Anda di halaman 1dari 1

Bulan Ramadhan

Assalammualaikum wr. wb.


Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segenap rahmat dan
nikmat kepada kita semua sehingga kita masih di berikan kesempatan untuk menjalankan ibadah
puasa dibulan ramadan pada tahun ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercarah junjungan
kita kepada nabi besar nabi Muhammad SAW yang telah mengarah kan kita pada jalan yang
telah diridhoi.
Bapak ibu dan para hadirin sekalian bulan puasa adalah bulan yang kaya akan ampunan
pada bulan ini kita selaku umat islam di wajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa yg kata
akan selama satu imbalan pahala yang sungguh tak terhingga marilah menjalankan ibadah
dengan hati yang iklas dan menjauhi segala perbuatan yg dapat merusak amal ibadah puasa kita
mari manfaatkan Ramadan di tahun ini dengan amalan amalan yang belik serta diridhoi hadirin
yg saya hormati sungguh tak terhingga pahala yang akan kita dapat dengan menjalankan ibadah
puasa dibulan Ramadan jangan sesekali diantara kita tidak menjalankan puasa karena ia sangat
merugikan kita dengan menjalan kan ibadah puasa kita kan dibimbing untuk menjadi umat
shaleh dan salihah serta akan terhindar dari perbuatan perbuatan yang dapat merugikan kita baik
di dunia maupun di akhirat kelak bapak ibu dan para hadirin semuanya yang insyaallah
dimuliakan oleh allah swt.
Bulan puasa atau Ramadan adalah momentum bagi kita untuk melebur semua dosa dosa
kita dengan menjalankan ibadah puasa dengan hati yang iklas insyaallah dosa dosa yang telah
kita perbuat akan mendapat ampunan dari allah swt. Marilah kita berpuasa secara khusyu dan
jangan pernah meninggalkan ibadah puasa dibulan Ramadhan karena kita akan sangat merugi.
Puasa mampu mengajarkan kita akan banyak hal dan dengan berpuasa kita bias merasakan
bagaimana seandainaya kita tidak diberikan rezeki oleh Allah SWT. Puasa dapat membuka hati
kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT selaku yang maha pengasih dan maha
penyayang.
Demikianlah pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga berguna bagi kita
semua.
Bapak dan Ibu hadirin sekalian sekian pidato dari saya,
Wassalamualaikum wr.wb.