Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran

Dunia Muzik

Tahun

1 Kenanga

Masa

3.00-3.30 (30 minit)

Modul

Pengalaman Muzikal

Fokus

Pergerakan

Standarad Kandungan

1.3

Membuat pergerakan mengikut muzik

Standard Pembelajaran

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik

Lagu aksi
Permainan nyanyian

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran :


Di akhir pembelajaran, murid boleh melakukan pergerakan berdasarkan lirik lagu yang dinyanyikan.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Disiplin, Kerjasama

Bahan Bantu Mengajar

Komputer riba, pembesar suara, carta lirik lagu, radio, LCD, piano

LANGKAH

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN/

/
MASA
Set
Induksi

ABM

Permainan Cari
Nama Saya

1. Pada permulaan sesi pengajaran dan pembelajaran, guru


mengarahkan murid untuk mengelilingi kawasan yang telah
ditetapkan
2. Guru telah meletakkan kad nama murid diatas lantai dalam kawasan
yang disediakan
3. Guru memaparkan beberapa gambar haiwan dihadapan kelas
4. Sebahagian murid dikehendaki untuk mengambil kad nama mereka
dengan pergerakan haiwan yang telah ditunjukkan
5. Sebahagian lagi akan mengambil kad nama mereka dengan
pergerakan haiwan yang seterusnya

EMK :
disilplin

Pengenalan kepada
fokus pembelajaran

1. Guru mengaitkan permainan tadi dengan pembelajaran pada hari ini


2. Murid mendengar dan memberikan perhatian terhadap penerangan

ABM

(5 minit)

Langkah
1

Komputer

(5 minit)

yang diberikan.
3. Guru menunjukkan gambar dan perkataan tentang beberapa
pergerakan
Gajah
Tikus
Mencari
Menari
Pusing
Kanan
Kiri
Lenggang
Hentak kaki

riba

4. Murid menunjukkan kesemua pergerakan-pergerakan yang telah


dinyatakan
5. Murid menunjukkan kesungguhan dan perhatian semasa
pembelajaran

Langkah
2
(5 minit)

Latihan pernafasan
sebelum menyanyi
Nyanyian lagu Gajah
Menari

Langkah
3
(10 minit)

Nyanyian dan
pergerakan

1. Guru memperkenalkan lagu Gajah Menari kepada murid-murid


2. Murid-murid melakukan pemanasan suara dengan
Imaginasi meniup belon
La la la la la
3. Murid menengar dan memberikan perhatian terhadap penerangan
yang diberikan
4. Guru memaparkan lirik lagu dan membacakan lirik lagu Gajah
Menari
5. Guru memperdengarkan lagu Gajah Menari
6. Murid menyanyi dan melakukan pergerakan dengan bantuan guru.

ABM

1. Guru mengarahkan murid menyanyi dengan iringan piano serta


melakukan pergerakan berdasarkan lirik lagu
2. Murid menyanyi dan bergerak berdasarkan lirik lagu
3. Murid berada dalam kawasan yang telah ditetapkan

ABM :
Radio
Lirik lagu
Gajah
Menari
EMK :

Carta lirik
lagu Gajah
Menari
Radio
CD 1,Trak
11 Gajah
Menari


Penutup
(5 minit)

Pengukuhan
Soalan KBAT

1. Gutu menekankan fokus pembelajaran pada hari ini


2. Soalan KBAT : Apa pendapat anda tentang pembelajaran pada hari
ini?

Disiplin