Anda di halaman 1dari 1

Kata Bantu

a) Kata Bantu Aspek - menerangkan sesuatu dari segi masa


b) Kata Bantu Ragam - menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang
dilakukan
Sudah Dilakukan
Belum Dilakukan
sudah
telah
pernah

Kata Bantu Aspek


Sedang Dilakukan
sedang
masih

belum
akan

Kata Bantu Ragam


boleh
dapat
hendak
mahu
harus
mesti
Ada kata bantu aspek yang boleh hadir bersama-sama dan ada juga kata bantu aspek yang boleh
hadir bersama dengan kata bantu ragam.
Kata Bantu Aspek + Kata
Kata Bantu Aspek + Kata
Bantu Ragam /
Bantu Aspek
Kata Bantu Ragam + Kata
Bantu Aspek
sedang hendak
belum boleh
belum pernah
belum hendak
masih belum
akan dapat
masih sedang
harus sudah
sudah pernah
mesti akan
telah pernah
mesti hendak
harus telah
mesti sudah
Selepas menerangkan maksud kata bantu, saya menjalankan aktiviti "Memancing Ikan". Muridmurid "memancing" ikan yang ditulis dengan kata bantu dan membina ayat dengan kata bantu.