Anda di halaman 1dari 20

HBEC 1103

Pengenalan Pendidikan
Awal Kanak-Kanak
Disediakan Oleh:
Mohd Mohshen Bin Jaamat

TOPIK 3

Teori Pembelajaran dan


Perkembangan

Definisi Pembelajaran & Teori


Pembelajaran:

Perubahan kognitif dan tingkahlaku hasil dpd pengalaman


yg dilalui.
Pengalaman = kurikulum adlh pengalaman pembelajaran yg
formal disediakan untuk kanak2.

Teori:

Satu set penjelasan ttg sesuatu fenomena.


Teori pembelajaran menjelaskan ttg bagaimana kanak2 belajar
dan bagaimana kanak2 berfikir
Utk memberi panduan bg prog pembangunan.

Kepentingan Teori Pembelajaran


Memudahkan perancangan P&P jk fahami

perkembangan pembelajaran kanak2.


Untuk menjelaskan kepada ibubapa/masyarakat ttg
perkembangan kanak2 berdasarkan jangkaan
sebenar.
Menilai proses pembelajaran yg telah dicapai
kanak2.
Menjadi panduan untuk program pembangunan.

Teori2 Pembelajaran Kanak2


Teori Konstruktivis
Teori Pembelajaran Piaget
Teori Sosiobudaya Lev Vygotsky
Teori Aktualisasi-diri Abraham Maslow
Teori Perapatan (Attachment )John Bowlby
Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson
Teori Pelbagai Kecerdasan Howard Gardner
Teori Ekologi Urie Bronfenbrenner

Teori Konstruktivis (1/2)


Konsep asas:

Kanak2 bina pengetahuan sendiri berdasarkan pengetahuan


sedia ada.
Kanak2 adalah agen yg aktif berfikir dan selesaikan masalah
sendiri.
Pengalaman mereka dgn orang di persekitaran menjadi rangka
pembinaan pengetahuan mereka.
Pembelajaran terbaik adalah melalui pengalaman aktiviti yg
mereka minat.
P&P berpusatkan murid.

Teori Konstruktivis (2/2)


Bilik darjah konstruktivis:

Berpusatkan murid.
Membolehkan murid terlibat dgn aktif scr mental & fizikal.
Murid (kanak2) digalakkan untuk memulakan pembelajaran.
Kanak2 boleh berinteraksi dg rakan sebaya, guru, org dewasa.

Guru:

Menyokong interaksi sosial murid.


Sediakan persekitaran sosial susun atur kelas, persekitaran.
Guru adalah rakan pembelajaran membimbing.
Menghubungkan pengetahuan sedia ada dgn aktiviti semasa.

Teori Pembelajaran Piaget (1/2)


Berkaitan perkembangan kognitif.
Konsep asas:

Active learning kanak2 membina pengetahuan sendiri,


terlibat aktif dalam aktiviti penyelesaian masalah.
Schema pengetahuan sedia ada yg digunakan untuk
memahami persekitaran pengalaman baru akan mengubah
skema.
Adaptation proses membina skema, juga dinamakan
pembelajaran. Mengandungi proses asimilasi dan akomodasi.

Teori Pembelajaran Piaget (2/2)

Assimilation menggabungkan maklumat baru yang hampir


sama dengan skema sedia ada menggunakan skema yg ada
utk memahami perkara baru eg. Memahami bulan yg
berbagai bentuk.
Accomodation mengubahsuai skema lama apabila tidak
sama dengan dunia sebenar ATAU skema baru akan
terbentuk lebih sukar eg. Membezakan burung dgn rama2.
Aplication menggunakan skema (berdasarkan proses2 di
atas) untuk perkembangan kognitif, intelek dan moral
sepanjang hayat.
Equilibrium keseimbangan antara assimilation dengan
accomodation tercapai.

Teori Sosiobudaya Lev Vygotsky


Percaya bahawa perkembangan kanak2 (mental,

bahasa, sosial dll) disokong melalui interaksi sosial


dgn org disekitarnya.
Berbeza dgn Piaget yg percaya kanak2 membina
pengetahuan secara bersendirian.
Konsep asas:

Zone of Proximal Development (ZPD) jurang di antara


apa yg kanak2 sudah tahu dengan apa yg ingin diketahui
dibantu oleh seseorang (guru, ibubapa, org dewasa) dlm proses
yg dinamakan pembelajaran.
Scaffolding bantuan di dalam ZPD dinamakan
pengajaran bbentuk sokongan, bimbingan atau panduan.

Teori Aktualisasi-diri Abraham Maslow (1/2)


Teori motivasi berdasarkan keperluan manusia.
Aktualisasi-diri adalah keperluan manusia yg

tertinggi apabila kesemua keperluan asas dipenuhi.

Teori Aktualisasi-diri Abraham Maslow (2/2)

Teori Perapatan (Attachment) John Bowlby (1/2)


Attachment yg dimaksudkan merujuk kepada ikatan

emosi yang rapat dengan individu lain hubungan


psikologi yg berpanjangan.
Ikatan terawal antara bayi dgn penjaganya sangat

penting untuk merangsang proses pembelajaran.


Ibu memberi rasa selamat pada bayi dan rasa boleh

bergantung untuk meneroka dunia bagi


pembelajaran.

Teori Perapatan (Attachment) John Bowlby (2/2)


Konsep asas:

Safe heaven kanak2 kembali kepada penjaga apabila rasa


takut dan terancam.

Secure base penjaga memberi rasa selamat dan


kebergantungan untuk menerokai dunia.

Proximity maintenance sentiasa mahu dekat dengan


penjaga agar rasa selamat.

Seperation Distress rasa sedih apabila berpisah dgn


penjaga.

T. Perkembangan Psikososial Erik Erikson (1/2)


Perkembangan kognitif dan sosial tidak boleh

dipisahkan.
Personaliti kanak2 dan dan kemahiran sosialnya

terbentuk dlm persekitaran masyarakatnya tindak


balas terhadap tuntutan, jangkaan, nilai dan institusi
sosial.
Ibubapa dan guru merupakan org penting dalam

membentuk persekitaran ini.

T. Perkembangan Psikososial Erik Erikson (2/2)


Kepercayaan lwn Kecurigaan (0-18 bulan)
Autonomi lwn Rasa Malu dan Ragu2 (18 bln-3 thn)
Inisiatif lwn Rasa Bersalah (3-5 thn)
Rajin lwn Rendah Diri (5-8 thn)
Identiti lwn Kecelaruan Identiti (18-20 thn)
Keintiman lwn Pengasingan (20-30 thn)
Generativiti lwn Stagnasi (30-60 thn)
Integriti lwn Keputusasaan (60 thn ke atas)

Teori Pelbagai Kecerdasan Howard Gardner


Manusia pintar dalam pelbagai cara bukan intelek

semata2.
7 kecerdasan:

Linguistik-bahasa
Logikal-matematikal
Muzikal
Spatial (ruang)
Kinestetik
Interpersonal
Naturalis

Teori Ekologi Urie Bronfenbrenner


Perkembangan kanak2 dipengaruhi 5 sistem di

persekitaran:

Mikrosistem persekitaran langsung di mana kanak2


membesar (keluarga, masyarakat dan sekolah) kesan langsung
kpd perkembangan mereka.
Mesosistem hubungan di kalangan individu dan institusi
dalam mikrosistem.
Eksosistem tidak melibatkan kanak2 secara langsung ttp
melibatkan individu di sekitarnya eg. Kerjaya ibubapa.
Makrosistem budaya di mana kanak2 dibesarkan merangkumi
kepercayaan, adat resam.
Kronosistem perkara yg berlaku dalam persekitaran kanak2 yg
mempengaruhinya eg. Perkembangan teknologi.