P. 1
Teori- teori Belajar

Teori- teori Belajar

|Views: 3,148|Likes:
Dipublikasikan oleh myaafifi

More info:

Published by: myaafifi on Apr 14, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

TEORI-TEORI
PEMBELAJARAN

Disediakan Oleh :

PISMP PRASEKOLAH SEM 2

TEORI
PEMBELAJARAN
BEHAVIORIS

TEORI PELAZIMAN KLASIK

I.P PAVLOV (1849-1936)

ASPEK

J.B WATSON (1878-
1958)

Eksperimen gerak balas seekor
anjing terhadap makanan.
(1972)

EKSPERIMEN

Eksperimen Little Albert
(kajian emosi). (1920)

- Perkaitan antara rangsangan
nuetral dan rangsangan semula
jadi yang menghasilkan
rangsangan terlazim.
Ransangan (R) – Gerak balas
(G).
- Apabila wujud perkaitan
tersebut, sesuatu organisma
akan memberi gerak balas
terlazim (hasil pengalaman
yang dilalui)

FOKUS

Ransangan terlazim akan
menghasilkan gerak balas
terlazim walaupun
ransangan semula jadi
telah tiada.

KESIMPULAN TEORI PELAZIMAN
KLASIK

•Pelaziman klasik membuktikan bahawa
perlakuan manusia, emosi dan sikap dapat
dipupuk dan dibentuk melalui proses
pengulangan dan latihan yang kerap.
•Contoh aktiviti:

i) Banyakkan pengulangan dan latih tubi
ii) Sediakan latihan yang banyak dan
pelbagai.

TEORI PELAZIMAN OPERAN

E.L THORNDIKE (1874-1949)

ASPEK

B.F SKINNER (1904-1990)

Eksperimen kotak ajaib – seekor
kucing berusaha keluar dari
kurungan untuk mendapatkan
makanan. (1906)

EKSPERIMENEksperimen ‘Peti Skinner’ – seekor
tikus berusaha keluar dari
kurungan untuk mendapatkan
makanan.
(nyalaan lampu- dapat makanan)

- Hubungan antara rangsangan dan
gerak balas yang menyeronokkan
akan menjadi kukuh jika kesan
tingkah laku menyeronokkan.
-Hukum pembelajaran Thorndike:
i)Hukum Kesediaan: Individu
perlu ada kesediaan untuk
tindakan atau gerak balas berlaku.

FOKUS

-Hubungan ransangan yang positif
ataupun negatif tetap akan
menyebabkan gerak balas terhasil.
-Jenis-jenis peneguhan :
i) Peneguhan positif(peneguhan
yang berlandaskan prinsip bahawa
tingkah laku diteruskan berlaku
apabila tingakh laku tersebut
diikuti oleh rangsangan yang
menyenangkan) :
pujian, hadiah, ganjaran

E.L THORNDIKE (1874-1949)

ASPEK

B.F SKINNER (1904-1990)

ii) Hukum Latihan:
Menegaskan bahawa manusia
belajar melalui proses
membuat dan lupaan berlaku
apabila perkara yang
dipelajari tidak dibuat lagi.
iii) Hukum Kesan: Sesuatu
gerak balas yang diikuti kesan
yang menyeronokkan dan
memuaskan akan
memungkinkan gerak balas itu
berulang.

ii) Peneguhan negatif
(peneguhan yang berlandaskan
prinsip bahawa kemungkinan
tingkah laku akan diulangi
apabila rangsangan yang tidak
menyenangkan ditiadakan):
Leteran, bebelan, teguran,
amaran dan hukuman
(hukuman beri: cubit, tampar
dan hukuman tarik: menarik
kembali ransangan yang
selesa contoh tidak boleh
bermain komputer jika tidak
lulus dalam peperiksaan).

KESIMPULAN TEORI PELAZIMAN
OPERAN

•Pelaziman operan menekankan hasil kesan-
akibat membawa kepada tingkah laku
diteruskan atau ditinggalkan. Oleh itu,
peneguhan dan hukuman akan mewujudkan
tingkah laku baru atau sebaliknya.
•Contoh aktiviti:

i) Sediakan langkah pengajaran secara berperingkat
ii) Aplikasikan teknik peneguhan yang sesuai.

TEORI
PEMBELAJARAN
KOGNITIF &
KONSTRUKTIVIS

TEORI
KOGNITIF

KOHLER

Gestalt
Celik akal

AUSUBEL

Penerimaan

BRUNER

Penemuan

GAGNE

Pemprosesan
maklumat /
hierarki
pembelajaran

Pengasas
Psikologi
Gestalt
bersama
Kohler

Manusia dan
haiwan
berupaya
memperoleh
pembelajaran
celik akal

1887-1967

Seekor cimpanzi telah diletakkan di dalam sebuah
sangkar.
Di luar sangkar terdapat sebiji pisang dan dua
batang buluh yang tidak panjang.
Kedua-dua batang buluh itu tidak dapat mengambil
pisang itu kerana tidak cukup panjang.
Tidak lama kemudian cimpanzi itu menyambungkan
kedua-dua buluh menjadikan buluh itu panjang
untuk mencapai pisang yang terletak di luar
sangkarnya.

Seekor cimpanzi diletakkan di
dalam sangkar besar dimana di
dalam sangkar itu terdapat
beberapa kotak yang berlainan
saiz.

Sebiji pisang digantungkan di
dalam sangkar.
Hasil pemerhatian, pada mulanya
cimpanzi itu tidak dapat
mengambil pisang itu.
Kemudian ia menggerakkan kotak-
kotak di dalam sangkar itu berada
di bawah pisang itu dan melompat
untuk mengambil pisang itu

PEMBELAJARAN PENEMUAN
•Pinsip Pembelajaran
1. 1 proses sosial aktif yang berterusan(murid-
murid membina idea berasaskan PSA)
2. Pembelajaran berlaku mengikut 3 langkah;

JEROME BRUNER

Sambungan…

3. Pengetahuan dan kemahiran diperoleh
mengikut 1 pola yang disifatkan sebagai
pecutan dan rehat.
4. Persekitaran menentukan kadar proses
pemahaman dan penguasaan satu-satu
konsep.
5. Murid-murid lebih mudah memperoleh
pengetahuan apabila mereka
menemuinya sendiri.

•Pelajar akhirnya menemui konsep
dengan sendirinya.
Memberi kesan yang baik (ingatan
jangka masa panjang) kepada
pengajaran spt; fizik, kimia

1.Guru perlu beri penekanan secara
menyeluruh terhadap teknik
poembelajaran penemuan.
2.Guru perlu mengutamakan teknik
pembelajaran penemuan
berbanding teknik pembelajaran
penerimaan.

TEORI PENERIMAAN
AUSUBEL

- seorang ahli psikologi kognitif yang banyak mengkaji
tentang teori pembelajaran khususnya mengenai ‘advance
organizers’
- ‘Advance organizers’ adalah satu unit pengajaran yang
digunakan sebelum pengajaran berlangsung atau sebelum
mengajar satu topik baru. Ia memudahkan pembelajaran
khususnya bagi aspek pemahaman dan mengingat kembali.
- ‘Advance organizers’ juga diklasifikasikan sebagai satu
kaedah deduktif yang bermaksud ia bermula dengan
sesuatu yang umum kemudian berakhir dengan yang
khusus

Sambungan…

•Kaedah ini amat berguna dalam proses
pemindahan pengetahuan di mana murid-
murid akan berpandukan kepada hukum-
hukum yang berkaitan untuk memikirkan
contoh-contoh yang spesifik.
•Ausubel sering dikaitkan dengan
pembelajaran bermakna dan beliau kurang
bersetuju dengan pembelajaran hafalan.

•Ausubel sering dikaitkan dengan pembelajaran
bermakna dan beliau kurang bersetuju dengan
pembelajaran hafalan.
•Berikut merupakan prinsip-prinsip yang
berkaitan dengan pembelajaran bermakna
Ausubel:-

2 PROSES BERLAKUNYA
PEMBELAJARAN BERMAKNA

IMPLIKASI TEORI AUSUBEL KE ATAS PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

TEORI PEMBELAJARAN HIERARKI
GAGNE

•Teori pembelajaran Gagne juga dikenali
sebagai teori pemprosesan maklumat.
•Mengikut Gagne, organisma menerima
pelbagai jenis rangsangan daripada
persekitarannya secara sedar dan tidak
sedar. Rangsangan ini akan diterima dan
diproses oleh deria-deria orgnisma.
•Setiap individu akan menilai input daripada
persekitarannya, mentafsirkannya dan
memindahkannya kepada tindakbalas
tertentu.

•Rangsangan diproses oleh sistem saraf
untuk dikenali dan diletakkan dalam
bahagian otak ingatan jangka Gagne juga
mengatakan bahawa pembelajaran dan
penyampaian isi pengajaran mesti
bergerak daripada aras paling mudah
kepada yang lebih kompleks.

•Beliau mengemukakan 8 fasa yang
melibatkan proses pembelajaran :
i) motivasi
ii) kefahaman
iii) pemerolehan
iv) penahanan
v) mengingat kembali
vi) generalisasi
vii) pelakuan
ix) maklum balas

2. Ransangan
Gerak Balas

4. Pertalian Bahasa

7. Pembelajaran
Hukum

5. Pembelajaran
Diskriminasi

1. Pembelajaran
Isyarat

3. Rangkaian Motor

8. Penyelesaian
Masalah

6. Pembelajaran
Konsep

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE

(a) Pembelajaran Isyarat
•Seseorang individu mempelajari gerak balas
terhadap sesuatu isyarat. Contohnya,
apabila seseorang menguap, kita dapat
isyarat dia mengantuk. Apabila ayah pulang
ke rumah dengan wajah masam atau muram,
anak-anaknya dapat isyarat ayah mereka
tidak suka diganggu.
•Pembelajaran berlaku melalui pelaziman
tingkah laku. Contohnya, bila guru masuk ke
bilik darjah, semua murid akan berdiri dan
memberi ucapan, “Selamat sejahtera,
cikgu!”. Dalam hal ini, murid- murid telah
dilazimkan dengan tingkah laku tersebut.

(b) Pembelajaran Gerak Balas
•Proses peneguhan penting untuk
memperkuatkan pertalian antara
rangsangan dengan gerak balas.
Peneguhan mesti diberi secara konsisten
dan tekal supaya gerak balas yang positif
dapat dikekalkan.

•Contohnya, Ali menunjukkan kerja sekolah
yang dia dapat 80%. Ibunya memberi pujian,
“Bagus, Ali pandai !”. Ali akan mengulang
tingkah laku itu lagi (membuat kerja sekolah
dengan baik) untuk mendapat pujian daripada
ibunya.

(c) Pembelajaran Rangkaian Motor
•Pembelajaran rangkaian motor digunakan
dalam pembelajaran kemahiran seperti
permainan, muzik, elektronik, mekanikal
dan lain-lain.
•Rangkaian merupakan satu siri tingkah
laku yang berkaitan untuk melengkapi
tugasan yang dijalankan.

(d) Pembelajaran Pertalian Bahasa
•Untuk menyatakan sesuatu prinsip,
pelajar memerlukan kemahiran bahasa
untuk mengaitkan fakta, data dan
konsep. Pertalian bahasa merupakan
satu rangkaian berbahasa. Ia
memerlukan kemahiran berbahasa yang
telah dipelajari dahulu.

(e) Pembelajaran Diskriminasi

•Belajar membezakan benda-benda yang
dipelajari mengikut ciri-ciri tertentu, untuk
•memudahkan proses mengkategori dan
menyimpannya dalam ingatan. Pada masa yang
sama, pelajar dapat membezakan rangsangan
atau maklumat penting berbanding maklumat
tidak penting dan memberi gerak balas
berlainan untuk rangsangan yang berlainan.
•Pelajar dapat menapis maklumat penting
daripada maklumat tidak penting dan ini
memudahkan proses pengkodan maklumat untuk
disimpan dalam ingatan jangka panjang.

(f) Pembelajaran Konsep

•Pembentukan konsep bermula dengan
pertalian berbahasa dan diskriminasi, iaitu
mengenali ciri-ciri sesuatu konsep secara
tepat.
•Pelajar dapat membentuk konsep yang baik
setelah membuat persepsi dan pengamatan
terhadap objek, orang dan peristiwa.
• Pelajar perlu didedahkan dengan banyak
contoh-contoh yang jelas supaya dia dapat
membentuk konsep yang betul dan tepat.

(g) Pembelajaran Hukum
•Pembelajaran ini melibatkan gabungan
dua atau lebih konsep yang berkaitan
dalam sesuatu urutan atau rangkaian.
• Pembelajaran ini melibatkan penggunaan
rumus, prinsip dan generalisasi.

(h) Pembelajaran Penyelesaian Masalah
•Pembelajaran ini melibatkan penggunaan
prinsip, rumus, generalisasi, konsep dan
hukum untuk menyelesaikan masalah
dalam sesuatu situasi baru.
•Terdapat beberapa langkah dalam
penyelesaian masalah, iaitu mengenal
masalah, mencari maklumat, membuat
hipotesis, membuat pilihan, membuat
rumusan.

Teori Konstruktivisme

Asas teori ini ialah murid membina ilmu
pengetahuan melalui tindakan aktif dan
pemikirannya untuk memberi makna terhadap
pengalamannya. Kemahiran dan maklumat yang
ingin dicapai ialah murid dapat membina konsep
dan juga merubah konsep pengamatan mereka
kepada konsep definasi.

Teori Konstruktivisme

Pedagogi yang digunakan ialah pemusatan-murid
dengan guru. Guru menyediakan peluang-peluang
untuk murid dapat membina pengetahuan dan
membentuk kemahiran, yang mana mereka dapat
menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka
untuk kegunaan masa depan.

JEAN PIAGET
(1896-1980)

•Seorang ahli biologi dan ahli psikologi
yang terkenal atas sumbangan beliau
dalam bidang perkembangan kanak-kanak
dan pembelajaran.
•Teori Piaget berasaskan kepada pemikiran
bahawa kanak-kanak yang sedang
membesar sering membina struktur
kognitif.
•Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-
aktiviti mental seperti
berfikir,menaakul,menganalisis,
membentuk konsep menyelesaikan
masalah dan sebagainya.
•Menurut Piaget , struktur kognitif kanak-
kanak semakin bertambah kompleks
selaras dengan perkembangan yang
dilalui.

•Prinsip-prinsip asas teori pembelajaran
konstruktivis kognitif yang dikemukakan oleh
Jean Piaget terdiri daripada 2 aspek:-

I.Proses yang kita lalui untuk mengetahui sesuatu
II.Peringkat yang kita lalui sambil kita
memperolehi kebolehan tersebut.

•Piaget mengkaji bagaimana sesuatu
organisme menyesuaikan diri (adaptasi)
dengan persekitaran di mana ia berada.
•Skema- tingkah laku yang dikawal melalui
struktur mental.
•Mengikut kebiasaan 2 proses untuk membuat
adaptasi dengan persekitaran iaitu:-

I.Asimilasi
II.akomodasi

Equilibrasi

Proses mengasimilasikan bahan baru dalam
struktur kognitif yang sedia ada.
Menjelaskan bagaimana peralihan peringkat
pemikiran berlaku dari satu tahap ke satu
tahap yang lain.
Hal ini disebabkan berlakunya konflik
kognitif kanak-kanak untuk memahami
dunia.
Mereka cuba mengatasi konflik dengan
mencapai keseimbangan / equilibrasi
pemikiran.

Sambungan…

•Skema akan menentukan bagaimana data
dan maklumat yang diterima akan difahami
oleh minda manusia
•Jika maklumat itu sepadan dengan skema
yang ada, maka murid akan menyerap
maklumat tersebut ke dalam skema ini
•Sekiranya tidak sepadan dengan skema yang
ada, maklumat akan ditolak atau diubah suai
atau skema akan diubah suai.

Skema – pengetahuan sedia ada

Asimilasi –
memasukkan maklumat baru

Equilibrasi - Proses mengasimilasikan
bahan baru dalam struktur kognitif
yang sedia ada. Mencapai keseimbangan dalam konflik

Maklumat baru

Akomodasi – membuat
penyesuaian skema

Skema – pengetahuan sedia ada

Asimilasi –
memasukkan maklumat baru

Equilibrasi - Proses mengasimilasikan
bahan baru dalam struktur kognitif
yang sedia ada. Mencapai keseimbangan dalam konflik

Maklumat baru

Akomodasi – membuat
penyesuaian skema

PERINGKAT-PERINGKAT
PERKEMBANGAN KOGNITIF

•Selain itu mereka juga tidak mempunyai
konsep pengabdian.
•Pengabdian merujuk kepada idea bahawa
1 kuantiti adalah sama walaupun telah
berubah.
•Terdapat 5 jenis pengabdian iaitu:-

I.Jisim
II.Nombor
III.Panjang
IV.Cecair
V.Luas (belum wujud bagi kanak-kanak yang
berada di peringkat pra operasional)

•Guru menuangkan isipadu air
yang samake dalam 2 bekas yang
berlainan seperti dalam rajah.
•Kanak-kanak akan menjawab
bekas yang tinggi mempunyai
lebih banyak air.

PENGABADIAN
ISIPADU

PENGABADIAN PANJANG

•Guru meletakkan 2 batang straw
yang sama panjang selari. Kemudian
digerakkan sebatang ke kanan.
•Kanak-kanak akan mengatakan
bahawa kayu yang telah digerakkan
adalah lebih panjang.

PENGABADIAN NOMBOR

•Guru menunjukkan kanak-kanak 8
biji coklatyang disusun mengikut 2
lajur. Seterusnya guru jarakkan 8
biji coklat pada lajur pertama.
•Kanak-kanak akan mengatakan
bahawa lajur pertama mempunyai
lebih banyak coklat

PERINGKAT OPERASI FORMAL
(11 TAHUN KE ATAS)

-Kanak-kanak berkebolehan untuk
memikirkan beberapa pertimbangan bagi
satu-satu masalah
- Mereka juga sudah berupaya untuk
berfikir secara abstrak dan boleh
menyelesaikan masalah kompleks dan
berbentuk hipotetikel yang melibatkan
operasi abstrak.

LEV VYGOTSKY (1896-1934)

•Menurut vygotsky
pemikiran bahasa dan
proses penaakulan
berkembang melalui
interaksi sosial.

VYGOTSKY DAN KONSTRUKTIVIS SOSIAL

•Mengatakan bahawa murid-murid kita biasanya
membina pengetahuan secara individu serta
sosial.
•Sebagai guru seharusnya kita menyediakan
persekitaran yang kondusif bagi mereka mengkaji
serta memanipulasi objek sedia ada.
•Setiap murid mempunyai latar belakang yang
berbeza budaya,kebolehan,minat dan sebagainya
sudah pasti pengalaman dan pengetahuan juga
berbeza justeru amat penting kita memainkan
peranan sebagai fasilitator di dalam proses
pembinaan pembelajaran murid-murid kita

ZON PERKEMBANGAN PROXIMAL

•Tahap perkembangan murid-murid kita boleh dibahagikan
kepada 2 bahagian:-

1.Tahap perkembangan sebenar
2.Tahap perkembangan berpontensi

•Zon perkembangan proximal merujuk kepada jarak antara
tahap perkembangan sebenar dan tahap perkembangan
berpontensi.
•Ringkasnya boleh dikatakan rakan yang mempunyai lebih ilmu
akan berkongsi pengetahuan dengan murid yang berkenaan
bertujuan untuk merapatkan jurang antara apa yang dia
ketahui dan apa yang belum diketahui.
•Apabila ilmu murid itu telah meningkat maka perubahan
terhadap ZPD telah berlaku dan bertambah luas.
•Bagi menggalakkan ZPD di dalam pembelajaran,kita perlu
menyediakan (scaffolding).

KONSEP (SCAFFOLDING)

•Merujuk kepada bimbingan yang diberikan oleh
seorang dewasa (guru) dalam proses pengajaran dan
pembelajaran melalui soalan-soalan yang berfokus
dan interaksi yang bersifat positif.
•Penting untuk kita ketahui sekiranya kita
berperanan sebagai pembimbing, kita hanya akan
memberi sokongan minimum yang penting sahaja
bagi membolehkan murid kita berjaya.
•Jika kita mendapati bahawa mereka sudah boleh
menguasai sesuatu kemahiran maka anda boleh
“menghilangkan diri”.
•Penting juga agar kita berada 1 langkah ke hadapan
daripada murid-murid supaya mencabar mereka
untuk berusaha untuk mencapai ke tahap kebolehan
yang melebihi tahap pada masa kini

Garis panduan untuk mengaplikasikan scaffolding.

•Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang
munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana
yang ditimbulkan pelajar
•Minta pelajra membuat jangkaan apa yang akan
bakal berlaku
•Pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu
dengan pengetahuan yang sedia ada mereka
•Sertakan model simbolik atau model sebenar
•Beri pejelasan yang sesuai denagn aras kognitif
pelajar
•Minta pelajar buat refleksi

IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN
KONSTRUKTIVIS TERHADAP PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

•Guru hendaklah merancang dan melaksanakan
strategi pengajaran seperti soalan-soalan terbuka
dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan
respon pembelajar serta menggalakkan mereka
untuk menganalisis,mentafsir, dan meramal
maklumat yang diterima.
•Penilaian adalah sebahagian proses
pembelajaran.oleh itu,pembelajar memainkan
peranan yang lebih besar dalam menentukan
kemajuan masing-masing

Sambungan…

•Guru hendaklah mengenalpasti ZPD pelajar
melalui penyediaan beberapa aktiviti yang
berkaitan
•Pilih pelajar yang berkemahiran untuk
membantu pelajar yang kurang mahir
•Galakkan pelajar menggunakan private
speech semasa berfikir dan menyelesaikan
masalah
•Guru hendaklah menyediakan banyak contoh
•Guru hendaklah mengaitkan isi pelajaran
dengan situasi sebenar.

Sambungan…

•Penerangan guru hendaklah jelas ,
selaras dengan pemikiran dan laras
bahasa pelajar.
•Adakan gerak kerja kumpulan dan
perbincangan kumpulan untuk
mewujudkan interaksi yang berkualiti

Prinsip-prinsip konstruktivisme

1)Menekankan pembelajaran berpusatkan
pelajar
2)Pembelajaran berlaku melalui proses
aplikasi pengetahuan
3)Pembelajaran berlaku antara interaksi
antara orang lain
4)Pembinaan pengatahuan dapat diajar dan
dibimbing melalui proses scaffolding

5)Pelajar membina pengetahuan yang bermakna
kepada mereka.
6)Pembelajaran baru bergantung kepada
pengalaman dan pengetahuan sedia ada
pelajar.
7)Pembelajaran bermula dengan premis atau
pengetahuan sedia ada sehingga pembelajaran
baru tercapai.
8)Interaksi sosial membantu dan menyokong
pembelajaran.
9)Pembelajaran bermakna berlaku dalam
konteks tugasan berasaskan alam nyata.

10)Guru dan rakan berperanan sebagai fasalitator.
11) persekitaran pembelajaran yang kompleks dan
tugasan autentik membantu aplikasi dah pembinaan
pengetahuan baru.
12) interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada
pemikiran aras tingg
13) persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan
contoh-contoh khusus membantu pemahaman.
14)Pelajar bertanggunjawab terhadap pembelajaran
sendiri.

TEORI
PEMBELAJARAN
SOSIAL

PENGENALAN

•Tokoh pelopor teori ialah
Albert Bandura
•Teori ini menegaskan
pembelajaran

berlaku
dengan cara pemerhatian
terhadap sesuatu tingkah
laku serta gerak balas.

ELEMEN-ELEMEN PENTING

3 unsur utama
4 proses pembelajaran
3 jenis model
3 bentuk peniruan

3 UNSUR UTAMA PENIRUAN

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->