Anda di halaman 1dari 7

KOLEJ VOKASIONAL SHAH ALAM

TAMADUN ISLAM
2016
AHLI KUMPULAN :
1.MOHD RAFIUDDIN BIN ROSMADI
2.MUHAMMAD NABIL KHAIRI BIN YUSOP
3.MUHAMMAD NAIMMUDEAN BIN NAZARUDEAN
4.MOHAMAD HAFZO NIZAM BIN MOHAMAD ISMAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Memberikan kefahaman kepada pelatih supaya pelatih dapat :

1.

Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad S.A.W

2.

Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah

3.

Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad


S.A.W mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa
oleh nabi-nabi terdahulu sejak nabi Adam A.S

KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD SAW

Empat sifat terpuji nabi ialah Siddiq (benar) , Amanah


(dipercayai) , Tabligh (menyampaikan) , Fatonah (kebijaksanaan)
Nabi digelar Al Amin kerana tidak pernah berbohong
Sifat Amanah menyebabkan Khadijah memberi modal yang besar
kepada Nabi
Sifat kepimpinan baginda diliihat ketika menyelesaikan
persengketaan meletakkan batu Hajar Aswad
Nabi ketua keluarga contoh membantu isteri memasak ,
menampal kain koyak , melayan anak.
Anak diberi pendidikan agama dan nabi menjadi teladan kepada
anak-anak
Baginda merendah diri bergaul dengan orang kaya , miskin , tua
, kanak-kanak

PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH

Kaedah penyebaran Islam terbahagi kepada dua peringkat:

Peringkat pertama : SECARA RAHSIA

Berjalan selama tiga tahun

Ditujukan kepada ahli keluarga baginda , sahabat yang rapat ,


hamba abdi seperti Abu Bakar , Ali Bin Abu Talib , Khadijah , Zaid
Bin Harithah , Uthman Affan , Zubair Al Awam , AL Arqam Bin Abu
Arqam , dan Bilal Bin Rabah.

Peringkat kedua : SECARA TERBUKA

Menerangkan tenteng Islam

Mengadakan ceramah dirumah Ali bin Abu Talib

Bermusyawarah dengan para sahabat

Perjumpaan dengan orang ramai di bukit Safa

KESINAMBUNGAN ISLAM DENGAN AGAMA


TERDAHULU

Islam itu adalah kesinambungan daripada agama hanif yang


mudah dan lapang ruangnya , Allah telah mengutuskan bapa juga
datuk kepada para nabi , iaitu Ibrahim Alaihi salam membawa
agama ini telah pun dijelaskan oleh Allah mengenai ini melalui
banyak ayat-ayatNya , di antaranya

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang


sebenar-benarnya dialah yang memilih kamu ( untuk mengerjakan
suruhan agama) dan dia tidak menjadikan kamu menanggung
sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama ,
agama bapa kamu Ibrahim. Dia menamakan kamu : orang-orang
isalam semenjak dahulu dan didalam ( Al-Quran) ini ( al-hajj:78)

Katakanlah( Wahai Muhammad ): Benarlah ( apa yang


difirmankanoleh ) Allah,maka ikutilah kamu akan agama nabi
Ibrahim yang ikhlas ( berdasarkan tauhid ) dan bukanlah dia dari
orang-orang musyik. ( Ali Imran:95)

Arab itu adalah anak cucu Nabi Ismail Alaihi salam,maka


semestinya mereka mewarisi agama bersama selok-beloknya,iaitu
agama yang telah Allah utuskan kepada datuk mereka , membawa
tauhid dan perintah beribarat beribadat kepada Allah,tidak
mencerobohi batas laranganNya, mentaqdis ( mensucikan) dan
menghormati semua yang disuruh menghormatinya