Anda di halaman 1dari 2

STD MIN BARANG BANTUAN NON PANGAN

Std 1: Pakaian dan Perlengkapan tidur


Orang-2 yang terkena dampak bencana mempunyai pakaian,
selimut, dan perlengkapan tidur yang memadai untuk memastikan
martabat, keselamatan dan kesejahteraan mereka
Standard Pakaian
Beberapa Indikator Kunci :
Masyarakat mempunyai akses selimut
Bayi < 2th minimum memiliki 1 set pakaian dan bahan kebersihan
sesuai dengan budaya, cuaca, dan musim
Setiap orang sekurang-2nya memiliki 1 set pakaian dengan ukuran
memadai, sesuai dengan budaya, cuaca, dan musim
Semua wanita mendapatkan keperluan kewanitaan secara teratur
Std 2: Kebersihan Pribadi
Setiap rumah tangga yang terkena dampak bencana mempunyai akses
yang memadai terhadap sabun dan barang-2 lainnya untuk
memastikan kebersihan, kesehatan, martabat dan kesejahteraan
pribadi
Std 3: Piranti memasak dan Makan
Setiap rumah tangga yang terkena dampak bencana mempunyai akses
terhadap piranti untuk memasak dan makan
Std 4: Kompor, Bahan Bakar & Penerangan
Masing-2 rumah tangga yang terkena dampak bencana mempunyai
akses terhadap sarana-2 memasak bersama atau 1 kompor dan akses
terhadap pasokan bahan bakar untuk keperluan memasak dan untuk
menjaga kehangatan. Masing-2 rumah tangga juga mempunyai akses

terhadap cara-2 yang sesuai untuk menyediakan penerangan buatan


yang berkelanjutan untuk memastikan keamanan pribadi
Piranti dan Peralatan
Masing-2 rumah tangga yang terkena dampak bencana yang
bertanggungjawab untuk pembangunan atau pemeliharaan dan
penggunaan tempat hunian mereka secara aman mempunyai akses
terhadap piranti dan peralatan yang diperlukan