Anda di halaman 1dari 1

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM ICT FROG VLE 2016

Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
9.Bidang Keutamaan
6 Aspirasi murid
LANGKAH
1

:Kursus Frog Vle


:Program ini membantu guru untuk menyediakan sites dalam frog vle alam pembelajaran maya.
:Meningkatkan keupayaan dalam penyediaan sites untuk digunakan dalam PdP.
:April
:Semua guru.
:RM 100
9.9.Kapasiti dan keupayaan Sistem Penyampaian Kementerian.
6.2.Kemahiran Berfikir
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Taklimat program:
Guru Besar , PGB 1 ,
1 kali
Sekiranya GB tiada PGB 1
1.1.Ucapan Guru Besar
Penyelaras Frog Vle,
akan mempengerusikan
1.2.Pembentukan J/kuasa dan
Semua Guru
mesyuarat.
tugas.
1.3.Penetapan tarikh, masa dan
tempat

Menghadiri Kursus

Semua guru

2 jam

Pelaksanaan Program
-taklimat
-pemantauan berterusan

Guru Besar dan PGB 1


Semua Guru

2 Jam

Penilaian Kursus dan post motem

PGB 1 dan Penyelaras


Frog Vle

Setiap hujung minggu.

Penghantaran laporan
penggunaan frog vle.