Anda di halaman 1dari 20

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

B1D1E1: Menunjukkan atau menyebut kuantiti (a) banyak atau sedikit.

Unit 1
Tema

Nombor hingga 10
Halaman Buku Teks Jilid 1 : 2 5

A. Bulatkan P atau Q pada kumpulan yang banyak.


1.

2.

3.

5.

6.

Menguasai:

4.

Unit 1

B1D1E1: Menunjukkan atau menyebut kuantiti (a) lebih atau kurang (d) sama banyak atau

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Tema

tidak sama banyak..


NOMBOR HINGGA 10
Halaman Buku Teks Jilid 1 : 2 5

A. Tandakan (V) pada objek yang sama banyak.


1.

2.

3.

4.

B. Isikan tempat kosong dengan perkataan lebih atau kurang .


1.

2.

3.

4.

Unit 1
Tema

B1D1E1: Menamakan nombor bulat sehingga 100.


NOMBOR HINGGA 10
Halaman Buku Teks Jilid 1 : 6 7

Bilang dan warnakan jawapan.

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

1.

4.

2.

5.

10

3.

6.

10

BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL.

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Unit 1

Menguasai:

B1D1E1: Menyatakan kuantiti objek sehingga 100 dengan (c) Menama, menyusun atau
melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun.

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


NOMBOR HINGGA 10
Tema
Halaman Buku Teks Jilid 1 : 9 11

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

B. Susun nombor berikut secara menaik.


1.
3, 1, 5, 4, 2
2.

2, 5, 6, 4, 3

C. Susun nombor berikut secara menurun.


1.

5, 7, 4, 6, 3

2.

7, 9, 5, 8, 6

D. Lengkapkan rangkaian nombor berikut.


1.

2.

1.

2.

1.
2.

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


B2D1E1: Menyatakan kuantiti objek sehingga 100 dengan (a) Membilang secara satu-satu,
Unit 1
Tema

Menguasai:

dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh.


NOMBOR HINGGA 10
Halaman Buku Teks Jilid 1 : 9 11

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Unit 2
Tema

B1D5E2: Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi tambah.


TAMBAH DAN TOLAK
NOMBOR HINGGA 10
Halaman Buku Teks Jilid 1 : 21

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________