Anda di halaman 1dari 6

KURIKULUM PERMATA

PENGENALAN
Kurikulum Permata melihat perkembangan
kognitif sebagai perkembangan deria dan
pengetahuan tentang dunia (knowledge
and understanding of the world)
bukan penguasaan kemahiran akademik
sahaja
menggabungkan semua aspek
pembelajaran dan asuhan secara
bersepadu

Isi kandungan Kurikulum Permata adalah


sama seperti yang digunakan di Pen Green
iaitu berasaskan konsep skema Piaget dan
beberapa asas teori yang lain seperti:
Konsep Involvement oleh Leavars (1997)
Konsep Well-Being oleh Laevars (1997)
Konsep Attachment oleh Bowlby (1969)
Konsep Holding and containment oleh
Winnicot (1965) and Bion (1962).

Model asas kurikulum Pen Green tidak


mempunyai tema atau topik tertentu,
manakala Kurikulum Permata telah
diperkayakan dengan tema-tema
berciri kebudayaan Malaysia.

Kurikulum Permata mempunyai enam


bidang pembelajaran iaitu:
1. Perkembangan emosi, rohani dan sosial
2. Perkembangan bahasa, komunikasi dan
literasi
awal
3. Perkembangan pra matematik dan pemikiran
logik
4. Perkembangan deria/sensori dan pemahaman
dunia persekitaran
5. Perkembangan fizikal, koordinasi motor dan
pengurusan diri
6. Perkembangan daya kreativiti dan estetika

PENILAIAN
Penilaian dan pentaksiran
pembelajaran adalah berasaskan
enam bidang pembelajaran ini.
Dokumentasi perkembangan kanakkanak bertujuan menilai
keberkesanan program dan
untuk merancang intrevensi atau
pembelajaran lanjutan bagi membantu
perkembangan kanak-kanak