________________________________________________
2. tupai
___________________________________________________________________________________________
3. pisau
___________________________________________________________________________________________
4. kaloi
___________________________________________________________________________________________
5. petai
___________________________________________________________________________________________

jam + ba +
tan
cem + pe
+ dak

jen + ja +
rum
kom + pu
+ ter
cen + da +
wan

Anda mungkin juga menyukai