Anda di halaman 1dari 18

Bab 4 kemunculan tamadun Islam

Pengenalan
Pengenalan
Pengenalan
Secara umum, tamadun awal dunia terbentuk di lembah sungai. (Sungai Tigris
dan Euphrates, Sungai nil, Sungai Indus dan Sungai Hwang Ho.

Tetapi, tamadun Islam terbentuk di tempat terpencil di kawasan padang pasir


panas dan kering kontang, iaitu di Hijaz.

Pembentukan tamadun Islam

Berasaskan pemikiran dan ajaran


agama

Merupakan anugerah Allah kepada


umat manusia

Bab 4 Kemunculan Tamadun


Islam Dan Perkembangannya
Di Makkah
4.2 Zaman Jahiliah

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Zaman Zahiliah

Masyarakat
Arab
Jahiliah

Jahil dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan


Tidak menerima kebenaran dan menyembah berhala/animisme
Tiada nabi atau rasul dan kitab petunjuk
Berakhlak rendah (kejam, angkuh, degil)
Berlaku selepas runtuhnya Empangan Maarib

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Zaman Zahiliah
Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah

Sosial
Sosial

Politik
Politik

Amalan Buruk
Minum arak
Berjudi
Menanam bayi
perempuan hidup-hidup
Status wanita
dipandang rendah

Sistem kabilah berpuak-puak


Taasub dan fanatik terhadap
kabilah masing-masing
Suka berperang
Lahir semangat assabiah
Diketuai seorang syeikh

Ekonomi
Ekonomi
Amalan riba dan
menindas
Merompak dan
merampas barangan
kafilah

Kepercayaan
Kepercayaan
Agama
Agama
Agama Wathani
Animisme
Samawi
Kepercayaan
Agama Hanif

Bab 4 Kemunculan Tamadun


Islam Dan Perkembangan Di
Makkah

4.3 Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangan Di Makkah

Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.


Keturunan Nabi Muhammad s.a.w.
Daripada Qusai b Kilab (Bani Hashim)
Bijak dalam pentadbiran dan mahir berniaga
Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w.
Lahir pada 20 April 570M / 12 Rabiul awal Tahun Gajah
Anak kepada Abdullah b Abdul Muttalib dan Aminah bt Wahab
Pernah mengembala kambing dan berniaga bersama Abu Talib
Berkahwin dengan Khadijah bt Khuwailid dan menjadi peniaga
yang cekap dan berjaya
Menerima wahyu pertama iaitu Surah Al-Alaq dan wahyu kedua
Surah Al-Muddasir yang mengiktifar kerasulan baginda

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangan Di Makkah

Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.


Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.

Siddiq, Amanah, Tabliq dan Fatanah


Digelar Al-Amin
Amanah - Khadijah menyerahkan modal besar untuk baginda
diperniagakan
Kewibawaan - Berjaya meyelesaikan perbalahan dan perletakan
semula Hajar Aswad
Ketua keluarga yang mengasih dan bertimbang rasa
Sentiasa merendah diri bergaul dengan semua lapisan
masyarakat sifat pemaaf

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangan Di Makkah

Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.


Wahyu Pertama
Diturunkan oleh Allah kepada baginda
Surah al-Alaq, ayat 1 5 yang memerintah umat Islam supaya
membaca
Sebab-sebab amalan membaca penting
mendapat ilmu / menambah ilmu
kajian terhadap sesuatu perkara dapat dilakukan

sesuatu bangsa yang berilmu dapat mencapai kejayaan yang


cemerlang dalam pelbagai bidang dan meningkat tamadun
bangsanya

membina masyarakat
Wahyu Kedua

Surah al-Muddasir, ayat 1 - 7

Mewajibkan baginda menyampaikan


ajaran Islam kepada seluruh manusia

Merupakan pengisytiharan baginda


sebagai Rasulullah

Pelantikan baginda sebagai rasul


dianggap rahmat kepada seluruh alam
sejagat

Sebagai rasul, ajaran islam perlu disampaikan


kepada masyarakat Arab dengan bijaksana dan
terancang.
Semenjak turunnya al-Quran ini nabi Muhammad
terus-menerus menerima wahyu dan baginda telah
menjalankan seruan kepada orang Arab Quraisy
Makkah.
Nabi Muhammad mula merancang untuk mengubah
akidah dan kehidupan masyarakat sekelilingnya.
Perkara utama yang ditekankan oleh baginda ialah
usaha membetulkan akidah masyarakat dengan
menanamkan keimanan kepada Allah.
Baginda juga menggesa masyarakat sekelilingnya
meninggalkan amalan yang keji seperti menindas
sesama manusia, membunuh dan mencuri.

Bab 4 Kemunculan Tamadun


Islam Dan Perkembangan Di
Makkah

4.4 Penyebaran Islam Di Makkah

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Penyebaran Islam Di Makkah


Cara-cara Penyebaran Islam Di Makkah
Dijalankan selama 3 tahun
A) Secara
rahsia

Ditujukan kepada ahli keluarga baginda, sahabat yang rapat dan


kaum kerabat baginda
Contoh:- Khadijah bt Khuwailid, Ali bin Abu talib, zaid b
Harithah, Abu Bakar al-Siddiq
Menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatan Islam
Dilakukan selama 10 tahun

B) Secara
terbuka

Kepada keluarga Abdul Muttalib, sahabat dan orang ramai


Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib
menerangkan tentang Islam.
Dakwah Islamiah secara terbuka di Bukit Safa dihadiri oleh
semua ketua pentadbir kota Makkah.
Di hadiri oleh ketua bani Abdul Muttalib, Bani Zuhrah, Bani
Tamim, Bani Makhzum dan Bani Asad.

Latihan pengukuhan
1. Apakah perkara yang terkandung dalam
wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah
kepada Nabi Muhammad (6 Markah)
2. Huraikan dua tindakan yang dilakukan oleh
Nabi Muhammad s.a.w selepas menerima
wahyu pertama dan wahyu kedua. (4 Markah)
3. Mengapakah penurunan wahyu di anggap
bermulanya era baru dalam tamadun orang
Arab jahiliah? (10 Markah)

Bab 4 Kemunculan Tamadun


Islam Dan Perkembangan Di
Makkah

4.5 Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

4.0 KEMUNCULAN TAMADUNI ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam

Penerimaan Awal Terhadap Islam

Peringkat awal golongan bawahan


seperti (Bilal bin Rabah), keluarga
Yassir, Amir bin Fuhairah dan
Zunainah.

Diseksa hebat kerana


kemurnian ajaran Islam

menerima

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam


Sebab-sebab Islam Dapat
Diterima Oleh Orang Ramai
Ajaran Islam memberikan layanan sama kepada semua manusia termasuk
hamba
Kemurniaan ajarannya
Kebijaksanaan baginda berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah
Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam tetapi memujuk mereka
dengan menggunakan akal
Membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai
akhlak Islam
Membacakan ayat al-Quran menjawab pertanyaan para sahabat
Memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik
Menanam keimanan yang kuat kepada pengikutnya
Pengorbanan dan kesabaran Nabi yang tinggi menarik orang ramai
tertarik

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

4.0 KEMUNCULAN TAMADUNI ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam

Faktor Penentangan Terhadap Islam

Perbezaan kepercayaan dan amalan

Kebiasaan dengan amalan dan


akhlak keji

Prinsip persamaan taraf manusia

Tergugat pengaruh dan kedudukan

Menolak konsep assabiah

Terjejas perusahaan / perniagaan


patung berhala

Cara Penentangan Terhadap Islam


Mencemuh
Mengejek melalui puisi
Pemulauan terhadap Nabi Muhmmad
s.a.w dan keluarga

Gangguan semasa beribadat dan


kekerasan, tohmahan dan ugutan
membunuh

Pujukan menawarkan wanita cantik


dan harta

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangan Di Makkah

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam

Langkah-Langkah diambil oleh


Nabi Muhammad untuk mengatasi
ancaman puak Quraisy Makkah

Berhijrah ke Habsyah untuk


mendapatkan perlindungan

Merancang ke Taif untuk


menyebarkan Islam ke tempat
baru tetapi gagal

Berhijrah ke Madinah selepas


mendapat Wahyu daripada
Allah

The End