Anda di halaman 1dari 27

KONSEP PENDIDIKAN

ISLAM DAN MORAL

Konsep Moral
Moral

dari segi bahasa didefinisikan


sebagai akhlak, tabiat, perangai,
budi, adab, sifat semula jadi,
maruah, watak, amalan agama
atau rupa batin seseorang.
Moral merupakan bahan yang dikaji
oleh etika manakala etika adalah
ilmu yang melengkapinya.

Konsep Pendidikan Islam


Pendidikan

Islam bermaksud memberi


pendidikan kepada anak-anak atau muridmurid/pelajar berdasarkan ajaran Islam.
Mendidik juga bermaksud mengasuh,
menjaga dan membelai supaya seseorang
anak itu menjadi baik. Baik di sini
tentulah baik pada pandangan Islam.
Ilmu pengetahuan yang diberi itu ialah
suatu wadah dalam pendidikan. Justeru
ilmu belum tentu mendidik, dan memberi
ilmu juga belum tentu lagi memberi
pendidikan.

FITRAH
KEJADIAN
MANUSIA

PENGENALAN
Manusia telah diciptakan oleh Allah
bersama dengan fitrah. Fitrah kejadian
manusia boleh dilihat dari sudut fizikal
dan spiritual (jasad dan roh).
Islam memandang bahawa manusia
adalah merupakan makhluk ciptaan
Tuhan yang paling indah, sempurna
serta paling tinggi darjatnya. Namun,
masih terdapat pelbagai pandangan
dan persepsi yang berbeza mengenai
fitrah kejadian manusia ini.

FITRAH KEJADIAN
MANUSIA MENURUT
PERSPEKTIF
AGAMA-AGAMA LAIN

DEFINISI FITRAH
1)Kamus

Dewan edisi ke-empat : Sifat


semulajadi, bakat, pembawaan.

2)Bahasa

Arab : Sifat, asal, kejadian, kesucian,


bakat atau tabiat.

3)Fitrah

manusia terbahagi kepada 2 :


- Jasmani
- Rohani

PERBANDINGAN DARIPADA
PERSPEKTIF AGAMA DAN
BIOLOGI

Perspektif Agama

Perspektif Biologi

1. Percaya dan yakin terhadap


kewujudan pencipta
2. Meliputi keperluan roh dan

Membawa kepada pembentukan


personaliti dan tingkah laku.
jasad

Meliputi asas- asas genetik seperti baka


dan faktor persekitaran.

3. Merupakan fitrah manusia


yang penting dalam
kehidupan yang telah
ditetapkan dan tidak terlalu
dipengaruhi oleh faktor
persekitaran

Dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

4.

Mendorong manusia membentuk


personaliti dan peribadi yang unggul.

Mendorong manusia ke arah


mencapai kehidupan yang
baik didunia dan selepas mati

5. Menurut perspektif agama Islam,


manusia dijadikan daripada tanah
dan air.

Teori Darwin mengatakan bahawa asal


kejadian manusia adalah daripada
Monyet. Namun, teori ini tidak diterima
Islam

KESIMPULAN FITRAH KEJADIAN


MANUSIA
Sebagai

kesimpulannya, fitrah manusia


merupakan satu anugerah oleh Allah kepada
setiap manusia. Setiap agama dan fahaman
menpunyai pandangan yang berlainan
mengenai fitrah manusia. Namun, semua
agama mementingkan aspek ketuhanan dan
kebaikan dalam kehidupan.
Melalui perspektif agama, fitrah kejadian
manusia adalah untuk mencapai kebaikan di
dunia dan di akhirat manakala dari
perspektif biologi, fitrah kejadian manusia
lebih kepada pembentukan peribadi.

Kanak-kanak
Perkataan

kanak-kanak dalam
Bahasa Arab disebut sebagai altifl ( ) yang berasal dari
perkataan tafula ( ) yang
membawa maksud sesuatu yang
lembut, mudah rosak dan sensitif

Hadith diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bermaksud


Perumpamaan belajar waktu kecil seperti ukiran di atas batu,
dan perumpamaan belajar semasa tua seperti menulis di atas
air.

Masa

kecil adalah masa yang sesuai


untuk membentuk keperibadian
seseorang.
Sekiranya kanak-kanak dibiarkan
bebas tanpa bimbingan, dibimbangi
terjebak dengan penyakit jumunus
shaba (kegilaan masa kecil)
iaitu kecenderungan melakukan
perkara buruk, derhaka dan mengikut
jalan kesesatan yang berpunca dari
pengaruh hawa nafsu dan syaitan

ENAM TAHUN PERTAMA


Kasih sayang dari pihak kedua
orangtua, terutama ibu PENTING
Agar anak belajar mencintai orang
lain
2. Membiasakan anak berdisiplin
mulai dari bulan-bulan pertama
dari awal kehidupannya MISALNYA
membiasakan anak untuk
menyusu dan buang hajat pada
waktu-waktu tertentu dan tetap
1.

3. Jadi teladan yang baik bagi


anak dari permulaan
kehidupannya.
4. Biasakan dengan adab umum
yang mesti dilakukan dalam
pergaulan MISALNYA berdoa
sebelum makan, tidak
menghisap jari, tidak memakai
pakaian atau seluar yang
pendek dll

USIA SETELAH
ENAM TAHUN

Kenalkan Allah dengan cara


yang sederhana sesuai
dengan tingkat pemikirannya
2. Jelaskan tentang hukum yang
jelas dan tentang halal-haram
MISALNYA tentang kewajiban
menutup aurat, berwudhu,
shalat, mencuri dan melihat
kepada yang diharamkan
1.

3. Ajarkan dan biasakan


membaca Al Qur'an dengan
betul
4. Ajarkan tentang hak-hak
orang tua
5. Kenalkan tokoh-tokoh tauladan
(sahabat dll)
6. Ajarkan tentang norma-norma
yang berlaku dalam masyarakat
7. Kembangkan rasa percaya diri
& tanggung jawab dalam diri
anak

MASA REMAJA
Perlakukan anak sebagai orang
dewasa
2. Ajarkan kepada anak hukumhukum akil baligh dan
ceritakan kepadanya kisahkisah yang dapat
mengembangkan dalam dirinya
sikap takwa dan menjauhkan
diri dari hal yang haram.
1.

3.Berikan dorongan untuk ikut


serta melaksanakan tugastugas rumah tangga, seperti
melakukan pekerjaan yang
membuatnya merasa bahwa
dia sudah besar.
4.Mengawasi dan menyibukkan
waktunya dengan kegiatan
yang bermanfaat
5.Carikan teman yang baik.

Teori
Penaakulan
Moral
Kohlberg

1.
2.

3.

Teori Penakulan Moral


Kohlberg

Mempunyai beberapa tahap. Tahap 1 dikenali


Pra-Konvensi Penaakulan Moral.
Tahap 1, terdiri drp peringkat 1 dan
peringkat 2. Peringkat 1 dikenali sbg
Orientasi Taati Hukuman (murid takut
hukuman dan denda drp guru). Peringkat 2,
dikenali Orientasi Penneguhan Kendiri
(Individu menentukan dirinya betul atau tidak).
Tahap 2 dikenali sbg Orientasi Penaakulan
Moral. Individu adalah berdasarkan sokongan,
kebenaran,ekspektasi keluarga dan nilai
tradisional orang lain.

4.Tahap 2, terdiri peringkat 3 dan peringkat 4.


Peringkat 3 dikenali sbg Orientasi Lelaki Baik
Bertemu Perempuan Baik. Individu akan
membuat sesuatu yg disenangi oleh orang lain.
5. Peringkat 4 ialah peringkat Orientasi
Undang-undang Dan Peraturan. (undangundang adalah mutlak, pihak autoriti mesti
dihormati.
6. Tahap 3 dikenali sbg Post-Konvensi
Penaakulan Moral. Ia terdiri drp peringkat 5
yg dikenali sbg Orientasi Kontrak Sosial.
(standard hak individu ditetapkan secara
sosial).

Tahap-tahap dan Peringkat-peringkat


Teori Kohlberg
TAHAP

PERINGKAT

Tahap 1 : PRA KONVENSI


PENAAKULAN MORAL

Periongkat 1: ORIENTASI TAATI


HUKUMAN
Peringkat 2: ORIENTASI
PENEGUHAN KENDIRI

TAHAP 2: KONVENSI
PENAAKULAN MORAL

Peringkat 3: ORIENTASI LELAKI


BAIK BERTEMU DGN
PEREMPUAN BAIK.
Peringkat 4: ORIENTASI
UNDANG-UNDANG DAN
PERATURAN

TAHAP 3: POST-KONVENSI
PENAAKULAN MORAL

Peringkat 5: ORIENTASI
KONTRAK SOSIAL

Cara Guru Membantu Murid


Mencapai Perkembangan Yg
Optimum

1.

Guru perlu menggunakan strategi dan pendekatan


yg sesuai dlm proses p&p. (kaedah kumpulan).

2.

Guru harus peka terhadap perbezaan yang wujud


antara murid dlm kelas.

3.

Pelbagaikan aktiviti di dalam kelas kerana


pertumbuhan dan perkembangan murid yg
berlainan.
VIDEO

TERIMA KASIH