Anda di halaman 1dari 5

ACARA IBADAH VARIATIF

HKBP LUBUK BAJA RESSORT BATAM


1.

Salam Dan Panggilan Beribadah


L : Saudara-saudara yang kukasihi, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji
syukur kepada Tuhan yang telah menghantar kita memasuki Minggu Estomihi ini, Estomihi
artinya Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Marilah kita sujud menyembah
Tuhan, memuji dan memuliakan Dia yang Maha Kudus itu dengan nyanyian rohani Hatiku
Percaya
J : Bernyanyi Hatiku Percaya
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku
dia gunung batu dan kes'lamatanku
hanya pada-mu hatiku percaya
kaulah menara dan kota perlindungan
Reff :
ku mau s'lalu bersyukur// s'bab cinta-mu padaku
tak kan pernah berubah// hatiku percaya
Walau bumi berguncang// gunung-gunung beranjak
namun kasih setia-mu// tak pergi dariku

2.

Bernyanyi Kidung MM No. 33 : 1 + 3

3.

Votum Introitus Agenda


L : Di dalam nama Allah Bapa, dan nama AnakNya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus
yang menciptakan langit dan bumi.
J : Amin
L : Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang bagiNya dan olehNya segala sesuatu
dijadikan yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga
menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan,
Haleluya.
J : Menyanyikan : Haleluya...Haleluya...Haleluya.

L : Marilah kita berdoa :


Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umatMu....
4.

Bernyanyi Nyayian Rohani Roh Kudus kau Hadir Di Sini


Roh Kudus Kau hadir disini
Roh Kudus Kau mengasihiku
Kau lembut, Kau manis,
Kaulah penghiburku
Penolongku diutus Bapaku
Reff:
Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan
Kubuka hati menyembah-Mu Yesus
Jamalah kami, penuhi kami
Dengan kuasa Allah Mahatinggi

5.

Hukum Taurat
L : Saudara-saudara marilah kita membaca dan mendengar Hukum Tuhan yang ditetapkan pada
minggu ini yaitu Titah VII dan artinya: Jangan Berzinah!
J : Maksudnya adalah: Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa
hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah
berumahtangga harus setia dan saling mencintai.
L : Demikianlah Hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan.
L + J : Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukumMu. Amin.

6.

Bernyanyi KJ No. 383 : 1 2


Sungguh indah kabar mulia; hai percayalah! Yesus Kristus
tak berubah slama-lamanya! DarahNya tetap menghapus
dosa dan cela. Ia hibur yang berduka. Puji namaNya!
Baik kemarin, hari ini, slama-lamanya Yesus Kristus
tak berubah, puji namaNya! Puji namaNya, puji namaNya!
Yesus Kristus tak berubah, puji namaNya!
Ia cari yang berdosa, cari dikau pun. Datanglah, rendahkan hati,
srahkan dirimu! Dulukala Ia sambut orang bercela;
kini dikau pun disambut, diampuniNya.
Baik kemarin, hari ini, slama-lamanya Yesus Kristus
tak berubah, puji namaNya! Puji namaNya, puji namaNya!

7.

Doa Pengakuan Dosa Dan Janji Allah Tentang Keselamatan


L : Saudara-saudara, di dalam kerendahan hati marilah kita secara jujur datang dan sujud di
hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita (Doa Pribadi diiringi musik KJ No. 368
: 1)
L : Ya, Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil namaMu karena
kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami.
J : Kasihanilah kami orang yang berdosa ini
L : Ya, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit
kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami.
J : Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadaMu.

L : Ya, Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan
kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh
gairah melakukan kehendakMu.
J : Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa
permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
L : Saudara yang terkasih, dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa-dosa kita.
Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun
berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
L+J : Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
8.

Bernyanyi KJ. No. 292 : 1 + 3


Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu! Karya
Besar yang agung benar tlah dilakukanNya terhada umatNya!
Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatNya. Habis mendung
Ia berikan sinar mentari yang cerah! Puji terus yang Mahakudus:
Bebanmu yang berat digantiNya berkat!

9.

Epistel : Keluaran 34 : 29 35
(Responsoria)
L : Ketika Musa turun dari gunung Sinai -- kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia
turun dari gunung itu -- tidaklah ia tahu, bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah
berbicara dengan TUHAN.
J : Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka
takutlah mereka mendekati dia.
L : Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik
kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka.
J : Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala
perintah yang diucapkan TUHAN kepadanya di atas gunung Sinai.
L : Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya.
J : Tetapi apabila Musa masuk menghadap TUHAN untuk berbicara dengan Dia,
ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar; dan apabila ia keluar dikatakannyalah
kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya.
L : Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa
menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan
TUHAN. Demikian pembacaan Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman
Tuhan serta memeliharanya.
L+J : Amin.

10. Bernyanyi KJ. No 38 : 1 + 5


Tlah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku.
Kekal, ya Bapa, Kau membuat PutraMu dasar yang teguh:
Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap!
Inilah dasar andalanku, biarpun apa kutempuh:
ya Tuhan, rahmatMu berlaku sepanjang jalan hidupku!
Sampai kekal kupujilah samudra rahmat yang baka!
11. Pengakuan Iman Rasuli

L : Bersama-sama dengan saudara seiman, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita.
J : Aku percaya...dst.
12. Warta Jemaat / Doa Syafaat
13. Bernyanyi KJ. No. 393 : 1 3(Persembahan)
Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi,
teristimewa rahmatMu dan hidup abadi.
Trima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.
Sanak saudara dan teman Kaubri kepadaku;
berkat terindah ialah ku jadi anakMu.
Trima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.
Setiap hari rahmatMu tiada putusnya:
hendak kupuji namaMu tetap selamanya.
Trima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.
14. Khotbah : II Korintus 3 : 12 4 : 2
15. Bernyanyi KJ. No. 440 : 1 4
(Persembahan)
Di badai topan dunia Tuhanlah Perlindunganmu;
kendati goncang semesta, Tuhanlah Perlindunganmu!
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Baik siang maupun malam glap, Tuhanlah Perlindunganmu;
niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu!
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Dan biar badai menyerang, Tuhanlah Perlindunganmu;
padaNya kau tetap tentram, Tuhanlah Perlindunganmu!
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Ya Gunung Batu yang tetap, Engkaulah Perlindunganku;
di tiap waktu dan tempat Engkaulah Perlindunganku!
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
16. Pengutusan Untuk Hidup Dalam Firman Tuhan
P : Saudara-saudara, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada
kemerdekaan, karena itu tolaklah segala perbutan tersembunyi yang memalukan itu, tetapi
nyatakanlah kebenaran Firman Tuhan dalam hidupmu.
J : Menyanyikan KJ. No. 413 : 1
Tuhan, pimpin anakMu, agar tidak tersesat.
Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat
Tuhan pimpin! Arus hidup menderas;
Agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat.

P : Tuhan itu adalah gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan
kita. Serahkanlah hidupmu padaNya, Dia akan membebaskanmu, sebab Tuhan adalah Allah
yang Setia.
J : Menyanyikan KJ. No. 413 : 2
Hanya Dikau sajalah Perlindungan yang teguh.
Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh.
Tuhan pimpin! Arus hidup menderas;
Agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat.
P : Doa Penutup Persembahan Berkat.