Anda di halaman 1dari 2

PLANIFIKIMI I ORES MESIMORE.

FUSHA

DT. __/__/2016

LENDA

TEMA MESIMORE
Punim I Tekstit Ushtrime Ne Ditelindje Fq 67
LENDA
ABETARE
REZULTATET E TE NXENIT TE KOMPETENCAVE TE FUSHES SIPAS
TEMES MESIMORE
Shqipton tingullin D,d dhe e dallon ne fjale te ndryshme
Shkruan bukur shkronjn D,d (D, d) ne fjale e fjali.
Flasim rreth ditlindjeve dhe prshkruajm ditlindjen ne libr si
ditlindjen tone.
Shkruajm fjale e fjali dhe i prdorim aty ku duhet ne tekst me
shkronjn D, d
Krijon me aplikacion stinn e dimrit
BURIMET

SHKALLA
I

KLASA
IA

FJALT KYE
Ne ditlindje, Drini, Driloni, Dardania, djali, mami Diana,
fiku dritat

LIDHJA ME FUSHAT E TJERA


Te folurit, te shkruarit, art, vizatim, muzike, matematike.

Torte nr 1, karton me ngjyre, ngjits, fleta me ngjyre, vinovil, materiale te


riciklueshme etj.
SITUATA E TE NXENIT
Improvizim + loje (ditlindja) pune me grupe te vogla, art pamor etj.
METODOLOGJIA DHE VEPRIMTARITE E NXENESVE
ORGANIZIMI I ORES SE MESIMIT
Paraqes prpara nj torte me qirinj te ndezur dhe pyes nxnsit:
- Kush e ka ditlindjen tani ne muajin Shkurt? Si do ti urojme shokt?
GEZUAR DITELINDJEN. Ulen nxnsit. Nisim me leximin e tekstit:
Ne ditlindje. Prsri punoj me nxnsit, i organizoj te qarkojn shkronjn D dhe te duartrokasin aty ku ndodhet ajo ne tekst D, d.e gjith
kjo si nj loje, aty ku hasin d (ne ditlindje, Drini etj.) duartrokasin.
I ndaj nxnsit ne grupe:
I jap fmijve fjale pr ti ndare ne rrokje si: ditlindja di-te-li-ndja, dashamirsia da-sha-mi-re-sia, Dardania- Dar-da-ni-a, Drini Dri-ni
etj.
Me pas ju jap secilit grup ushtrime te ndryshme si te formojn fjali me: lind, tund, shkund, bind ose te lidhin fjalt me njra-tjetrn
DUAR ----------- ARTE

PAS ----------- DITE


PARA ----------- DITE
DITEN ----------- E MIRE
VENDOSNI KU DUHET d, D
__ere
__ara
__eti
Katun__
Ne fund i le nxnsit te krijojn sipas fantazis me aplikacion stinn e dimrit
VLERESIMI
Vlersoj pr punn ne grup. Vlersoj pr organizimin e knaqshm. Ushtrimet
e tekstit etj, leximin e tyre si dhe diskutimin e tyre
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Krijoni fjali me fjalt e reja si:
Ditlindje, Liridana, Driloni, Arditi, daja, dritat etj.