Anda di halaman 1dari 3

Apitan peN-...-an, pe-..-an, peR-...

-an
Arahan: Berikan imbuhan peN--an, pe...an dan peR-..-an yang sesuai bagi perkataan yang di
dalam kurungan. Tuliskan jawapan kamu di dalam ruangan yang disediakan.
1. Guru besar menyuruh para pelajar berkumpul di dewan kerana ada _______________ (umum)
yang akan dibuat.
2. Berkat ketekunannya mengkaji pelajarannya, Salmi telah lulus dengan cemerlang dalam
_______________ (periksa) itu.
3. Pada zaman _______________ (perintah) Jepun, ramai bangsa Cina yang telah dibunuh
dengan kejam.
4. Bapanya bekerja sebagai buruh di sebuah _______________ (labuh) untuk menampung
kehidupan mereka sekeluarga.
5. Pengerusi majlis itu sedang memberi taklimat dan _______________ (terang) kepada para
hadirin.
6. Kita haruslah menghargai segala _______________ (korban) ibu bapa kita kerana mereka telah
banyak berkorban untuk membesarkan kita.
7. _______________ (pilih) ahli jawatankuasa untuk tahun hadapan telah bermula sejak pagi tadi.
8. Masalah _______________ (angkut) awam di kawasan perumahan itu perlu diatasi dengan
segera.
9. Kita harus mendapatkan _______________ (sah) daripada pihak atasan sebelum projek
tersebut dapat dijalankan.
10. Dalam _______________ (gaduh) itu, Azmi tidak berpihak kepada sesiapa pun.
11. _______________ (selisih) faham itu dapat diselesaikan akhirnya apabila salah seorang
daripada mereka mengalah.
12. Kita perlu mendapatkan _______________ (lindung) dalam apa jua aspek kehidupan.
ANTONIM
Pilih perkataan berlawan dengan perkataan yang bergaris dalam ayat di bawah ini.
Soalan 1
1 Ahli bina badan itu mempunyai otot-otot yang tegap.
A lemah
B kendur
2

C lembut
D
halus

Pilihlah kawan yang baik pekertinya.


A handai
C jiran
B teman
D musuh

Puan Suri menambah air pada santan yang pekat itu.


A kental
C pejal
B cair
D likat

Air sungai itu agak tohor.


A jernih
C dalam
B cetek
D deras

5 Pertandingan itu diyakini dapat menarik minat puluhan ribu pendengar dan penggemar muzik
tanah air.
A ditakuti
C
diragui
B dibimbangi
D dikehendaki
6 Janganlah meremeh-remehkan setiap dakwaan yang disampaikan oleh kakitangan bawahan
kita.
A meleceh-lecehkan
B membesar-besarkan
C bermegah-megah
D bersuka-suka
7

Rumah saya terletak di suatu kawasan yang berbukit.


A berpaya
C
berlekuk-lekak
B rata
D berteres

Pasukan tentera negara itu sukar dikalahkan kerana mereka dilengkapi senjata moden.
A kuno
C ketinggalan
B baru
D buruk

9 Setiap pemaju perumahan dikehendaki membina rumah kos rendah di kawasan yang
dimajukan mereka.
A menegakkan
C menjatuhkan
B mendirikan
D meruntuhkan
Latihan Imbuhan Apitan ke...an
Latihan Imbuhan Apitan Ke. An :
Latihan 1:
Bubuhlah apitan kean pada kata-kata yang sesuai dalam petikan di bawah ini :
Adakah anda anak sayang keluarga ? Anda patut bersyukur jika anda disayangi oleh
mereka. Walau bagaimanapun, anda janganlah ibu bapa anda jika hendak mendapat segala
yang menjadi suka anda itu. Anda perlu menggembirakan mereka juga. Anda perlu belajar dengan
tekun. Rajin dan gigih anda akan menentukan jaya anda pada masa depan. Jaya itulah yang akan
menjadi bangga keluarga. Anda hendaklah berbuat baik kepada sesiapa juga. Elakkan bersifat
angkuh, Baik anda akan menyebabkan orang suka berkawan dengan anda. Angkuh pula akan
menyebabkan orang akan benci anda.
Latihan 2 : Soalan 10
10 Harimau ialah sejenis binatang liar yang digeruni.
A jinak
C buas
B manja
D
ternakan

11 Majlis itu disudahi dengan bacaan doa oleh pengerusi majlis.


A diawali
C dimulai
B dibuka
D dirasmi
12 Puan Fatimah mengejutkan semua anaknya pada pukul 6.00 pagi.
A melenakan
C menjagakan
B menidurkan
D mendodoikan
13 Latif panik apabila bas yang dinaikinya terbabas.
A tenteram
C tenang
B menggelabah
D sabar
14 Mereka melakukan penyeludupan itu secara sembunyi-sembunyi.
A senyap-senyap C terang-terang
B jelas-jelas
D hendap-hendap
15 Alina mengembangkan payungnya sebaik saja hujan turun.
A mengecilkan
C mengibarkan
B mengucupkan D meniruskan
Jawapan
1A
6B
11 C

2D
7B
12 B

3B
8A
13 C

4B
9D
14 C

5C
10 A
15 B

Isilah tempat-tempat kosong di bawah dengan kata yang sesuai :


kebaikan
kebanggaan
kebangsaan
keberanian
kehakiman
kejujuran
kementerian
kesayangan

kegemaran
kesultanan

1.

Tempat menteri bertugas disebut ______________________.

2.

Dia meminati bidang _______________________.

3.

Lagu ____________________kita ialah Negaraku .

4.

Ismail murid yang jujur , ___________________nya patut dijadikan contoh.

5.

__________________nya pada waktu lapang ialah membaca.

6.

Pihak polis memuji ____________________ pelajar itu.

7.

Kucing ____________________ saya dilanggar kereta semalam.

8.

Bangunan KOMTAR menjadi __________________ penduduk Pulau Mutiara.

9.

Salah seorang sultan pada zaman __________________ Melaka ialah Sultan


Muzaffar Syah.

10. ______________________ orang-orang kampung itu tidak dapat kami lupakan.