Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN FARMASI

SMK FARMASI APIPSU


Sekretariat :Jl. Jambi no.59.telp.: (061)4551815,4535935. Fax. (061) 4534731 medan
20232
.http ://www.utnd.indosat.net.id .email : utnd@indosat.net.id

FORMAT
MUTU

SURAT PERJANJIAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
NO

NAMA SISWA

NIS

L/P

Saya berjanji akan mengikuti seluruh peraturan sekolah dengan sebaik baiknya dan tidak akan
mengulangi kesalahan saya lagi. Apabila Saya mengulanginya, maka saya akan siap menerima semua
sanksi yang diberikan sekolah kepada saya tanpa adanya tekanan dan intervensi dari pihak lain dan tidak
akan menuntut atas sanksi yang telah diberikan.
Demikian surat perjanjian ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Medan, __________________
Mengetahui :
Orang Tua Murid/ Wali Murid

Hormat Saya,

Diketahui:
Wali Kelas

)
Disetujui :
Kepala Sekolah

(Desyanti,S.Farm., Apt)

KS/0204/PPd/8.2.4 | Rev : 00 | Tgl. Terbit :