Anda di halaman 1dari 1

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN

Setiap individu digalakkan melakukan kebaikan kepada individu lain. Agama Islam
sendiri umpamanya jelas meminta supaya penganutnya melakukan kebaikan seperti
membantu orang lain yang dalam kesusahan, menziarah orang sakit dan sebagainya
supaya hidup lebih diberkati dan mendapat rahmat dari Tuhan. Individu digalakkan
melakukan amalan nilai murni tersebut tanpa mengira latar belakang bangsa , agama dan
kepercayaan. Terdapat pelbagai kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam
kehidupan.
Mengamalkan nilai murni menjadikan hidup kita lebih dihormati oleh masyarakat
sekeliling. Kita akan disegani malah lebih disayangi oleh orang lain jika sentiasa berbuat
baik kepada orang lain. Contohnya, jika kita rajin membantu jiran atau orang sekeliling yang
dalam kesusahan. Jiran dan orang sekeliling tersebut pasti akan lebih meghormati kita
kerana terhutang budi dengan sumbangan dan pertolongan yang telah kita berikan sebelum
ini. Seperti peribahasa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan
nama. Nilai murni kita yang suka membantu orang akan sentiasa menjadi ingatan walaupun
selepas kita meninggal dunia. Keluarga kita juga akan menerima tempiasnya apabila turut
lebih dihargai dan dihormati orang sekeliling. Dengan ini jelaslah mengamalkan nilai murni
dalam kehidupan menjadikan kehidupan kita lebih dihormati dan disanjung tinggi oleh
masyarakat.
Kepentingan seterusnya mengamalkan nilai murni ialah memperoleh kejayaan dalam
kehidupan. ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________