Anda di halaman 1dari 30

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RUMUSAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MALAYSIA, TINGKATAN DUA 2014
MIN

TARIKH

UNIT / TATABAHASA/ KOMSAS / PKJR

1.

2-3/1/14
Khamis-
Jumaat

1.

6 -10/1/14

1.

13-17/1/14

1.

20-24/1/14

Unit 1: Pelajar Cemerlang


Bacaan dan pemahaman
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Nama
Peribahasa
Melahirkan pendapat
Unit 1: Pelajar Cemerlang
Bacaan dan pemahaman:
Kepentingan/cara-cara memupuk semangat
perpaduan
Sistem Bahasa
Tatabahasa
Kata Nama
Peribahasa hlm.9
Komsas
Pantun Dua Kerat (Nasihat)
Mencadangkan penyelesaian
Menghasilkan komunikasi asli
Unit 1: Pelajar Cemerlang
Penulisan
Karangan jenis dialog: KaranganJenis Dialog
(Isu Semasa) m/s 9
Format Dialog m/s 237
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Ganti Nama hlm 19-20
Pembentukan Kata Nama hlm 110 dan 120
Komsas
Sajak Persahabatan
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
Unit 1
Tema: Faktor penyumbang dan impak nahas di jalan
raya
Tajuk: Bagaimanakah menjadi emaja yang lebih
selamat di jalan raya?
Unit 2: Merentas Desa
Penulisan
Surat kiriman tidak rasmi hlm. 21
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Nama Majmuk hlm. 121
Imbuhan Kata Majmuk hlm. 122
Kosa kata/istilah hlm. 15

KBAT/ i-THINK /
PEMETAAN EVIDENS

Bubble map

1.
2.

B1DL1E1
B1DT1E1

Brace map

1.
2.
3.

B1DL1E1
B1DT1E1
B1BD1E1

Membuat perbandingan
metafora, personafikasi dan simile

Menilai pendapat
Mencadangkan penyelesaian

Multi-flow-map

1.
2.
3.
4.

B2DB1E1
B3DL1E1
B2DL1E1
B3DB1E1

1.
2.
3.
4.

Membuat perbandingan
metafora, personafikasi dan simile
Menggambarkan situasi

Tree map
B2DB1E1
B2DL1E1
B3DL1E2
B4DL1E2
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

1.

27/1/14
Thaipusam
28

31/1/14

1.

3 /1/14
Hari
Wilayah
4 7/2/14

1.

10-14/2/14

1.

17-21/2/14

Peribahasa hlm. 17
Komsas
Pantun Empat Kerat (Muhibah dan
Perpaduan)
Mencadangkan penyelesaian
Melahirkan pendapat peribadi

Unit 2: Merentas Desa


Penulisan
Karangan berpandukan bahan rangsangan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Nama Ganda hlm. 139
Kata Kerja Transitif hlm. 28
Kata Kerja Transitif Pasif hlm. 29
Komsas
Raja Muda
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
Unit 1
Tema: Faktor penyumbang dan impak nahas di jalan
raya
Tajuk: Apakah yang berlaku semasa nahas di jalan
raya?

Unit 3: Sahabat Remaja


Penulisan
Surat Kiriman Rasmi
Sistem bahasa
Tatabahasa
Ayat Dasar hlm. 178
Pola FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS
Komsas
Anak Penggunting Rambut
Mencadangkan penyelesaian
Menyelesaikan masalah dalam kehidupan
seharian
Unit 3: Sahabat Remaja
Penulisan
Karangan Respons Terbuka 2: Karangan
gambaran hlm. 17
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Kerja Tak Transitif hlm. 38
Pembentukan Kata Kerja hlm 91
Komsas
Novel Wira Persona Avatari Bab 1-2:
-Sinopsis
-Tema
-Persoalan

Membuat perbandingan
metafora, personafikasi dan simile

Mencadangkan penyelesaian
Melahirkan pendapat
peribadi

Tree map

1.
2.
3.
4.

B2DB1E1
B2DL1E1
B3DL1E2
B4DL1E2

Membuat penilaian tentang


pengajaran dalam genre sastera
Menilai tindakan secara kritis

Bubble map

1.
2.
3.
4.

B3DL1E1
B5DL1E1
B5DT1E1
B5DL1E2
Membuat penilaian tentang
nilai yang dibawa dalam genre
sastera

Melahirkan pendapat
Mengarang karangan
gambaran

Bubble map

1.
2.
3.

B3DL1E1
B5DL1E1
B5DL1E2

Menilai pendapat
Membuat keputusan

Unit 4: Makanan dan Kesihatan

Penulisan

Menulis rumusan (menilai maklumat daripada

Merumuskan maklumat
Menggambarkan suatu
situasi

1.

24
28/2/14

1.

3 7/3/14

1.

10
14/3/14

bahan bacaan)
Sistem bahasa
Tatabahasa
Jenis-jenis Frasa hlm 167
Gaya bahasa hlm. 44-45
Laras bahasa hlm. 47
Komsas
Novel Wira Persona Avatari Bab 3-4
-Watak dan perwatakan
-latar

Circle map

1.
2.
3.
4.

B3DT1E1
B3DT1E2
B4DT1E2
B6DB1E2

Unit 4: Makanan dan Kesihatan


Penulisan
Karangan berpadukan bahan rangsangan 4:
Merumuskan carta, pengambilan makanan yang
seimbang hlm. 34
Sistem bahasa
Aspek gaya bahasa hlm. 57
Komsas
Novel Wira Persona Avatari Bab 5-6
-Latar
-Plot
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
Unit 2
Tema: Keselamatan melintas dan kesan gangguan
Tajuk: Adakah melintas itu mudah?

Unit 5: Nikmat Kemerdekaan


Bacaan dan pemahaman: Kepentingan
perpaduan antara rakyat hlm. 45-46 Sistem Bahasa
Kosa kata dan istilah sastera
Ayat Tunggal hlm. 190
Komsas
Novel Wira Persona Avatari Bab 7-8
-plot
-Teknik plot

Unit 6: Kasih Sayang


Penulisan
Karangan respons terbuka: Menulis cerpen
(cereka) hlm. 58
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Adjektif hlm. 51
Ragam Ayat (4 Ragam Ayat)
Ayat Penyata
Kata tugas: Kata penyambung ayat hlm. 59
Komsas
Novel Wira Persona Avatari Bab 9-10 -Gaya
bahasa
Mengembangkan imaginasi

Membuat penilaian tentang


pengajaran dalam genre sastera

Mencadangkan penyelesaian
Melahirkan pendapat
peribadi

Tree map

1.
2.
3.
4.

B3DT1E1
B3DT1E2
B4DL1E1
B6DT1E2

Membuat penilaian tentang


pengajaran dalam genre sastera
Menilai tindakan secara kritis

Membincangkan sesuatu
perkara

Menggambarkan suatu
situasi

Circle map

1.
2.
3.

B4DB1E1
B5DT1E1
B6DL1E1

Menyatakan semula

Flow map

1.
2.
3.

B2DL1E1
B6DL1E1
B6DB1E2

Mengklasifikasikan maklumat

1.

17
21/3/14

1.

24-29 /3/14

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

31 /3/14
4/4/14

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat


Karangan berpandukan bahan rangsangan :
Langkah-langkah mengawal penyakit bawaan vektor
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata perintah hlm. 71
Ayat perintah hlm. 211
Bidalan hlm. 83
Komsas
Cerpen: Anak Penggunting Rambut
Mencadangkan penyelesaian
Memanipulasi maklumat

1.

7-11/4/14

1.

Unit 7: Industri Sukan di Malaysia


Bacaan dan pemahaman 6: Petikan tentang
kepentingan bersukan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Sendi Nama hlm 97-99
Kata Praklausa
-Kata Seru hlm. 70
-Ayat Seruan hlm. 210
Komsas
Novel Wira Persona Avatari Bab 11-12
-Nilai
-pengajaran
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
Unit 2
Tema: Keselamatan melintas dan kesan gangguan
Tajuk: Akibat gangguan

14-18/4/14

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73


Penulisan
Karangan jenis pendapat
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Tanya hlm 70
Ayat Tanya
Kata Kerja hlm. 75
Komsas
Pantun Empat Kerat (Agama)
Membincangkan sesuatu perkara
Menggambarkan suatu situasi
Circle map

Melahirkan pendapat
peribadi
Memanipulasi maklumat

Bubble map

1.
2.
3.
4.

B5DL1E1
B6DL1E1
B6DB1E1
B6DB1E2

Membuat penilaian tentang


nilai dan pengajaran yang dibawa
dalam genre sastera

Bubble map

1.
2.
3.
4.

B2DB1E1
B3DL1E1
B6DL1E1
B6DB1E2

1.
2.

Unit 9: Keunikan Seni Warisan


Penulisan

Karangan respons terbuka 6: Menulis rencana 1.


hlm. 88
2.
Sistem bahasa
3.
Tatabahasa
4.
5.

Menyatakan semula
Menilai tindakan yang
dilakukan
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera
B6DL1E1
B6DB1E2
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera
Membuat perbandingan
metafora, personafikasi dan simile

Double bubble map


B1DL1E1
B1DB1E1
B1DT1E1
B3DB1E1
B5DL1E1

1.

21-25/4/14

1.

28/4/14
2/5/14

1.

5-9/5/14

1.

12-16/5/14

Kosa kata/istilah hlm. 87


Kata sendi nama hlm 103-104
Komsas
Sajak Hari Guru
Mengarang sebuah rencana
Membuat generalisasi

Unit 9: Keunikan Seni Warisan


Penulisan
Karangan berpandukan bahan rangsangan
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kosa kata/istilah hlm. 87
Kata sendi nama hlm 103-104
Komsas
Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
Unit 2
Tema: Keselamatan melintas dan kesan gangguan
Tajuk: Akibat gangguan

Unit 10: Mengeratkan Persahabatan


Ringkasan dan pemahaman 8: Petikan
kepentingan sahabat bagi remaja
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
Kata Praklausa hlm. 70-72
Komsas
Cerpen Capa Rengat
Membincangkan sesuatu perkara
Menggambarkan suatu situasi
Unit 10: Mengeratkan Persahabatan hlm. 94
Rumusan dan pemahaman 8: Petikan
kepentingan sahabat bagi remaja
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
Kata Praklausa hlm. 70-72
Komsas
Drama Hemodialisis
Membincangkan sesuatu perkara
Menukar bentuk penyampaian
maklumat
Unit 11: Peristiwa Bersejarah hlm. 106
Penulisan
Karangan berpandukan bahan rangsangan 9:
Peta minda Kepentingan mempelajari mata pelajaran
Sejarah.
Sistem bahasa
Tatabahasa

Membuat perbandingan
metafora, personafikasi dan simile

Membincangkan sesuatu
perkara

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Menggambarkan suatu
situasi
Circle map
B1DL1E1
B1DB1E1
B1DT1E1
B4DB1E1
B4DB1E1
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

Bubble map
B4DT1E1
B5DT1E1
B6DT1E1
B6DB1E2
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

Bubble map
B4DT1E1
B5DT1E1
B6DT1E1
B6DB1E2
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

Bubble map

1.
2.
3.
4.

B2DT1E1
B2DT1E2
B5DL1E2
B5DB1E2

Kata perintah
Kata pembenar
Perumpamaan hlm.105
Komsas
Syair Nasihat
Melahirkan pendapat peribadi
Mencadangkan penyelesaian

1.

19-23/5/14

UJIAN SELARAS

1.

26-276/14

28 HINGGA 15 JUN 2014

1.

16 -20/6/14

1.

23-27/6/14

1.

Ahad
29/6/14
Awal

Ramadan
30/6/14
-4/7/14

Unit 12: Yang Indah itu Bahasa hlm. 113


Karangan respons terbuka: Menulis karangan
pendapat; Kepentingan teknologi maklumat dalam
memajukan negara hlm. 119
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata penguat
Kata sendi nama
Komsas
Hikayat Inderaputra
Melahirkan pendapat peribadi
Menganalisis maklumat

5.

B6DB1E2
Membuat perbandingan
metafora, personafikasi dan simile

PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

1.
2.
3.

Multi -Flow Map


B4DB1E4
B5DL1E1
B5DT1E1
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

Unit 13: Angkatan Tentera di Persada Antarabangsa


hlm. 124
Bacaan dan pemahaman
Latihan /bahan perbincangan: Peta minda
sumbangan Angkatan Tentera Malaysia hlm. 126.
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata penegas
Kata naf
Komsas
Cerpen Capa Rengat
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
Unit 3
Tema: Alatan keselamatan; tali pinggang keledar dan
tali pinggang keledar
Tajuk: Tali pinggang keledar dapat menyelamatkan
nyawa

Mengarang sebuah rencana


Membuat generalisasi

Double bubble map

1.
2.
3.

B4DL1E2
B5DB1E1
B4DB1E1

Membuat penilaian tentang


pengajaran dalam genre sastera

Unit 14: Indahnya Negaraku


Bacaan dan pemahaman
Karangan berangsangan carta pai hlm. 136
Sistem bahasa
Tatabahasa
Penjodoh bilangan hlm. 117
Kata arah
Kata pemeri
Komsas
Cerpen Dendam

1.
2.
3.

B5DL1E1
B6DB1E1
B6DL1E1
Menyatakan tema dan
persoalan sesebuah karya sastera

1.

7-11 /7/14

1.

14-18/7/14

1.

21-25 /7/14

1.

28
29/7/14
Cuti Hari
Raya
Puasa

Mengesan isi tersurat dan isi yang


tersirat dalam bahan bacaan
Membina ayat sendiri yang gramatis
Bubble Map
Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang
Bacaan dan pemahaman
Pemahaman petikan kemakmuran Sarawak
Sistem bahasa
Tatabahasa
Ayat Penyata
Ayat Seruan hlm. 210
Kata bilangan
Komsas
Drama Inflakasta
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
Unit 3
Tema: Alatan keselamatan; tali pinggang keledar dan
tali pinggang keledar
Tajuk: Kenali topi keledar dengan lebih mendalam
dapat menyelamatkan nyawa
Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang
Pnulisan
Karangan berpandukan bahan rangsangan
11: Gambar foto hlm. 42.
Sistem bahasa
Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca
hlm. 128
Perbilangan hlm 130
Kosa kata/istilah hlm. 125
Komsas
Drama Inflakasta
Melahirkan pendapat peribadi
Menganalisis maklumat
Unit 16: Teknologi Binaan
Penulisan
Karangan respons terbuka 9: Menulis
karangan perbahasan/perbincang-an hlm. 144
Sistem bahasa
Tatabahasa
Ayat Perintah hlm. 211
Ayat Nafi hlm. 221
Komsas
Syair Perang Saudara Pahang

Membincangkan sesuatu
perkara

Menggambarkan suatu
situasi

Flow- map

1.
2.
3.
4.

B1DL1E1
B4DL1E1
B4DB1E1
B6DT1E1

Membuat penilaian tentang


pengajaran dalam genre sastera

1.
2.
3.
4.

Multi -Flow Map


B1DL1E1
B4DL1E1
B4DB1E1
B6DT1E1
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

Melahirkan pendapat
peribadi

1.
2.
3.

Unit 16: Teknologi Binaan


Penulisan

Ringkasan dan pemahaman: Langkahlangkah mengembalikan keseimbangan ekosistem di 1.


Kuala Lumpur hlm. 157.
2.

Mencadangkan penyelesaian
Bubble map
B2DB1E1
B4DL1E1
B6DT1E1
Membuat perbandingan
metafora, personafikasi dan simile
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

Bubble map
B2DB1E1
B4DL1E1

30 1/8/14

1.

4-8 /8/14

Sistem bahasa
Tatabahasa
Pembentukan Kata Adjektif hlm 148-151
Komsas
Sajak Ketenangan
Melahirkan pendapat peribadi
Mencadangkan penyelesaian

3.

Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.


Bacaan dan pemahaman/Bahan Petikan
Pelabuhan Melaka hlm 161-162.
Menyatakan maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan yang dibaca.
Komsas
Hikayat Anggun Cik Tungal

11-15/8/14

1.

18-22/8/14

Unit 18: Herba Malaysia hlm. 174


Penulisan
Karangan berpandukan bahan rangsangan
Sistem bahasa
Penanda wacana
Ayat gramatis
Komsas
Cerpen Maaf Kupinta
Menilai maklumat
Membuat rumusan

Unit 19: Sungai Khazanah Berharga hlm. 181.


Bacaan dan pemahaman
Menilai maklumat / Menulis rumusan

1.

Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.


Penulisan
Menghasilkan karya kreatif: Cerpen/Sajak
Sistem bahasa
Ungkapan menarik
Komsas
Hikayat Anggun Cik Tungal

25-29/8/14

Sistem bahasa
Tatabahasa
Jenis-jenis Frasa: Latihan pengukuhan hlm.
167.
Ayat laras klasik hlm. 168-169.
Komsas
Cerpen Gema Sepi Gadis Genius
Menganalisis maklumat

Melahirkan pendapat
peribadi
Mencadangkan penyelesaian

Tree Map

1.
2.
3.

B3DL1E1
B4DL1E1
B4DT1E1

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA


Unit 4
Tema: Kesan mengendalikan kenderaan tanpa lesen
Tajuk: Elakkan menunggang motorsikal tanpa lesen

1.

B6DT1E1
Membuat perbandingan
metafora, personafikasi dan simile

Membuat penilaian tentang


pengajaran dalam genre sastera

Mengarang sebuah karya


kreatif yang menarik

1.
2.

Brace Map
B3DT1E1
B5DT1E1
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

Bubble Map
100. B4DT1E1
101. B5DT1E1
102. B6DT1E1
103. B6DB1E2
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

1.
2.
3.

Double Bubble Map


B2DL1E1
BDDL1E1
B5DL1E1
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera
Membuat perbandingan
metafora, personafikasi dan simile


1.

1-5/9/14

1.

8-12 /9/14

1.

22-26/9/14

15-21/9/14

1.

Membuat inferens
Unit 20: Industri Pembuatan Bot dan Perahu hlm. 192.
Aktiviti pemahaman hlm. 192-193.

Bubble Map
Sistem bahasa
1.
B2DL1E1
Mengolah ayat hlm. 177.
2.
B5DL1E1
Ayat Dasar (Latihan pengukuhan)
3.
B6DB1E2
Simpulan bahasa hlm. 173.

Membuat penilaian tentang


Komsas
pengajaran
dalam genre sastera
Sajak Burung-burung Pagi

Membuat
perbandingan
Menganalisis maklumat
metafora, personafikasi dan simile
Membuat inferens
Unt 21: Bintang di Lautan
Penulisan
Karangan berpandukan bahan rangsangan
Sistem bahasa
Kosa kata/istilah
Laras bahasa
Memurnikan karya
Komsas
Sajak Laut
Menilai maklumat
Melahirkan pendapat peribadi
Unit 22: Meniti Alaf Siber
Bacaan dan pemahaman
Menjawab soalan pemahaman
Menulis karya bukan kreatif
Memberi komen
Sistem bahasa
Tatabahasa
Penjodoh Bilangan hlm. 201
Ayat Pasif hlm. 199.
Komsas
Syair Mendapat Gemala Naga
Mengemukakan hujah
Membuat keputusan
Tree map

1.
2.
3.
4.

Multi-Flow Map
B2DL1E2
B3DL1E2
B4DL1E1
B5DB1E2
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

1.
2.
3.

B1DB1E1
B5DT1E1
B6DT1E1
Membuat perbandingan
metafora, personafikasi dan simile

1.
2.
3.
4.

B2DL1E2
B3DL1E2
B4DL1E1
B5DB1E2
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2 : 13 HINGGA


21 SEPTEMBER 2014

29/9/14
3/10/14

Unit 23: Angkasa Raya


Penulisan karangan pendapat/fakta
Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata penegas
Ayat Nafi
Ayat majmuk gabungan
Komsas
Sajak Warkah kepada Generasi

1.

6- 7/10/13
Hari raya
Qurban
8
10/10/14

1.

1317/10/14

1.

2024/10/14
23/10
Deepavali

Menilai maklumat
Melahirkan pendapat peribadi
Multi-Flow Map
Unit 24: Salam Perpisahan
1.
B4DT1E1
Penulisan
2.
B5DT1E1
Mengarang pantun perpisahan hlm. 239.

Membuat penilaian tentang


Sistem bahasa
Tatabahasa
pengajaran dalam genre sastera
Ayat majmuk pancangan
Komsas
Cerpen Warkah daripada Ibu
Mencipta pantun
Mereka bentuk gaya penyampaian maklumat
Bubble map
UJIAN SELARAS AKHIR TAHUN

Unit 24: Salam Perpisahan


Penulisan
Mengarang puisi. 239.
Sistem bahasa
Tatabahasa
Ayat majmuk pancangan
Komsas
Drama di Sini Bakti Bersemadi
Menganalisis maklumat
Mencipta puisi
Bridge map

1.

2731/10/14

MENGEMBALIKAN KERTAS JAWAPAN UJIAN


SELARAS

1.

3-7/11/14

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

1.

1014/11/14

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

1.

1721/11/14

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

22/11/2014

CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

1.
2.

B6DT1E1
B6DT1E2
Membuat penilaian tentang
pengajaran dalam genre sastera

5 Komen
18DEC2013

Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 2 2014 dengan KBAT,


i-THINK dan PKJR
posted in Pelbagai
SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MALAYSIA, TINGKATAN DUA 2014

MI
N

1.

TARIKH

UNIT / TATABAHASA/
KOMSAS / PKJR

KEMAHIRAN BAHASA
(Fokus utama/fokus
sampingan)

KBAT/ i-THINK /
PEMETAAN EVIDENS

2-3/1/14
KhamisJumaat

Unit 1: Pelajar Cemerlang


Bacaan dan
pemahaman

BIDANG
INTERPERSONAL
1.1 Berbual dan
berbicara tentang
perkara yang berkaitan
dengan kehidupan
harian yang
menyentuh diri,
keluarga, rakan dan
masyarakat dengan
menggunakan kata,
sebutan dan intonasi
serta nada yang
sesuai.Aras
1(i). Berbual tentang
pengalaman diri dan
kegiatan harian
dengan menggunakan
sebutan, nada dan
intonasi yang sesuai.
BIDANG MAKLUMAT
7.1 Mengenal pasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan idea
utama, isi penting, dan
isi relevan tentang
bahan yang didengar,
dibaca dan ditonton.
Aras 1 (i) Mengenal
pasti dan
mengutamakan
gambaran umum, isi-isi
penting daripada
pelbagai bahan.
BIDANG ESTETIK
12.3 Membina ayat
topik dan ayat huraian
untuk membina
perenggan yang
kohesif.
12.4 Menyusun isi dan
menggunakan
penanda wacana untuk
menghasilkan
perenggan yang
koheren. Aras 1
(v)Menyusun isi dan
menggunakan
penanda wacana yang
tepat yang dapat
memperlihatkan
perkaitan antara isi.

Melahirkan pendapat

Bubble map

BIDANG
INTERPERSONAL
1.1 Berbual dan
berbicara tentang
perkara yang berkaitan
dengan kehidupan
harian yang

Sistem bahasa
Tatabahasa
Kata Nama
Peribahasa

1.

6 -10/1/14

Unit 1: Pelajar Cemerlang


Bacaan dan pemahaman:
Kepentingan/caracara memupuk
semangat perpaduan

1. B1DL1E1
2. B1DT1E1

Mencadangkan
penyelesaian
Menghasilkan
komunikasi asli
Brace map

Name(wajib)
Email(wajib)
Website
Comment(wajib)

Serah

3 Komen
22NOV2013

Rancangan Pelajaran Tahunan PJPK Tingkatan 2 2014


posted in Pelbagai
SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR,
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN, TINGKATAN DUA
TAHUN 2014

MIN

TARIKH

TUNJANG
&TAJUK

OBJEKTIF

2-3/1/14

PJ(a) Daya
Tahan
Kardiovaskular
(DTK)
Maksud
daya tahan
kardiovask
ular
(i) Aktiviti:
Latihan par
course
Latihan
fartlek

Aras 1
Menyatakan
maksud daya
tahan
kardiovaskular,
latihan parcourse
dan latihan
fartlek.
Melakukan
sekurangkurangnya satu
aktiviti daya tahan
kardiovaskular
dengan kaedah
yang betul.

NILAI/ BBM/

CATATAN /
EVIDENS

Aktiviti luar
selepas Cuti
Tahun Baharu
Cina

(ii) Kaedah latihan

Prinsipprinsip
latihan
Prosedur
latihan
(iii) Faedah latihan

Mengenal pasti
aktiviti-aktiviti
yang terdapat
dalam latihan
parcourse dan
latihan fartlek.

Aras 2
Menyatakan dua
faedah latihan
parcourse dan
latihan fartlek.
Kerjasama
Berberdisiplin
Bersyukur
Bertanggunjgawa
b

6
-10/1/14

PJ(b) Daya Tahan


Otot
Maksud
aya tahan
otot (i)
Cadangan
Aktiviti:
(ii) Kaedah latihan
Prinsipprinsip
latihan
Prosedur
latihan
(iii) Faedah latihan

Aras 1
Menyatakan
maksud daya
tahan otot.
Melakukan
sekurangkurangnya tiga
aktiviti daya tahan
otot dengan
kaedah yang
betul.
Aras 2
Menyatakan
faedah latihan
daya tahan otot.
Menyatakan
perkaitan antara
beban dengan
ulangan dalam
latihan daya
tahan otot.
Kegigihan

1317/1/14

PJ(c) Kekuatan
Otot
Maksud
kekuatan
otot.
(i) Aktiviti:
(ii) Kaedah latihan
Prinsipprinsip
latihan
Prosedur
latihan
(iii) Faedah latihan

Aras 1
Melakukan
langkah-langkah
keselamatan
dalam
melaksanakan
aktiviti kekuatan
otot.
Menyatakan
maksud kekuatan
otot.
Melakukan
sekurangkurangnya tiga
aktiviti kekuatan
otot.

1. B2DJ1
1
2. B3DJ1
1
3. B5DJ1
1

Aras 2
Menyatakan
faedah latihan
kekuatan otot.

Berdikari

Kegigihan

Kerajinan
2024/1/14

PJ(e) Kuasa
Maksud
kuasa
Aktiviti:
Lompat
dakap
Hop tiga
kali dan
lompat
Hop lima
kali dan
lompat
Hop-stepjump
(ii) Kaedah Latihan
(iii) Faedah latihan

Aras 1
Menyatakan
maksud kuasa.
Melakukan
sekurangkurangnya tiga
aktiviti kuasa
dengan kaedah
yang betul dan
selamat.
Aras 2
Menyatakan
faedah latihan
kuasa.
Menyatakan
perkaitan antara
bebanan dan
ulangan untuk
meningkatkan
kecergasan
kuasa.
Keselamatan
Keadilan
Bekerjasama
Kegigihan
Kerajinan

27/1/14
Isnin
Thaipus
am
28
31/1/14

PJ(d) Komposisi
Badan
Maksud
komposisi
badan
Teknik
menggunak
an caliper
lipatan kulit
Merekod
bacaan
ukuran
kaliper
Merekod
perubahan
komposisi
badan

Aras 1
Menyatakan
maksud
komposisi badan.
Mengukur
komposisi lemak
badan dengan
kaliper
Aras 3
Merekod dan
menganalisis data
komposisi lemak
badan dengan
merujuk kepada
Jadual Peratusan
Lemak.

1-3 /2/14
Cuti

PJ(f) Kelajuan
Maksud

Aras 1
Melakukan

Berdikari
Kasih sayang
Bertanggungjaw
ab
Kerjasama

1. B1DJ1
1
2. B3DJ1
2
3. B4DJ1
2
4.

1. B4DJ1
1

Umum
Hari
Wilayah
Tahun
Baharu
Cina
4
7/2/14

kelajuan
Aktiviti:
(ii) Kaedah latihan
Prinsipprinsip
latihan
Prosedur
latihan
(iii) Faedah latihan

langkah-langkah
keselamatan
dalam aktiviti.
Menyatakan
maksud kelajuan.
Melakukan
sekurangkurangnya satu
aktiviti kelajuan
dengan betul dan
selamat.

Aras 2
Menyatakan
faedah latihan
aktiviti kelajuan.
Mengaplikasikan
kelajuan dalam
acara sukan.

Hormatmenghormati

Toleransi

1.

1014/2/14

PJ(g) Prinsip
Latihan
Faedah
daripada
sesuatu
latihan
(i) Prinsip Latihan:

Aras 1
Menyatakan
maksud
kekhususan dan
tambah beban
dalam prinsip
latihan.
Aras 2
Merancang jadual
program
kecergasan diri.
Menjelaskan
konsep tambah
beban
Aras 3
Menghubungkaitk
an antara prinsip
latihan dan
permainan.

Keselama
tan

Bekerjasa
ma

Kegigihan

Kerajinan

1. B1DJ2
1
2. B2DJ1
1

1721/2/14

PJ1. Permainan(a)
Bola Baling(i)
Kemahiran:
Hantaran
Menangkap
Menggelec
ek
Melantun

Aras 1
Melakukan
langkah-langkah
keselamatan
dalam
melaksanakan
aktiviti kemahiran
bola baling.

1. B5 DJ
E1

Mengacah

Melakukan
sekurangkurangnya enam
kemahiran asas
dalam permainan
bola baling
dengan teknik
yang betul dan
selamat.

Aras 2
Mengaplikasi
undang-undang
dan peraturan
asas dalam
permainan bola
baling.
Mengenal pasti
otot utama yang
digunakan dalam
permainan bola
baling.
Keselamatan
Keadilan
Bekerjasama
Kegigihan
Kerajinan
1.

24
28/2/14

PJ1. Permainan(a)
Bola Baling(i)
Kemahiran:
Menghadan
g
Menjaring
Menjaga
gol
Undangundang dan
peraturan

Aras 2
Mengaplikasi
undang-undang
dan peraturan
asas dalam
permainan bola
baling.
Mengenal pasti
otot utama yang
digunakan dalam
permainan bola
baling.
Menyatakan
sekurangkurangnya empat
kesalahan teknik
lakuan dalam
permainan bola
baling.

Keselama
tan

Keadilan

Bekerjasa
ma

Kegigihan

Kerajinan

1.

PJ(b) Badminton(i)
Kemahiran:

Aras 1
Melakukan

1. B4DJ1
1.

7/3/14

Servis
Pukulan
hadapan
Pukulan
kilas
Pukulan lob
Pukul
junam
(drop shot).

langkah-langkah
keselamatan
dalam
melaksanakan
aktiviti kemahiran
badminton.
Melakukan
sekurangkurangnya lima
kemahiran asas
dalam permainan
badminton
dengan teknik
yang betul dan
selamat.

Aras 2
Sekurangkurangnya dapat
menyatakan
empat kesalahan
teknik lakuan
dalam permainan
badminton.
Bersyukur
Kebersihan
mental dan fizikal
Kasih sayang
Berdikari
1.

10
14/3/1
4

PJ(b)
Badminton(i)
Kemahiran:
Smesy
Gerak
kaki
Undangundang
dan
peraturan
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:

Latihan
yang
sistematik
.
Mengenal
pasti
kemampu
an

Aras 2
Menyatakan sekurangkurangnya empat
kesalahan teknik lakuan
dalam permainan
badminton.
Mengaplkasikan
undang-undang dan
peraturan asas dalam
permainan badminton.
Aras 3
Mengenal pasti otot
utama yang digunakan
dalam latihan dan
permainan badminton.
Merancang strategi
asas dalam permainan
badminton.
Bersyukur
Berhati-hati
Kebersihan mental dan
fizikal
Kasih sayang
Berdikari

1.

1721/3/1

PJ(b)
Badminton(i)

Aras 1
Melakukan langkah-

1. B3DJ2
E1

Kemahiran:
Servis
Pukulan
hadapan
Pukulan
kilas
Pukulan
lob
Pukul
junam
(drop
shot).

31/3/1
4
4/4/14

Aras 2
Menyatakan sekurangkurangnya empat
kesalahan teknik lakuan
dalam permainan
badminton.
Bersyukur
Kebersihan mental dan
fizikal
Kasih sayang
Berdikari
CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL PERTAMA

2429 /
3/14

1.

langkah keselamatan
dalam melaksanakan
aktiviti kemahiran
badminton.
Melakukan sekurangkurangnya lima
kemahiran asas dalam
permainan badminton
dengan teknik yang
betul dan selamat.

PJ2. Olahraga(a)
Balapan(i) Acara
lari berganti-ganti
Teknik
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:

Latihan
yang
sistematik

Aras 1
Melakukan langkahlangkah keselamatan
dalam melaksanakan
aktiviti lari bergantiganti.
Melakukan kemahiran
lari berganti-ganti
dengan teknik yang
betul dan selamat.
Aras 2
Menyatakan undangundang dan peraturan
dalam acara lari
berganti-ganti.
Menyatakan undangundang dan peraturan
kedudukan pelari dalam
lorong dan zon
pertukaran baton.
Mengenal pasti
kesalahan teknik lakuan
dalam acara lari
berganti-ganti.
Aras 3
Menganalisis fasa
pergerakan dalam

1. B2
DJ3 E1
2. B3
DJ2 E2
UJIAN SEGAK
1

acara lari bergantiganti.


Merancang strategi
dalam acara lari
berganti-ganti.
Berhati-hati
Sayangi diri
Tanggungjawab

711/4/1
4

PJ2. Olahraga(a)
Balapan(i) Acara
lari berganti-ganti
Teknik
hantaran
dan
terima
baton

Teknik
larian di
selekoh
UndangUndang
dan
Peraturan
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:

Aras 1
Melakukan langkahlangkah keselamatan
dalam melaksanakan
aktiviti lari bergantiganti.
Melakukan kemahiran
lari berganti-ganti
dengan teknik yang
betul dan selamat.
Aras 2
Menyatakan undangundang dan peraturan
dalam acara lari
berganti-ganti.
Menyatakan undangundang dan peraturan
kedudukan pelari dalam
lorong dan zon
pertukaran baton.
Mengenal pasti
kesalahan teknik lakuan
dalam acara lari
berganti-ganti.
Aras 3
Menganalisis fasa
pergerakan
dalamnacara lari
berganti-ganti.
Merancang strategi
dalam acara lari
berganti-ganti.

Berhati-hati

Sayangi diri

Tanggungjawab

UJIAN SEGAK
1

1418/4/1
4

PJ(b) Padang(i)
Merejam lembing

Teknik
pegangan
lembing
Fasa
Undangundang
dan
peraturan

Aras 1
Melakukan langkahlangkah keselamatan
dalam melaksanakan
aktiviti merejam lembing
Melakukan kemahiran
merejam lembing
dengan teknik yang
betul dan selamat.
Aras 2
Menyatakan undang-

1. B1
DJ3 E1
2. B1
DK3
E2
3. B3
DJ2 E3
4. B4
DJ2
E2
5.

(ii) Aspek-aspek
keselamatan

undang dan peraturan


dalam acara merejam
lembing
Mengenal pasti
kesalahan teknik lakuan
merejam lembing

Berhati-hati

Bertanggungja
wab

2125/4/1
4

PJ (b) Padang(i)
Merejam lembing

Teknik
pegangan
Fasa
persediaa
n
Undangundang
dan
peraturan
(ii) Aspek-aspek
keselamatan

Aras 1
Melakukan kemahiran
merejam lembing
dengan teknik yang
betul dan selamat.
Aras 2
Menyatakan undangundang dan peraturan
dalam acara merejam
lembing
Mengenal pasti
kesalahan teknik lakuan
merejam lembing.
Aras 3
Mengenal pasti otot
utama yang digunakan
dalam acara merejam
lembing
Menganalisis fasa
pergerakan dalam
acara merejam lembing.
Merancang aktiiviti
pembinaan kecergasan
fizikal yang sesuai
untuk acara merejam
lembing..
Bertanggungjawab
Bekerjasama

28/4/1
4
2/5/14

PJ3. Pendidikan
Pergerakan(a)
Gimnastik
ArtistikPola
Pergerakan :(i)
Pola 3
Gerak
edar
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
Latihan

Aras 1
Melakukan langkahlangkah keselamatan
dalam melaksanakan
aktiviti kemahiran gerak
edar
Melakukan kemahiran
gerak edar dengan
teknik yang betul dan
selamat.
Aras 2
Menyatakan sekurangkurangnya tiga teknik
lakuan dalam gerak
edar.
Mengenal pasti ansur
maju yang perlu dibuat
sebelum kemahiran

1. B2
DJ4 E1
2. B4
DJ3
E1

sepenuhnya dilakukan.
Aras 3
Menganalisis bentuk
perlakuan kemahiran
gerak edar yang
sempurna.
Berkerjasama
kegigihan
Sistematik
59/5/14

1216/5/14

1923/5/14

PJ(b) Gimnastik
IramaGimnastik
Irama Pola
Pergerakan :(i)
Pergerakan 3
Meringku
k dan
melunjur
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:

Aras 1
Melakukan langkahlangkah keselamatan
dalam melaksanakan
aktiviti kemahiran
meringkuk dan
melunjur.
Melakukan dua
kemahiran meringkuk
dan melunjur dengan
teknik yang betul.
Aras 2
Menyatakan sekurangkurannya tiga teknik
lakuan dalam
meringkuk dan
melunjur.

(b) Gimnastik
IramaMaksud Gimnastik
IramaPola Pergerakan :
(i) Pergerakan 3
Meringkuk dan
melunjur
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:

Aras 2
Menyatakan sekurangkurannya tiga teknik lakuan
dalam meringkuk dan
melunjur.
Menyatakan ansur maju
yang perlu dibuat sebelum
kemahiran sepenuhnya
dilakukan.
Aras 3
Menganalisis bentuk
perlakuan meringkuk dan
melunjur yang sempurna
Merancang dan
melaksanakan variasi
pergerakan meringkuk dan
melunjur bersama alatan.
Bertanggungjawab
Berhati-hati

UJIAN SELARAS
PERTENGAHAN

TAHUN UNTUK SUBJEK TERAS


DAN PEND. ISLAM DAN P.
MORAL

UJIAN SELARAS

TAHUN UNTUK SUBJEK TERAS

PERTENGAHAN
2627/5/14

28
hingga
15 Jun
2014

DAN PEND. ISLAM DAN P.


MORAL

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

16
-20/6/14

PJ(b) Daya Tahan


Kardiovaskular (DTK)
Maksud daya
tahan
kardiovaskular
(i) Aktiviti:
Latihan par
course
Latihan fartlek
(ii) Kaedah latihan

Prinsip-prinsip
latihan
Prosedur latihan
(iii) Faedah latihan

2327/6/14

(c) Daya Tahan


OtotAktiviti:

Mendagu
Naik turun bangku
gimnastik
Bicep curl
Bangkit tubi silang
Lompat selang seli
(ii) Kaedah latihan
(iii) Faedah latihan

Aras 1
Menyatakan maksud daya
tahan kardiovaskular,
latihan parcourse dan
latihan fartlek.
Melakukan sekurangkurangnya satu aktiviti
daya tahan kardiovaskular
dengan kaedah yang betul.
Mengenal pasti aktivitiaktiviti yang terdapat dalam
latihan parcourse dan
latihan fartlek.
Aras 2
Menyatakan dua faedah
latihan parcourse dan
latihan fartlek.
Kerjasama
Berberdisiplin
Bersyukur
Bertanggunjgawab
Aras 1
Menyatakan maksud
daya tahan otot.
Melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti
daya tahan otot dengan
kaedah yang betul.
Aras 2
Menyatakan faedah
latihan daya tahan otot.
Menyatakan perkaitan
antara beban dengan
ulangan dalam latihan
daya tahan otot.

Bersyukur

Berhati-hati

Kebersihan
mental dan fizikal

Kasih sayang

Berdikari

Ahad
29/6/14
Awal
Ramadan
30/6/14
-4/7/14

PK
1.
Kesihatan diri
Amalan pemakanan yang
tidak sihat

7-11 /7/14

PK

(i) Anoreksia nervosa:


(ii) Bulimia

1. 2.
Kesihatan diri
Amalan pemakanan yang
tidak sihat
(i) Anoreksia nervosa:
(ii) Bulimia

1115/8/
14

PK
1. 3.
Penyalahgunaa
n bahan:
Kesan pengambilan dadah
kepada:
(i) Tubuh badan
gangguan sistem
saraf
ketagihan
penyakit

Aras 1
Menjelaskan maksud
anoreksia nervosa dan
bulimia.
Menyenaraikan kesan
amalan pemakanan
yang tidak sihat.
Aras 2
Menjelaskan faktor
yang mempengaruhi
berlakunya anoreksia
nervosa dan bulimia.
Aras 3
Mengenal pasti tandatanda anoreksia
nervosa dan bulimia.
Bersyukur
Berhati-hati
Kebersihan mental dan
fizikal
Kasih sayang
Berdikari
Aras 1
Menjelaskan maksud
anoreksia nervosa dan
bulimia.
Menyenaraikan kesan
amalan pemakanan
yang tidak sihat.
Aras 2
Menjelaskan faktor
yang mempengaruhi
berlakunya anoreksia
nervosa dan bulimia.
Aras 3
Mengenal pasti tandatanda anoreksia
nervosa dan bulimia.
Bersyukur
Berhati-hati
Kebersihan mental dan
fizikal
Kasih sayang
Berdikari
Aras 1
Menyatakan kesan
pengambilan
dadah terhadap
tubuh badan.
Aras 2
Memberi contoh
kesan
pengambilan
dadah kepada

B1 DK1 E1
B2 DK1 E1
B2 DK1 E2

1. B2
DK1
E2

1. B3DK2E1
2.

(ii) Keluarga

institusi
kekeluargaan.
Aras 3
Membincangkan
bahaya dadah
kepada
masyarakat dan
negara.

Bersyukur

Berhatihati

Kebersiha
n mental dan
fizikal

Kasih
sayang

Berdikari

1822/8/
14

Kekuatan Otot
(i) Aktiviti:
Mendagu
Naik turun bangku
bersama beban
Bangkit tubi sisi
Lompat selang seli
bersama beban
(ii) Kaedah latihan
Prinsip-prinsip latihan
Prosedur latihan
(iii) Faedah latihan
Komposisi Badan

Aras 1
Menyatakan
maksud daya
tahan otot.
Melakukan
sekurangkurangnya tiga
aktiviti daya tahan
otot dengan
kaedah yang betul.
Aras 2
Menyatakan
faedah latihan
daya tahan otot.
Menyatakan
perkaitan antara
beban dengan
ulangan dalam
latihan daya tahan
otot.
Kegigihan
Berdisiplin
Keadilan

UJIAN SEGAK 2

2529/8/
14

Kuasa
Aktiviti:
(ii) Kaedah Latihan
(iii) Faedah latihan
Kelajuan
Aktiviti:
Lari pecut 60 meter
Lari pecut 100 meter
(ii) Kaedah latihan
Prinsip-prinsip latihan
Prosedur latihan
(iii) Faedah latihan

Aras 1
Melakukan
langkah-langkah
keselamatan
dalam
melaksanakan
aktiviti kelajuan.
Menyatakan
maksud kelajuan.
Melakukan
sekurangkurangnya satu
aktiviti kelajuan
dengan betul dan

UJIAN SEGAK 2

selamat.
Aras 2
Menyatakan
faedah latihan
aktiviti kelajuan.
Mengaplikasikan
kelajuan dalam
acara sukan.

Hormatmenghormatii

Toleransi
29/9/14

3/10/14

1. KeselamatanAkta dan
Undang-undang:(i) Akta
perlindungan kanakkanak(ii) Jenis
penderaan:(iii) Agensi
bagi perlindungan
kanakkanak:(iv) Peranan
agensi

Aras 1
Menyatakan jenis
penderaan kanakkanak.
Menyatakan akta
perlindungan
kanakkanak.
Aras 2
Menjelaskan peranan
agensi yang terbabit
dalam kes penderaan
kanak-kanak.
Aras 3
Membincangkan kesan
pengabaian dan
penganiayaan kanakkanak kepada
masyarakat.

812/9/14

(d) Pergerakan
KreatifMaksud
pergerakan kreatifTema
pergerakan :(i) Tema 5
Penyesuaian
terhadap rakan.
(ii) Tema 6
Penggunaan
tubuh badan
sebagai alat.
(iii) Tema 7
Lapan lakuan
daya asas.
(iv) Aspek-Aspek
Keselamatan

Aras 1
Melakukan langkahlangkah keselamatan
dalam melaksanakan
aktiviti pergerakan
kreatif.
Melakukan gaya
pergerakan tema lima,
enam dan tujuh
dengan teknik yang
betul dan selamat.
Aras 2
Mengenal pasti
komponen kecergasan
yang diaplikasikan
dalam pergerakan
kreatif.
Aras 3
Merekacipta aktiviti
pergerakan
berasaskan tema lima,
enam dan tujuh.
Menganalisis bentuk
perlakuan yang unik
dari segi gaya
pergerakan dalam

1. B1
DK3
E1
2. B2
DK4
E1
3.

1321/9/14

pergerakan kreatif
Kerjasama
Kegigihan
Kesabaran

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 1

2226/9/14

(c) Gimnastik
PendidikanGimnastik
pendidikan Tema
gimnastik pendidikan :(i)
Tema 3
Kesedaran masa
(ii) Tema 4
Kesedaran
perkaitan antara
pelbagai
bahagian tubuh
badan
(iii) Aspek-Aspek
Keselamatan:

Aras 1
Melakukan langkahlangkah keselamatan
dalam melaksanakan
aktiviti gimnastik
pendidikan.
Melakukan gaya
pergerakan tema tiga
dan tema empat
dengan teknik yang
betul dan selamat.
Aras 2
Mengenal pasti
komponen kecergasan
yang diaplikasikan
dalam aktiviti gimnastik
pendidikan.
Aras 3
Merancang dan
melaksanakan variasi
pergerakan mengikut
tema.
Menganalisis bentuk
perlakuan yang unik
dari segi gaya
pergerakan dalam
gimnastik pendidikan.
Bertanggungjawab
Berhati-hati

29/9/143/10/14

4. Rekreasi(a)
Rekreasi(i)Orienteering(ii
) Aspek-Aspek
Keselamatan:

Aras 1
Melakukan langkahlangkah keselamatan
dalam melaksanakan
aktiviti orienteering.
Menyatakan
maksudorienteering.
Menggunakan
kompas.
Aras 2
Menggunakan kompas
untuk mencari bearing.
Menggunakan kompas
untuk mencari objek.
Aras 3
Menjelaskan faedah

1. B2
DJ4
E1
2. B4
DJ3
E1

1. B1 DJ4 E1
2. B5 DJ3 E1

610/10/14

1.
PengurusanPengurusan
alatan sukan dan
permainan(i)
Penyemakan stok

1317/10/14

2024/10/14

27-

yang diperolehi dalam


aktiviti orienteering.
Merancang dan
melaksanakan aktiviti
orienteering.
Jujur
Amanah
Bertanggungja-wab

Aras 1
Membuat penyemakan
stok alatan sukan dan
permainan.
Aras 2
Menjelaskan dengan
contoh cara
menyemak stok alatan
sukan dan permainan.
Aras 3
Menyatakan faedah
melakukan
penyemakan stok
alatan sukan dan
permainan.
Bekerjasama
Kreatif
Berdisiplin

B3 DJ3 E1

UJIAN SELARAS AKHIR TAHUN


2014 UNTUK SUBJEK TERAS

2. Pertolongan cemas(i)
Prinsip dan prosedur
T.O.T.A.P.S
T
= Talk (Bertanya)
O
= Observe(Perhat
i)

T
= Touch(Sentuh)
A
= Active(Bergerak
Aktif)
P
= Passive(Berger
ak Pasif)
S
= Skills(Kemahira
n)

Aras 1
Menjelaskan prinsip
dan prosedur
pertolongan cemas
T.O.T.A.P.S.
ARAS 2
Menerangkan cara
melaksanakan
prosedur T.O.T.A.P.S.
ARAS 3
Menunjukcara
pelaksanaaan
prosedur
T.O.T.A.P.S.

Bersyukur

Berhati-hati

Kebersihan
mental dan fizikal

Kasih sayang

Berdikari

2. Isu-isu dalam Sukan

Aras 1

1. B3 DK3 E1
2. B4 DK1 E1

1. B1 DJ5 E1

30/10/14

37/11/14

dan Permainan(i) Insentif


dalam sukan dan
permainan
jenis dan kesan
(ii) Sosiobudaya:
pemilihan
permainan
pakaian

Idola

3. Etika
Maksusd etika
dalam sukan dan
permainanPerma
inan bersih (fair
play )
(i) Amalan permainan
bersih (atlit)
(ii) Semangat kesukanan
(atlit).

Menyatakan insentif
dalam sukan dan
permainan.

2. B2 DJ6 E1
3. B5 DJ4 E1

Aras 2
Menghuraikan jenis
dan kesan insentif
dalam sukan dan
permainan.
Menghuraikan isu-isu
sosio budaya dalam
sukan dan permainan.
Aras 3
Membincang isu dalam
sukan dan permainan
daripada keratan
akhbar.
Membuat kesimpulan
berkaitan isu-isu sukan
dan permainan.

Kebersihan
mental dan fizikal

Kasih sayang

Berdikari
Aras 1
Menyatakan maksud
etika dalam sukan.
Aras 2
Menyatakan amalan
permainan bersih
Menyatakan maksud
semangat kesukanan.
Aras 3
Menghuraikan cara
meningkatkan etika
atlit dalam sukan dan
permainan.
Mencatatkan maksud
etika dalam sukan.
Membincangkan
amalan permainan
bersih dalam
kumpulan.
Bekerjasama
Kreatif
Berdisiplin

1014/11/14

Mengemas kini evidens murid

1721/11/14

Mengemaskini fail dan rekod


PBS murid

1. B1 DJ5 E2

22/11/14

CUTI AKHIR TAHUN

Disediakan oleh

Disemak dan disahkan oleh

.
MATIN ANAK BAJI

.
SITI SAUFUR BT OSMAN
Guru Kanan Bidang Kemanusiaan