Anda di halaman 1dari 2

JADUALBIMBINGANTUGASAKHIRSEMESTERVIIPSIKFKUBKAMPUSIVKEDIRI

PERIODE610OKTOBER2014

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NamaDosen
WaktuBimbingan
Pembimbing
Ns. Heni Dwi W., S.Kep,
Mhscontactlangsungkepembimbing
M.Kep, Sp.J
Ns. Lilik S, S.Kep, M.Kep Senin,6102014pukul910
Kamis,9102014pukul78
Kuswantoro R.P, S.Kp,
Rabu,8102014(Mhscontactlangsung
MKep
kepembimbingutkdetailjam/waktu)
Ns. M. Fathoni, S.Kep,
Kamis,9102014
MNS
Pukul1315
Ns. Dewi Kartikawati,
Jumat,10102014
S.Kep, MPH
Pukul915
Dr. Ahsan, S.Kp, M.Kes
Rabu,8102014(Mhscontactlangsung
kepembimbingutkdetailjam/waktu)
Ns. Toni Suharsono,
Kamis,9102014
S.Kep, M.Kep
Pukul912
Ns. Kumboyono, S.Kep,
Senin,6102014pukul1314
M.Kep, Sp.Kom
Ns. Fransiska Imavike,
Mhscontactlangsungkepembimbing
S.Kep, MNurs
Laily Yuliatun, S.Kp,
Kamis,9102014(Mhscontact
M.Kep
langsungkepembimbingutkdetail
jam/waktu)
Ns. Tina Handayani,
Senin,6102014pukul1315
S.Kep, M.Kep
Ns. Retno Lestari, S.Kep,
Mhscontactlangsungkepembimbing
M.Kep
Ns. Rinik Eko Kapti,
Senin,6102014pukul1012
S.Kep, M.Kep
Ns. Ika Setyorini, S.Kep,
Selasa,7102014
M.Kep
Pukul1112
Dr. Titin Andri W., S.Kp, Kamisataujumat,9/10102014
M.Kes
(Mhscontactlangsungkepembimbing
utkdetailjam/waktu)
Ns. Septi Dewi R., S.Kep. Kamis,9102014
MNg
Pukul1113
Ns. Heri K., S.Kep,
Senin,6102014
M.Kep, Sp.Kep.MB
Mulaipukul9
Yulian Wiji U., S.Kp,
Mhscontactlangsungkepembimbing
M.Kes
Ns. Setyoadi, S.Kep.
Mhscontactlangsungkepembimbing
M.Kep.Sp.Kom

NoHpDosen
Pembimbing
085214555180/
082139281408
08179615413
0818534112
081333668811
082185877361
08125293950
081234060758
081805004106
081233150855
081333031103
081334395093
085234073929/
085201742003
081334455337
085230391981
081805101827
087859688302
085234068944
081555605531
081333389075

Keterangan:
1. Jika ada mhs yang belum melakukan bimbingan sesuai jadual diatas, maka dapat
menghubungidosenpembimbinguntukmenetapkanjadualgantinya
2. Jadualdiatasmerupakanjadualbimbinganuntukyangpertamakalinyadimalang.Waktu/
jadual pertemuan selanjutnya di Malang ditetapkan sesuai kesepakatan dosen
pembimbingdanmhssaatbertemulangsung
3. JadualuntukbimbinganyangbertempatdiKediriakandiinformasikankemudian

Malang,Oktober2014

KoordinatorTA
SeptiDewiRachmawati